Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-12-02 14:34:28
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-12-02 14:31:22
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-12-01 11:44:44
dokument Zarządzenie nr 96/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy 2020-11-26 13:27:42
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-11-26 13:25:09
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2020-11-24 12:52:36
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-11-24 12:31:36
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 ws. zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 9/2017 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21.02.2017 r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodu służbowego i gospodarki paliwem oraz oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym 2020-11-24 12:30:22
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 ws. projektu Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-24 12:29:01
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 ws. projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2020 2020-11-24 12:27:40
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-05 15:12:04
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice" 2020-11-05 15:09:06
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 ws. wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-05 15:06:26
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-11-05 15:04:27
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 ws przeniesienia hipoteki przymusowej na rzecz zobowiązań podatkowych 2020-11-05 14:59:51
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-11-02 15:29:40
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 ws. wprowadzenia ograniczeń przy wykonywaniu zadań publicznych Przez Urząd Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-23 08:24:31
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 2020-10-20 09:32:32
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 ws. zrzeczenia się w całości odszkodowania za działkę nr ewid. 45/1 w obrębie Nowe Bogaczowice 2020-10-14 14:53:22
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 ws. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Stare Bogaczowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny 2020-10-13 14:43:26
dokument Zarządzanie NR 74A/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-10-13 14:32:19
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 25/18 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-07 09:04:02
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-06 16:25:07
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 ws. zmian budżetu gminy na rok 2020 2020-10-06 16:23:03
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-10-05 15:15:46
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 ws. zrzeczenia się w całości odszkodowania za działki nr ewid. 46/1, 42/1, 39/1, 24/1, 6/1, 9/1, 16/1, w obr. wsi Stare Bogaczowice, 14/1, 26/1, 41/1, 47/1, 74/1, 73/7, 73/11, 94/9, 94,6 w obr. wsi Nowe Bogaczowice, 459/3, 458/1, 447/5, 437/3, 435/3, 433/1 w obr. wsi Gostków 2020-10-01 10:39:57
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stare Bogaczowice do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 2020-09-28 13:39:32
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 ws. upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej 2020-09-28 13:37:35
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 ws przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-23 14:37:26
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-09-22 09:08:54
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 ws zmiany Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-16 14:30:48
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 ws powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 2020-09-16 14:13:17
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 ws powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-16 14:11:12
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 ws zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 lutego 2017r. ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-16 14:09:41
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 ws. przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I półrocze 2020 r. 2020-08-20 12:11:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-08-20 12:09:44
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 ws. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2021 przez podległe jednostki i inne jednostki organizacyjne 2020-08-20 12:08:27
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-08-20 12:07:11
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-08-05 15:22:50
dokument Zarządzie Nr 59A/2020 ws. zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2020-08-03 15:29:42
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 ws. zmiany Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-07-31 13:37:06
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-07-31 13:32:20
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 ws. zmiany zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Reulaminu wynagrodzeniapracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-07-31 13:30:27
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa autobusu turystycznego (szkolnego) na potrzeby Gminy Stare Bogaczowice" 2020-07-31 13:20:27
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 ws powołania "Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznnego na zadanie pn.: "Modernizacji boiska sportowego w Starych Bogaczowicach połozonego na działkach nr 847, 848, 849 - etap I" 2020-07-31 13:18:11
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-07-16 08:37:55
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 ws. nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działki 799/3 obręb Stare Bogaczowice 2020-07-06 12:34:36
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 ws. udzielenia Pani Radosławie Stramel-Świteńka p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach pełnomocnictwa podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2020-07-03 11:17:52
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-07-03 11:16:42
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-07-03 11:14:40
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 ws. ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-23 11:23:45
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-06-23 11:21:59
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 ws. powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Stare Bogaczowice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 2020-06-17 08:18:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 ws. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach przy ul Głównej 172 a, 58-312 Stare Bogaczowice 2020-06-12 10:50:36
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 ws. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 2020-06-09 16:57:18
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Starych Bogaczowicach 2020-06-09 07:32:02
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-06-08 13:25:09
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 ws. powołania Komisji weryfikacyjnej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe 2020-06-03 14:02:55
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 ws. zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 14:00:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 ws. powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021 - 2027 2020-06-01 12:30:32
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 ws. odwołania Pana Adriana Furmaniaka ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-06-01 12:29:24
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2020-06-01 09:16:18
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-05-11 13:20:59
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-05-07 14:50:17
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-05-07 11:07:22
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 ws. wprowadzenia Planu ochrony informacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-04-29 08:17:53
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2020-04-20 17:21:10
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-04-20 17:14:24
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 ws. wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą"zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-04-06 13:36:13
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-04-01 11:26:14
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-04-01 11:00:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 ws. przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice 2020-03-30 10:28:36
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu na najem garażu znajdującego się na działce nr 327/3 obr. Jabłów 2020-03-26 08:48:17
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starych Bogaczowicach ul. Główna 75 2020-03-26 08:36:04
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 ws. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2020-03-26 08:34:21
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-03-26 08:32:42
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 ws. określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Stare Bogaczowice 2020-03-26 08:25:43
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-03-26 08:23:53
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 21/2020 ws. funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-03-18 11:01:12
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 ws. funkcjonowania Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 2020-03-12 13:34:15
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 ws. wprowadzenia na terenie Gminy Stare Bogaczowice szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z rozpowszechnianie sie wirusa SARS-CoV-2 2020-03-12 13:32:32
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-03-09 14:44:12
dokument Zarządzanie Nr 17/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy 2020-03-05 15:30:38
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 ws. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 15:24:29
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 ws. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa Chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach" 2020-03-02 15:03:05
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-25 16:39:03
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-02-14 09:12:21
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 ws. zatwierdzenia sprawozdania samorządowej instytucji kultury " Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczowicach " za rok 2019 2020-02-14 07:58:00
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 ws. organizacji, uruchomienia i funkcjonowania 2020-02-11 10:24:45
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-02-05 14:16:34
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 ws zasad przyznania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice na podstawie powołania 2020-01-28 09:02:54
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 ws. ustalenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2020 2020-01-15 14:26:35
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-01-10 13:56:25
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 ws. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli, w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Bogaczowice 2020-01-09 09:37:05
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-01-09 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 776 o pow. 622m2 położona w obrębie Stare Bogaczowice 2020-01-09 09:34:41
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 ws. ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w roku 2020 2020-01-09 09:27:52
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 ws wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu przejazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym w roku 2020 2020-01-02 11:05:41