Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Komisarza Wyborczego I z dnia 16.09.2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie losowania Barbara Kurasińska 2019-09-16 12:30:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strudze przy ul. Szkolnej 2 będącą własnością Gminy Stare Bogaczowice na czas określony 10 lat Renata Dmytrasz 2019-09-13 10:53:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/80/2019 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Renata Dmytrasz 2019-09-13 10:52:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/79/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw rondom w miejscowości Struga Renata Dmytrasz 2019-09-13 10:50:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/78/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. Renata Dmytrasz 2019-09-13 10:48:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/77/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice Renata Dmytrasz 2019-09-13 10:46:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa Renata Dmytrasz 2019-09-13 10:31:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice Renata Dmytrasz 2019-09-13 10:25:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:40:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:38:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:37:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:36:05 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:35:57 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:35:45 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:22:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:20:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym Magdalena Barecka-Hajduk 2019-09-13 08:19:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,4MPa we wsi Jabłów ?, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 429 i 416 obr. Jabłów - własność: Gmina Stare Bogaczowice Leszek Juchkiewicz 2019-09-12 13:58:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:15:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:14:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:14:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:12:45 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VII/70/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:12:41 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VII/71/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032?. Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:12:37 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:12:30 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cieszów Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:12:24 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa Renata Dmytrasz 2019-09-12 12:00:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:59:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:57:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:57:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:51:49 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:50:14 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:47:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:30:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cieszów Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:19:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:18:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/71/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032?. Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:16:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/70/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:13:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:10:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr VII/19 z dnia 11 czerwca 2019r. Renata Dmytrasz 2019-09-12 11:05:22 dodanie dokumentu