Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej NIP,

- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Opłaty:

- za wpis do rejestru: 50,00 zł;

- za zmianę wpisu do rejestru: 25,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach nr 56 2030 0045 1110 0000 0086 4240 z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454).

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Stare Bogaczowice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

Inne informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DZ. U. z 2013 r. poz. 122):

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "pojazdami", i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "urządzeniami";

- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;

- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 21.06.2019r..pdf (PDF, 28KB) 2019-06-21 11:34:08 39 razy
2 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 21.06.2019 r..pdf (PDF, 28KB) 2019-06-21 11:26:40 2 razy
3 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 14.09.2018r.pdf (PDF, 28KB) 2018-09-17 10:49:22 90 razy
4 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 06.04.2018r..pdf (PDF, 28KB) 2018-04-06 09:26:35 56 razy
5 Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 07.12.2016r.pdf (PDF, 27KB) 2016-12-30 12:15:27 90 razy
6 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 05.12.2016 r.pdf (PDF, 26KB) 2016-12-05 11:21:10 37 razy
7 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 13.11.2015 r..pdf (PDF, 14KB) 2016-07-06 15:09:32 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bednarczyk 06-07-2016 15:09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bednarczyk 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Bednarczyk 21-06-2019 11:34:08