Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie za rok 2018 2021-10-19 08:27:53
dokument Formularz konsultacji 2021-10-19 08:23:24
dokument Konsultacje 2021-10-19 08:22:17
dokument Uchwała - projekt 2021-10-19 08:19:53
dokument Zarządzenie Nr 86 / 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2021-10-18 09:23:40
dokument Plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 - GKŁ "Jeleń" 2021-10-15 13:10:00
dokument Sprawozdanie za rok 2020 2021-10-14 08:31:58
dokument Sprawozdanie za rok 2019 2021-10-14 08:29:32
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie przygotowania , przeprowadzenia i uczestnictwa Gminy Stare Bogaczowice w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. SUDETY - 21 " 2021-10-13 10:51:51
dokument Zarządzenie 84 / 2021 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora ochrony danych 2021-10-13 10:48:53
dokument Zarządzenie Nr 83 / 2021 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2021-10-13 10:42:49
dokument Formularz konsultacji 2021-10-12 08:48:08
dokument Uchwała - projekt 2021-10-12 08:47:10
dokument Konsultacje 2021-10-12 08:46:40
dokument Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 - KŁ KNIEJA 2021-10-11 12:22:40
dokument Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 - KŁ KOLIBA 2021-10-11 11:29:46
dokument Zarządzenie Nr 81 /2021 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych . 2021-10-08 09:02:01
dokument Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowiania 2021-10-07 14:38:59
dokument Zarządzenie Nr 78 / 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-10-07 11:59:55
dokument Zarządzenie Nr 77 / 2021 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-10-07 11:58:37
dokument Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 - GKŁ SZARAK w Wałbrzychu 2021-10-07 11:26:04
dokument Zarządzenie Nr 80/ 2021 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2021-10-06 09:55:38
dokument Zarządzenie 79 / 2021 w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły , ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych 2021-10-05 14:15:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dn. 04.10.2021 r. - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2021-10-05 08:27:40
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. rozpatrzenia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-09-30 15:05:11
dokument UCHWAŁA NR XXIV/210/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?VI GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2021-09-29 15:46:39
dokument UCHWAŁA NR XXIV/209/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Stare Bogaczowice potrzebnej do wyliczenia kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z kosztami jakie ponoszą dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:45:29
dokument UCHWAŁA NR XXIV/208/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/65/15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo - księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:44:30
dokument UCHWAŁA NR XXIV/207/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:42:58
dokument UCHWAŁA NR XXIV/206/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-09-29 15:41:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 132/2021 z dnia 27.09.2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś - Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Jabłów (proj. Jabłów IV) 2021-09-28 12:19:37
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do prowadzenia postępowań 2021-09-23 10:05:57
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-09-23 10:03:14
dokument Protokół z XXI sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 25 czerwca 2021 r. 2021-09-23 09:57:48
dokument Porządek obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 28 września 2021 r. 2021-09-22 15:18:53
dokument Porządek obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 25 sierpnia 2021 r. 2021-09-22 15:17:52
dokument Porządek obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 29 lipca 2021 r. 2021-09-22 15:16:51
dokument Zarządzenie 74 / 2021 w sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. 2021-09-21 07:46:27
dokument Zarządzenie Nr 73 / 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice z późn.zm. 2021-09-20 09:38:31
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PV 76 Sp. z o.o. - Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Jabłów (proj. Jabłów IV) 2021-09-15 12:19:31
dokument Radosława Stramel - Świteńka - początkowe 2021-09-14 16:18:03
dokument Radosława Stramel - Świteńka - końcowe 2021-09-14 16:17:23
dokument Ilona Bujalska - początkowe 2021-09-14 16:16:43
dokument Ilona Bujalska - końcowe 2021-09-14 16:16:09
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 123/2021 z dnia 10.09.2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś - Elektrownia Słoneczna Struga II 2021-09-10 12:18:40
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 122/2021 z dnia 10.09.2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś - Elektrownia Słoneczna Struga I 2021-09-10 12:16:36
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021. 2021-09-10 08:55:05
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice podczas nieobecności w dniu 17 września 2021r. 2021-09-08 14:49:13
dokument Mirosław Lech - korekta'' 2021-09-08 09:11:38
dokument Zarządzenie nr 70/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy 2021-09-07 14:07:55
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2021-09-07 14:05:28
dokument Zawiadomienie ws. nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 101/3 obręb Struga 2021-09-07 11:34:13
dokument Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości, w związku ze sprawą dotyczącą wydania nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania nr dz. 101/3 obręb Struga 2021-09-07 09:31:04
dokument Zarządzenie nr 68/2021 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2021-09-07 08:10:23
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Radosławie Stramel-Świteńka Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II przy ul.Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2021-08-31 15:00:16
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. rozpatrzenia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-08-30 13:35:08
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 113/2021 z dnia 30.08.2021 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-08-30 13:33:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dn. 27.08.2021 r. - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2021-08-30 08:24:45
dokument UCHWAŁA NR XXIII/205/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-08-26 12:36:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII/204/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu 2021-08-26 12:23:08
dokument Zarządzenie Nr 66 / 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Przebudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych " 2021-08-26 08:43:49
dokument UCHWAŁA XXI/197/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/133/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-08-25 10:56:00
dokument UCHWAŁA NR XXI/196/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2021-08-25 10:53:39
dokument Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon 2021-08-25 09:36:01
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie wprowadzenia " Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu " 2021-08-24 15:51:00
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie upoważnienia do podpisywania tytułów wykonawczych i upomnień w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłat za odpady komunalne. 2021-08-23 08:17:02
dokument Zarządzenie Nr 64 /2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont 2021-08-23 08:08:44
dokument Zarządzenie Nr 62 / 2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2022 przez podległe jednostki i inne jednostki organizacyjne. 2021-08-23 07:49:53
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-08-23 07:47:14
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PV 76 Sp. z o.o. - Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Jabłów (proj. Jabłów IV) 2021-08-20 13:16:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 104/2021 z dnia 18.08.2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś - Elektrownia Słoneczna Struga II 2021-08-19 15:05:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 102/2021 z dnia 18.08.2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś - Elektrownia Słoneczna Struga I 2021-08-19 15:02:34
dokument Zarządzenie Nr 60 / 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utworzenie i wyposażenie ośrodka Klub Senior +, ul. Główna 149, 58-312 Stare Bogaczowice - etap I roboty budowlane" 2021-08-16 13:33:00
dokument Zarządzenie Nr 59 / 2021 ws. przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I półrocze 2021 r. 2021-08-12 08:59:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dn. 02.08.2021 r. - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2021-08-02 11:34:47
dokument UCHWAŁA NR XXII/203/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-07-30 12:34:57
dokument UCHWAŁA NR XXII/ 202 /2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-07-30 12:32:22
dokument Zarządzenie Nr 58 / 2021 ws. upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice podczas nieobecności w okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. 2021-07-30 11:21:21
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. rozpatrzenia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-07-30 07:41:36
dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2021 r. dla Gminy Stare Bogaczowice 2021-07-28 14:57:50
dokument Informacja z wykonania budżetu za II kwartały 2021 r. 2021-07-26 15:02:04
dokument Zarządzenie 57/2021 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 170/1, powiat wałbrzyski 2021-07-23 10:25:10
dokument Zarządzenie Nr 56 ws. powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-07-23 10:22:34
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-07-23 10:08:36
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2021-07-23 09:54:52
dokument Zawiadomienie o uzyskaniu opinii i postanowień od organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia Słoneczna Struga I" 2021-07-16 10:27:29
dokument Zawiadomienie o uzyskaniu opinii i postanowień od organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia Słoneczna Struga II" 2021-07-16 10:26:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dn. 15.07.2021 r. - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2021-07-16 10:18:25
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2021-07-16 09:00:12
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-07-16 08:18:59
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-07-16 08:17:42
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 ws. zmian planu budżetu gminy na rok 2021 2021-07-16 08:16:19
dokument Protokół z XX sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 23 kwietnia 2021 r. 2021-07-06 15:24:00
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-07-01 07:58:13
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 ws. przyjęcia Regulaminu wydawania i używania Karty Mieszkańca Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 12:13:17
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 ws. wprowadzenia bezpłatnego transportu specjalnego na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 12:08:18
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 ws. powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym sprzedaży samochodu pożarniczego marki FS - Lublin 2021-06-30 11:44:31
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 ws. powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027 2021-06-30 11:26:00
dokument UCHWAŁA NR XXI/201/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ 2021-06-30 10:39:31
dokument UCHWAŁA NR XXI/200/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-30 10:37:21
dokument UCHWAŁA NR XXI/199/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 25 CZERWCA 2021 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021 -2027 2021-06-30 10:35:08
dokument UCHWAŁA NR XXI/198/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/183/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gminnej Karty Mieszkańca" 2021-06-30 10:33:09
dokument UCHWAŁA XXI/197/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/133/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-06-30 10:30:40
dokument UCHWAŁA NR XXI/196/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2021-06-30 10:29:06
dokument UCHWAŁA NR XXI/195/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 10:26:30
dokument UCHWAŁA NR XXI/194/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-06-30 10:23:36
dokument UCHWAŁA NR XXI/193/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 10:18:24
dokument UCHWAŁA NR XXI/192/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2020. 2021-06-30 10:15:18
dokument UCHWAŁA NR XXI/191/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2020. 2021-06-30 10:12:28
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 ws. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetagowym 2021-06-24 08:29:27
dokument Zarządzenia Nr 44/2021 ws. upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Stare Bogaczowice do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-22 16:39:07
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 ws. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-22 16:36:47
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2021-06-21 15:19:32
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 ws. zasad i odpowiedzialności za wynajem autobusu oraz busa będących własnością Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-21 15:17:55
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 25 czerwca 2021 r. 2021-06-16 08:08:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PV 76 Sp. z o.o. - Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Jabłów (proj. Jabłów IV) 2021-06-15 15:41:25
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 ws. powołania Komisji weryfikacyjnej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochrona środowiska i gospodarka wodna - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe 2021-06-10 14:08:02
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Strudze ul. Kolejowa 1 2021-06-10 14:06:45
dokument Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrownia Słoneczna Struga II 2021-06-07 14:42:28
dokument Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrownia Słoneczna Struga I 2021-06-07 14:41:35
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-06-07 13:49:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2021-05-31 14:09:22
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 ws. powołania na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach 2021-05-28 13:48:22
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 172 a, Stare Bogaczowice 2021-05-28 13:47:13
dokument Bilans Jednostki Budżetowej Gmina Stare Bogaczowice za rok 2020 2021-05-28 11:48:58
dokument Bilans Jednostki Budżetowej Urząd Gminy Stare Bogaczowice za rok 2020 2021-05-28 11:47:01
dokument Bilans Jednostki Budżetowej Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach za rok 2020 2021-05-28 11:45:19
dokument Bilans Jednostki Budżetowej Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach za rok 2020 2021-05-28 11:42:37
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 ws. wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz programu działania samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczowicach 2021-05-27 15:03:17
dokument Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-05-27 08:25:14
dokument Petycja dot. publikacji na stronie internetowej lub BIP projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 2021-05-26 14:27:55
dokument Mirosław Lech 2021-05-26 14:03:14
dokument Oświadczenie majątkowe - Aneta Rajca Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice 2021-05-26 14:00:07
dokument Oświadczenie majątkowe - Ariel Zarzeczny Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2021-05-26 13:15:14
dokument Oświadczenie majątkowe - Marcin Uchmanowicz Radny 2021-05-26 13:14:41
dokument Oświadczenie majątkowe - Rodryg Świteńki Radny 2021-05-26 13:14:13
dokument Oświadczenie majątkowe - Alicja Stępnik Radna 2021-05-26 13:13:40
dokument Oświadczenie majątkowe - Nina Stańko Radna 2021-05-26 13:13:15
dokument Oświadczenie majątkowe - Justyna Sobota Radna 2021-05-26 13:11:44
dokument Oświadczenie majątkowe - Tomasz Pryczek Radny 2021-05-26 13:11:18
dokument Oświadczenie majątkowe - Edward Podgórski Radny 2021-05-26 13:10:53
dokument Oświadczenie majątkowe - Daniel Mikulski Radny 2021-05-26 13:10:27
dokument Oświadczenie majątkowe - Lucyna Król Radna 2021-05-26 13:09:51
dokument Oświadczenie majątkowe - Emilia Kmiecik Radna 2021-05-26 13:09:15
dokument Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Karczmarz Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2021-05-26 13:08:48
dokument Oświadczenie majątkowe - Izabela Kamińska Radna 2021-05-26 13:06:33
dokument Oświadczenie majątkowe - Marzena Data Radna 2021-05-26 13:05:58
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2020 2021-05-26 11:36:56
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 ws. zmiany Zarządzenia Nr 31/2021 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 1 maja 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. obsługi Rady Gminy i kadr w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2021-05-24 14:53:39
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-05-18 07:54:43
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-05-18 07:52:02
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla REGENER8 POWER LTD (sp. z o.o.) - Elektrownia Słoneczna Struga II 2021-05-17 12:24:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla REGENER8 POWER LTD (sp. z o.o.) - Elektrownia Słoneczna Struga I 2021-05-17 12:22:48
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. obsługi Rady Gminy i kadr w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2021-05-12 14:37:00
dokument Jacek Kalus 2021-05-11 12:21:36
dokument Leszek Juchkiewicz 2021-05-11 11:59:52
dokument Ilona Bujalska 2021-05-11 11:58:37
dokument Radosława Stramel - Świteńka 2021-05-11 11:58:10
dokument Jolanta Kocoń 2021-05-11 11:57:36
dokument Barbara Kurasińska 2021-05-11 11:56:57
dokument Dorota Faściszewska 2021-05-11 11:56:18
dokument Tomasz Fąka 2021-05-11 11:55:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla TAURON Ekoenergia sp. z o.o. - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-05-10 13:58:21
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I kwartał 2021 r. 2021-05-06 13:31:35
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-05-05 15:27:40
dokument Decyzja zezwalająca na odbiór i transport nieczystości ciekłych - AL*MI*WER Wywóz Nieczystości Płynnych Marcelina Niemasik 2021-05-04 11:35:28
dokument Uchwała Nr XVI/156/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2021-04-28 12:19:48
dokument Uchwała Nr XIII/133/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-04-28 12:18:50
dokument Uchwała Nr XIII/132/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-28 12:17:53
dokument Uchwała Nr XIII/134/2020 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 2021-04-28 12:16:36
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 ws. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach, przy ul. Głównej 172a, 58-312 Stare Bogaczowice 2021-04-28 07:42:46
dokument Informacja o sposobie załatwienia petycji 2021-04-27 14:25:26
dokument Petycja ws. przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele 2021-04-27 14:22:22
katalog Petycja ws. przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele 2021-04-27 14:18:02
dokument Informacja o sposobie załatwienia petycji 2021-04-27 14:13:25
dokument Uchwała Nr XX/190/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2021-04-27 14:04:17
dokument Uchwała Nr XX/189/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa 2021-04-27 14:01:04
dokument Uchwała Nr XX/188/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-04-27 13:59:38
dokument Uchwała Nr XX/187/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 2021-04-27 13:56:52
dokument Uchwała NR XX/186/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 22 lutego 2021 r. według właściwości 2021-04-27 13:53:25
dokument Uchwała Nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-27 13:48:31
dokument Uchwała Nr XX/184/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2025 2021-04-27 13:42:14
dokument Uchwała NR XX/183/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gminnej Karty Mieszkańca" 2021-04-27 13:39:14
dokument Uchwała Nr XX/182/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-27 13:36:23
dokument Uchwała Nr XX/181/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-04-27 13:34:02
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stare Bogaczowice za 2020 rok 2021-04-27 11:04:08
dokument Protokół z XIX sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 23 marca 2021 r. 2021-04-23 13:43:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów (projekt Jabłów III) 2021-04-22 08:37:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/2021 z dnia 21.04.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2021-04-22 08:13:26
dokument Postanowienie nr 38/2021 z dnia 21.04.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2021-04-22 08:09:16
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464d w Starych Bogaczowicach - etap III 2021-04-21 15:22:28
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 23 kwietnia 2021 r. 2021-04-20 12:56:49
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła w Starych Bogaczowicach 2021-04-13 15:23:06
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2021-04-09 11:29:24
dokument Zawiadomienie ws. nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 101/3 obręb Struga 2021-04-08 14:38:19
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Strudze ul. Kolejowa 1 2021-04-07 12:34:20
dokument Zarządzenie Nr 24A/2021 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-04-07 12:32:35
dokument Petycja w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu Podwórko Talentów NIVEA edycja 2021 2021-04-01 12:12:45
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 ws przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2020 2021-04-01 08:53:47
dokument Uchwała NR XIX/180/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-23 14:46:07
dokument Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 2 marca 2021 r. 2021-03-23 11:43:27
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 23 marca 2021 r. 2021-03-23 11:40:43
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 ws. wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-19 13:44:24
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym 2021-03-19 13:31:18
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 ws. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli, w szkole prowadzonej przez Gminę Stare Bogaczowice 2021-03-19 13:30:05
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-03-10 08:39:43
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 ws. zatwierdzenia sprawozdania samorządowej instytucji kultury " Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach" za rok 2020 2021-03-09 10:09:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-03-09 10:06:32
dokument Uchwała NR XVIII/179/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2021 r." 2021-03-04 13:46:33
dokument Uchwała Nr XVIII/178/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2021-03-04 13:44:23
dokument Uchwała Nr XVIII/177/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:42:28
dokument Uchwała Nr XVIII/176/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2021-03-04 13:40:14
dokument Uchwała Nr XVIII/175/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 2021-03-04 13:38:08
dokument Uchwała Nr XVIII/174/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-04 13:34:53
dokument Uchwała NR XVIII/173/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:31:33
dokument Uchwała Nr XVIII/171/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:27:57
dokument Uchwała Nr XVIII/170/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r.w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-03-04 13:26:17
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-04 10:10:46
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-03-04 10:08:01
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-03-02 14:59:34
dokument Protokół z XVII sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 17 grudnia 2020 r. 2021-03-02 12:18:03
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 ws. sprawie nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działki 214/2 obr. Chwaliszów 2021-02-26 13:42:33
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 ws. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2021-02-26 13:40:59
dokument RG.152.1.2021 Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-02-24 09:20:15
katalog Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-02-24 09:10:18
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 ws. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds.księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2021-02-23 08:48:52
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 ws. wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych 2021-02-23 08:47:24
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 2 marca 2021 r. 2021-02-22 10:08:38
dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2020 r. dla Gminy Stare Bogaczowice 2021-02-16 08:41:13
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 ws. zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 9/2017 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21.02.2017 r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodu służbowego oraz ciągnika i gospodarki paliwem oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie oraz ciągniku służbowym 2021-02-15 09:02:26
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-02-04 15:26:24
dokument Uchwała nr III/107/2020, Uchwała nr III/108/2020, Uchwała III/108/2020 z dnia 2 grudnia 2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oddział Wałbrzych 2021-02-04 11:18:50
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-02-03 08:12:30
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 ws. określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach w roku szkolnym 2021 / 2022 2021-01-27 08:30:23
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 ws. powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021-01-25 14:56:14
dokument Alicja Stępnik - korekta 2021-01-25 14:55:08
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 ws. ustalenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2021 2021-01-20 11:05:44
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 04/2021 z dnia 15.01.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w Strudze 2021-01-18 15:11:02
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 04/2021 z dnia 15.01.2021 r. - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w Strudze 2021-01-18 15:07:45
dokument Zarządzenie Nr 4/2021ws. ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w 2021 r. 2021-01-15 08:37:26
dokument Wzory informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. dla osób fizycznych 2021-01-12 09:52:28
dokument Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. dla osób prawnych 2021-01-12 09:51:26
dokument Uchwała Nr XVI/153/2020 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 2021-01-12 09:49:52
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 ws. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Starych Bogaczowicach w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. 2021-01-11 15:31:13
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 ws.wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu przejazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym w roku 2021 2021-01-05 09:34:19
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-01-05 09:32:54
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-01-05 09:23:46
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2021-01-05 09:12:53
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-12-30 14:11:00
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 ws.skrócenia czasu pracy 31.12.2020 r. 2020-12-29 17:00:05
dokument Zarządzenie Nr 103A/2020 ws. zamiany gruntów 2020-12-23 15:02:05
dokument Decyzja RIG.6236.6.2020-12 2020-12-21 13:34:25
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 r. 2020-12-21 10:27:24
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 ws. przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. 2020-12-21 10:22:29
dokument Protokół z XVI sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 6 listopada 2020 r. 2020-12-18 13:28:22
dokument Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2020-12-18 13:26:40
dokument Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2021 2020-12-18 13:25:15
dokument Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:23:52
dokument Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:21:29
dokument Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:19:39
dokument Uchwała Nr XVII/164/2020 r. Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stare Bogaczowice na 2021 rok. 2020-12-18 13:13:02
dokument Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/153/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 6 listopada 2020r w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 2020-12-18 13:11:30
dokument Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:01:55
dokument Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021. 2020-12-18 12:59:39
dokument Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 12:47:40
dokument Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-12-18 12:45:21
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 ws. przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania 2020-12-18 08:50:56
dokument Mirosław Lech - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2019 2020-12-16 09:44:16
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór , Gminy Miejskiej Kamienna Góra , Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój 2020-12-11 12:10:29
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-12-11 12:08:58
dokument Porządek obrad Sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 17 grudnia 2020 r 2020-12-10 14:33:18
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-09 11:44:06
dokument Rodryg Świteńki - korekta 2020-12-09 11:14:19
dokument Nina Stańko - korekta 2020-12-09 11:13:15
dokument Justyna Sobota - korekta 2020-12-09 11:12:08
dokument Edward Podgórski - korekta 2020-12-09 11:11:13
dokument Daniel Mikulski - korekta 2020-12-09 11:09:22
dokument Lucyna Król - korekta 2020-12-09 11:08:17
dokument Emilia Kmiecik - korekta 2020-12-09 11:07:23
dokument Izabela Kamińska - korekta 2020-12-09 11:05:17
dokument Arkadiusz Karczmarz - korekta 2020-12-09 11:04:36
dokument Marzena Data - korekta 2020-12-09 11:03:38
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w Strudze 2020-12-07 13:28:28
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-12-02 14:34:28
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-12-02 14:31:22
dokument Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w Strudze 2020-12-01 15:19:20
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-12-01 11:44:44
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za III kw. 2020 r. 2020-11-30 15:28:39
dokument Zarządzenie nr 96/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy 2020-11-26 13:27:42
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-11-26 13:25:09
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2020-11-24 12:52:36
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-11-24 12:31:36
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 ws. zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 9/2017 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21.02.2017 r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodu służbowego i gospodarki paliwem oraz oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym 2020-11-24 12:30:22
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 ws. projektu Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-24 12:29:01
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 ws. projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2020 2020-11-24 12:27:40
dokument Radosława Stramel - Świteńka - korekta 2020-11-17 13:57:05
dokument Ilona Bujalska - korekta 2020-11-17 13:56:07
dokument Jolanta Kocoń - korekta 2020-11-17 13:55:26
dokument Małgorzata Szczygielska - korekta 2020-11-17 13:54:43
dokument Małgorzata Szczygielska - korekta oświadczenia za rok 2019 2020-11-17 13:53:35
dokument Leszek Juchkiewicz - korekta 2020-11-17 13:52:22
dokument Tomasz Fąka - korekta 2020-11-17 13:51:11
dokument Jacek Kalus - korekta 2020-11-17 13:49:58
dokument Protokół z XV sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 29 września 2020 r. 2020-11-17 10:07:56
dokument Uchwała Nr XVI/158/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-11-13 13:11:47
dokument Uchwała Nr XVI/157/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2020-11-13 13:10:11
dokument Uchwała Nr XVI/156/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2020-11-13 13:09:06
dokument Uchwała Nr XVI/155/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-11-13 13:07:49
dokument Uchwała Nr XVI/154/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" 2020-11-13 13:06:26
dokument Uchwała Nr XVI/153/2020 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 2020-11-13 13:04:51
dokument Uchwała Nr XVI/152/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-13 13:03:49
dokument Uchwała Nr XVI/151/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-11-13 12:58:32
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-05 15:12:04
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice" 2020-11-05 15:09:06
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 ws. wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-05 15:06:26
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-11-05 15:04:27
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 ws przeniesienia hipoteki przymusowej na rzecz zobowiązań podatkowych 2020-11-05 14:59:51
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 25/2020 z dnia 27.01.2020 r. Wójta Gminy Stare Bogaczowice - Potok Chwaliszówka - Cysterska Woda 2020-11-03 14:53:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w Strudze 2020-11-03 14:49:19
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-11-02 15:29:40
dokument Porządek obrad Sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 6 listopada 2020 r. 2020-10-30 13:05:28
dokument Zawiadomienie ws. nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 101/3 obręb Struga 2020-10-28 15:15:54
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 176/2020 z dnia 28.10.2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2020-10-28 14:23:48
dokument Postanowienie nr 176/2020 z dnia 28.10.2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2020-10-28 14:20:56
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 175/2020 z dnia 28.10.2020 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2020-10-28 14:18:55
dokument Postanowienie nr 175/2020 z dnia 28.10.2020 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu ooś - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2020-10-28 14:13:45
dokument Kalendarz polowań zbiorowych na rok 2020-2021 - GKŁ SZARAK w Wałbrzychu 2020-10-26 13:26:24
dokument Plan polowań zbiorowych G.K.Ł. "Jeleń" Wałbrzych w sezonie 2020-2021 2020-10-26 13:25:22
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 ws. wprowadzenia ograniczeń przy wykonywaniu zadań publicznych Przez Urząd Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-23 08:24:31
dokument Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2020/2021 - KŁ KOLIBA 2020-10-22 15:29:42
dokument Plan polowań na sezon 2020/2021 - KŁ KNIEJA 2020-10-22 15:24:11
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 2020-10-20 09:32:32
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej nr 25/2020 z dnia 27.01.2020 r. - Potok Chwaliszówka - Cysterska Woda 2020-10-19 15:00:58
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 ws. zrzeczenia się w całości odszkodowania za działkę nr ewid. 45/1 w obrębie Nowe Bogaczowice 2020-10-14 14:53:22
dokument Jacek Kalus 2020-10-14 11:21:50
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 ws. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Stare Bogaczowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny 2020-10-13 14:43:26
dokument Zarządzanie NR 74A/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-10-13 14:32:19
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 25/18 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-07 09:04:02
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-06 16:25:07
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 ws. zmian budżetu gminy na rok 2020 2020-10-06 16:23:03
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-10-05 15:15:46
dokument Uchwała Nr XV/150/2020 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:12:39
dokument Uchwała Nr XV/149/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-10-05 09:11:33
dokument Uchwała Nr XV/148/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Boguszów Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych 2020-10-05 09:10:17
dokument Uchwała Nr XV/147/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032" 2020-10-05 09:09:14
dokument Uchwała Nr XV/146/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Bogaczowice potrzebnej do wyliczenia wysokości kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym, w związku z kosztami jakie ponoszą, dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:08:22
dokument Uchwała Nr XV/145/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:07:26
dokument Uchwała Nr XV/144/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-10-05 08:12:33
dokument Protokół z XIV sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 23 czerwca 2020 r. 2020-10-05 07:50:16
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 ws. zrzeczenia się w całości odszkodowania za działki nr ewid. 46/1, 42/1, 39/1, 24/1, 6/1, 9/1, 16/1, w obr. wsi Stare Bogaczowice, 14/1, 26/1, 41/1, 47/1, 74/1, 73/7, 73/11, 94/9, 94,6 w obr. wsi Nowe Bogaczowice, 459/3, 458/1, 447/5, 437/3, 435/3, 433/1 w obr. wsi Gostków 2020-10-01 10:39:57
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stare Bogaczowice do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 2020-09-28 13:39:32
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 ws. upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej 2020-09-28 13:37:35
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 109/2019 z dnia 17.07.2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Fermy drobiu w Gostkowie" 2020-09-23 15:15:28
dokument Postanowienie nr 145 prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 109/2019 z dnia 17.07.2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Fermy drobiu w Gostkowie" 2020-09-23 15:14:06
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 ws przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-23 14:37:26
dokument Pot=rządek obrad sesji Rady gminy Stare Bogaczowice w dniu 29 września 2020 r. 2020-09-22 13:50:45
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-09-22 09:08:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (proj. Jabłów II) - Elektrownia PV 50 Sp. z o.o. 2020-09-21 15:31:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (proj. Jabłów I) - Elektrownia PV 49 Sp. z o.o. 2020-09-21 15:27:16
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 ws zmiany Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-16 14:30:48
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 ws powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 2020-09-16 14:13:17
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 ws powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-16 14:11:12
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 ws zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 lutego 2017r. ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-09-16 14:09:41
dokument Poradnik dla rolników dotyczący prowadzenia "rzeźni rolniczej" 2020-09-15 09:44:45
dokument Poradnik dla rolników dotyczący prowadzenia uboju na użytek własny 2020-09-15 09:42:49
dokument Radosława Stramel - Świteńka - oświadczenie złożone w związku z powołaniem na stanowisko 2020-09-11 13:52:03
dokument Adrian Furmaniak - oświadczenie złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska 2020-09-11 13:49:48
dokument Małgorzata Szczygielska - oświadczenie złożone w związku z odejściem ze stanowiska 2020-09-11 13:48:06
dokument Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy: Potok Chwaliszówka - Cysterska Woda 2020-09-10 15:25:07
dokument Zawiadomienie o uzyskaniu opinii i postanowień od organów opiniujących w sprawie Budowy Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów - projekt Jabłów III 2020-09-02 12:58:43
dokument Decyzja nr 1/2020 2020-09-02 12:37:03
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 126/2020 z dnia 21.08.2020 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddzaiływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 198/4, 195/4, 198/2 (obręb 0004) w miejscowości Jabłów, Gmina Stare Bogaczowice" 2020-08-21 12:48:54
dokument Postanowienie nr 126/2020 z dnia 21.08.2020 r. (dot. przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą - proj. Jabłów I) 2020-08-21 12:47:09
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 ws. przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I półrocze 2020 r. 2020-08-20 12:11:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-08-20 12:09:44
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 ws. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2021 przez podległe jednostki i inne jednostki organizacyjne 2020-08-20 12:08:27
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-08-20 12:07:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej nr 25/2020 z dnia 27.01.2020 r. - Potok Chwaliszówka - Cysterska Woda 2020-08-12 09:49:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego dla PV 66 Sp. z o.o. - Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów, Gmina Stare Bogaczowice 2020-08-12 09:47:41
dokument Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości, w zawiasku ze sprawą dotyczącą wydania nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania 2020-08-11 13:21:37
dokument Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości w Chwaliszowie przy ul. Glównej 35A 2020-08-11 11:48:38
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-08-05 15:22:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania działka nr 101/3 obręb Struga 2020-08-05 09:36:04
dokument Zarządzie Nr 59A/2020 ws. zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2020-08-03 15:29:42
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-08-03 15:11:14
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 ws. zmiany Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-07-31 13:37:06
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-07-31 13:32:20
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 ws. zmiany zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Reulaminu wynagrodzeniapracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-07-31 13:30:27
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa autobusu turystycznego (szkolnego) na potrzeby Gminy Stare Bogaczowice" 2020-07-31 13:20:27
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 ws powołania "Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznnego na zadanie pn.: "Modernizacji boiska sportowego w Starych Bogaczowicach połozonego na działkach nr 847, 848, 849 - etap I" 2020-07-31 13:18:11
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za II kwartały 2020 r. 2020-07-29 09:30:03
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-07-16 08:37:55
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu prostującego oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu z dnia 31 maja 2019 r. uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa fermy drobiu w Gostkowie" 2020-07-15 15:28:28
dokument Obwieszczenie ws uzyskania opinii i zebraniu materiału w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Elektrowni PV 50 Sp. z o.o. - projekt Jabłów II 2020-07-10 10:35:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 ws. nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działki 799/3 obręb Stare Bogaczowice 2020-07-06 12:34:36
dokument Nina Stańko Radna 2020-07-03 13:46:52
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 ws. udzielenia Pani Radosławie Stramel-Świteńka p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach pełnomocnictwa podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2020-07-03 11:17:52
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-07-03 11:16:42
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-07-03 11:14:40
dokument Tomasz Pryczek Radny 2020-07-02 13:33:40
dokument Rodryg Świteńki Radny 2020-07-02 13:32:50
dokument Marzena Data Radna 2020-07-02 13:32:03
dokument Marcin Uchmanowicz Radny 2020-07-02 13:31:13
dokument Lucyna Król Radna 2020-07-02 13:30:10
dokument Justyna Sobota Radna 2020-07-02 13:27:55
dokument Izabela Kamińska Radna 2020-07-02 13:24:58
dokument Emilia Kmiecik Radna 2020-07-02 13:22:48
dokument Edward Podgórski Radny 2020-07-02 13:21:03
dokument Daniel Mikulski Radny 2020-07-02 13:18:33
dokument Arkadiusz Karczmarz Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2020-07-02 13:16:50
dokument Ariel Zarzeczny Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2020-07-02 13:14:43
dokument Alicja Stępnik Radna 2020-07-02 13:10:58
dokument Uchwała Nr XIV/143/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2020-06-28 18:33:50
dokument Uchwała Nr XIV/142/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-06-28 18:30:18
dokument Uchwała Nr XIV/141/20 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-06-28 18:20:12
dokument Uchwała Nr XIV/140/20 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 2020-06-28 18:18:38
dokument Uchwała Nr XIV/139/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2019. 2020-06-28 18:16:31
dokument Uchwała Nr XIV/138/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2019. 2020-06-28 18:12:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Chwaliszów ul. Główna35A 2020-06-26 13:46:34
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 23.06.2020 r. 2020-06-25 13:41:14
dokument Protokół z XIII sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 12 maja 2020 r. 2020-06-25 13:39:32
dokument Decyzja na zezwalająca na odbiór i transport nieczyustosci ciekłych z terenu gminy - transport samochodowy Chomy Romuald 2020-06-24 10:11:17
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 ws. ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-23 11:23:45
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-06-23 11:21:59
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 ws. powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Stare Bogaczowice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 2020-06-17 08:18:19
dokument Aneta Rajca Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice 2020-06-16 15:15:55
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 ws. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach przy ul Głównej 172 a, 58-312 Stare Bogaczowice 2020-06-12 10:50:36
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 ws. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 2020-06-09 16:57:18
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Starych Bogaczowicach 2020-06-09 07:32:02
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-06-08 13:25:09
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 ws. powołania Komisji weryfikacyjnej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe 2020-06-03 14:02:55
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 ws. zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 14:00:32
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2019 2020-06-03 12:09:01
dokument Uchwała III/30/2020 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2020-06-03 10:25:02
dokument Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019. Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 10:17:35
dokument Zestawienie zmian w funduszu za rok 2019. Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 10:08:07
dokument Rachunek Zysków i Strat za rok 2019 . Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 10:07:10
dokument Bilans Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach za rok 2019 2020-06-03 10:06:22
dokument Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019. Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach w Starych Bogaczowicah 2020-06-03 10:03:06
dokument Zestawienie zmian w funduszu za rok 2019. Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 10:02:11
dokument Rachunek Zysków i Strat za rok 2019 . Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 09:59:51
dokument Bilans Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach za rok 2019 2020-06-03 09:58:45
dokument Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicah 2020-06-03 09:52:00
dokument Zestawienie zmian w funduszu za rok 2019. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 09:50:35
dokument Rachunek Zysków i Strat za rok 2019 . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2020-06-03 09:49:26
dokument Bilans Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach za rok 2019 2020-06-03 09:47:35
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 ws. powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021 - 2027 2020-06-01 12:30:32
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 ws. odwołania Pana Adriana Furmaniaka ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-06-01 12:29:24
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2020-06-01 09:16:18
dokument Wykonanie budzetu Gminy Stare Bogaczowice za I kwartał 2020 2020-05-21 09:15:47
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2020 r. 2020-05-13 14:44:09
dokument Uchwała Nr XIII/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2020-05-13 14:31:22
dokument Uchwała Nr XIII/136/2020 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Struga 2020-05-13 14:30:16
dokument Uchwała Nr XIII/135/2020 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Struga 2020-05-13 14:28:25
dokument Uchwała Nr XIII/134/2020 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 2020-05-13 14:26:48
dokument Uchwała Nr XIII/133/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-05-13 14:24:06
dokument Uchwała Nr XIII/132/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2020-05-13 14:14:13
dokument Uchwała Nr XIII/131/2020 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości 2020-05-13 14:12:55
dokument Uchwała Nr XIII/130/2020 w sprawie zmiany do Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Stare Bogaczowice a Gminą Czarny Bór w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. 2020-05-13 14:09:47
dokument Uchwała Nr XIII/129/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/108/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych publicznych 2020-05-13 14:07:29
dokument Uchwała Nr XIII/128/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2020 r." 2020-05-13 14:05:31
dokument Uchwała Nr XIII/127/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strae Bogaczowice na lata 2021 -2027 2020-05-13 14:03:56
dokument Uchwała Nr XIII/126/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-05-13 14:02:40
dokument Uchwała Nr XIII/125/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-05-13 14:00:53
dokument Protokół Nr XII/2020 z sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 6 lutego 2020 r. 2020-05-13 13:55:33
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-05-11 13:20:59
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-05-07 14:50:17
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-05-07 11:07:22
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 ws. wprowadzenia Planu ochrony informacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-04-29 08:17:53
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stare Bogaczowice za 2019 rok 2020-04-27 10:40:59
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2020-04-20 17:21:10
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-04-20 17:14:24
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 ws. wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą"zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2020-04-06 13:36:13
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-04-01 11:26:14
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-04-01 11:00:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 ws. przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice 2020-03-30 10:28:36
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu na najem garażu znajdującego się na działce nr 327/3 obr. Jabłów 2020-03-26 08:48:17
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starych Bogaczowicach ul. Główna 75 2020-03-26 08:36:04
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 ws. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2020-03-26 08:34:21
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-03-26 08:32:42
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 ws. określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Stare Bogaczowice 2020-03-26 08:25:43
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-03-26 08:23:53
dokument Obwieszczenie ws uzyskani opinii i zebraniu materiału w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Elektrowni PV 49 Sp. z o.o. - projekt Jabłów I 2020-03-23 16:30:00
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 21/2020 ws. funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-03-18 11:01:12
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 ws. funkcjonowania Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 2020-03-12 13:34:15
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 ws. wprowadzenia na terenie Gminy Stare Bogaczowice szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z rozpowszechnianie sie wirusa SARS-CoV-2 2020-03-12 13:32:32
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-03-09 14:44:12
dokument Zarządzanie Nr 17/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy 2020-03-05 15:30:38
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 ws. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 15:24:29
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 ws. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa Chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach" 2020-03-02 15:03:05
dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2019 r. na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2020-03-02 14:11:22
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-25 16:39:03
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2020-02-14 09:12:21
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 ws. zatwierdzenia sprawozdania samorządowej instytucji kultury " Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczowicach " za rok 2019 2020-02-14 07:58:00
dokument Uchwała Nr XII/124/2020 w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania. 2020-02-12 10:38:54
dokument Uchwała Nr XII/123/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2020-02-12 10:37:54
dokument Uchwała Nr XII/122/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2020. 2020-02-12 10:36:57
dokument Uchwała Nr XII/121/2020 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-02-12 10:35:58
dokument Uchwała Nr XII/120/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE - szlaki biegowe oraz spacerowe wokół Trójgarbu" 2020-02-12 10:34:57
dokument Uchwała Nr XII/119/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "V GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2020-02-12 10:33:52
dokument Uchwała Nr XII/118/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do stowarzyszenia pod nazwą: "Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska" 2020-02-12 10:32:39
dokument Uchwała Nr XII/117/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 marca 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz Regulaminu korzystania z z boisk sportowych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice 2020-02-12 10:31:38
dokument Uchwała Nr XII/116/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2020-02-12 10:30:18
dokument Uchwała Nr XII/115/2020 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 2020-02-12 10:28:55
dokument Uchwała Nr XII/114/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-02-12 10:26:06
dokument Uchwała Nr XII/113/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-02-12 10:24:55
dokument Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019r. 2020-02-12 10:23:04
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 ws. organizacji, uruchomienia i funkcjonowania 2020-02-11 10:24:45
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-02-05 14:16:34
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o upublicznieniu i konsultacjach ws. Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-02-03 14:46:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o wydaniu decyzji środowiskowej dla Nadleśnictwa Wałbrzych - Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka - Cysterska Wpda, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych 2020-01-30 15:21:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o wydaniu decyzji środowiskowej dla Nadleśnictwa Wałbrzych - Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda - Odlot Sikorek, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych 2020-01-30 15:17:21
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy w dniu 06 lutego 2020r. 2020-01-29 08:04:32
dokument Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z 20 grudnia 2019 r. 2020-01-28 11:00:25
dokument Uchwała Nr III/11/2020 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej 2020-01-28 10:50:03
dokument Uchwała Nr III/95/2019 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej 2020-01-28 10:48:46
dokument Uchwała Nr III/94/2019 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej 2020-01-28 10:47:32
dokument Uchwała Nr III/93/2019 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej 2020-01-28 10:41:58
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 ws zasad przyznania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice na podstawie powołania 2020-01-28 09:02:54
dokument Wzory informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. dla osób fizycznych 2020-01-23 08:25:16
dokument Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. dla osób prawnych 2020-01-23 08:21:17
dokument UCHWAŁA NR XI/105/2019 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020. 2020-01-22 13:13:15
dokument UCHWAŁA NR IX/84/2019 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2020 2020-01-22 13:10:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla PV 50 Sp. z o.o. - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Jabłów II. 2020-01-17 10:43:52
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Elektrowni PV49 Sp. z o.o. 2020-01-17 09:52:03
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 ws. ustalenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2020 2020-01-15 14:26:35
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2020-01-10 13:56:25
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 ws. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli, w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Bogaczowice 2020-01-09 09:37:05
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2020-01-09 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 776 o pow. 622m2 położona w obrębie Stare Bogaczowice 2020-01-09 09:34:41
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-01-09 09:32:30
dokument zarządzenie nr 117/2019 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2020-01-09 09:31:08
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 ws. ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w roku 2020 2020-01-09 09:27:52
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 ws wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu przejazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym w roku 2020 2020-01-02 11:05:41
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 ws przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-12-30 11:45:41
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-12-30 11:44:04
dokument Uchwała Nr XI/112/2019 w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-12-30 10:56:02
dokument Uchwała Nr XI/111/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/93/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2019-12-30 10:54:46
dokument Uchwała Nr XI/110/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:53:33
dokument Uchwała Nr XI/109/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2019 z dnia 1 marca 2019r. Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-12-30 10:46:39
dokument Uchwała Nr XI/108/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych publicznych 2019-12-30 10:43:46
dokument Uchwała Nr XI/107/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice nr II/7/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-12-30 10:42:33
dokument Uchwała Nr XI/106/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:41:40
dokument Uchwała Nr XI/105/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 2019-12-30 10:40:20
dokument Uchwała Nr XI/104/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:38:14
dokument Uchwała Nr XI/103/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-12-30 10:36:51
dokument Protokół z sesji z dnia 29 listopada 2019r 2019-12-30 10:35:04
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 ws skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w dniu 31 grudnia 2019 r. 2019-12-20 10:04:20
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 ws upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice podczas nieobecności w dniu 27 grudnia 2019 r. 2019-12-20 10:02:08
dokument Podgórski Edward - korekta 2019-12-20 09:34:00
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-12-19 15:07:07
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019r. 2019-12-18 14:50:43
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 ws rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Stare Bogaczowice oraz jednostkach za pośrednictwem metody podzielonej płatności 2019-12-16 07:56:45
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 ws procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązania się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych( MDR ) w Gminie Stare Bogaczowice oraz jednostkach organizacyjnych 2019-12-16 07:54:58
dokument Porządek sesji 29 listopada 2019 r. 2019-12-11 12:14:44
dokument Porządek sesji 29 października 2019 r. 2019-12-11 12:14:02
dokument Porządek sesji 10 września 2019 r. 2019-12-11 12:13:27
dokument Uchmanowicz Marcin - korekta 2019-12-11 11:21:10
dokument Świeńki Rodryg - korekta 2019-12-11 11:20:17
dokument Stańko Nina - korekta 2019-12-11 11:19:30
dokument Sobota Justyna - korekta 2019-12-11 11:18:47
dokument Mikulski - Daniel - korekta 2019-12-11 11:17:53
dokument Król Lucyna - korekta 2019-12-11 11:16:58
dokument Kmiecik Emilia - korekta 2019-12-11 11:16:16
dokument Kamińska Izabela - korekta 2019-12-11 11:15:20
dokument Karczmarz Arkadiusz- korekta 2019-12-11 11:14:18
dokument Data Marzena - korekta 2019-12-11 11:11:27
dokument Stańko Nina - korekta 2019-12-11 10:54:10
dokument Sobota Justyna - korekta 2019-12-11 10:53:24
dokument Podgórski Edward - korekta 2019-12-11 10:52:34
dokument Mikulski Daniel - korekta 2019-12-11 10:51:38
dokument Król Lucyna - korekta 2019-12-11 10:50:25
dokument Kmiecik Emilia - korekta 2019-12-11 10:49:16
dokument Kamińska Izabela - korekta 2019-12-11 10:47:35
dokument zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka - Cysterska Woda 2019-12-10 16:44:26
dokument zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda - Odlot Sikorek 2019-12-10 16:42:37
dokument Uchwała Nr X/102/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stare Bogaczowice na 2020 rok. 2019-12-03 11:51:32
dokument Uchwała Nr X/101/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-03 11:50:35
dokument Uchwała Nr X/100/2019 w sprawie współdziałania Gminy Stare Bogaczowice z Gminami: Walim, Boguszów Gorce, Mieroszów, Głuszyca, Szczawno Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. ?Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024?. 2019-12-03 11:49:21
dokument Uchwała Nr X/99/2019 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2019-12-03 11:46:36
dokument Uchwała Nr X/98/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2019-12-03 11:38:46
dokument Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2019-12-03 11:37:32
dokument Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice 2019-12-03 11:36:16
dokument Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-12-03 11:34:24
dokument Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2019r. 2019-12-03 11:30:26
dokument kalendarz polowań na sezon 2019 - 2020 KŁ KNIEJA 2019-11-29 13:24:21
dokument Bujalska Ilona - korekta 2019-11-29 09:09:14
dokument Zarządzenie nr 109/2019 ws powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice" 2019-11-29 08:11:19
dokument Zarządzenie nr 108/2019 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-11-29 08:09:18
dokument Małgorzata Szczygielska - korekta 2019-11-28 10:38:11
dokument Barbara Kurasińska - korekta 2019-11-28 10:37:19
dokument Dorota Faściszewska - korekta 2019-11-28 10:36:18
dokument Tomasz Fąka - korekta 2019-11-28 10:35:17
dokument Leszek Juchkiewicz - korekta 2019-11-28 10:34:18
dokument Adrian Furmaniak - korekta 2019-11-28 10:21:30
dokument Jolanta Kocoń - korekta 2019-11-28 10:18:56
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 ws powołania komisji odbiorowej dla przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym nw. zadania inwestycyjnego 2019-11-22 08:34:11
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-11-19 14:18:18
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 ws projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2020 2019-11-18 10:57:06
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 projektu uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-11-18 10:55:47
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za III kw 2019 2019-11-13 11:55:14
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 dot. zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-11-07 15:27:32
dokument Uchwała Nr IX/94/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-11-05 11:25:23
dokument Uchwała Nr IX/93/2019 w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2019-11-05 11:24:15
dokument Uchwała Nr IX/92/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży 2019-11-05 11:22:57
dokument Uchwała Nr IX/91/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach dla której Gmina Stare Bogaczowice jest organem prowadzącym 2019-11-05 11:21:32
dokument Uchwała Nr IX/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:20:18
dokument Uchwała Nr IX/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:19:22
dokument Uchwała Nr IX/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:18:42
dokument Uchwała Nr IX/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:17:54
dokument Uchwała Nr IX/86/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:16:33
dokument Uchwała Nr IX/85/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:15:10
dokument Uchwała Nr IX/84/2019 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020. 2019-11-05 11:14:02
dokument Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:12:42
dokument Uchwała Nr IX/82/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-11-05 11:10:40
dokument Protokół Nr VIII/19 z dnia 10 września 2019r. 2019-11-05 11:08:18
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice - Potok Chwaliszówka - Cysterska Woda 2019-11-04 15:17:12
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice - potok Polska Woda- Odlot Sikorek 2019-11-04 15:15:43
dokument obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podziale województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii 2019-10-31 10:22:32
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 ws. nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działek nr 234/6, 234/8, 234/10, 234/12, 234/14 obręb Stare Bogaczowice 2019-10-30 15:05:10
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach" 2019-10-30 15:01:39
dokument Zarządzenie NR 99/2019 ws. zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-10-28 09:06:57
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 ws. przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego "PAŹDZIERNIK-2019" 2019-10-24 09:18:21
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-10-18 11:23:00
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2019-10-11 11:28:05
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Potok Chwalizówka- Cysterska Woda 2019-10-10 13:34:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Potok Polska Woda - Odlot Sikorek 2019-10-10 13:33:34
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 2019-10-10 12:17:15
dokument Plan polowań na rok 2019/2020 GKŁ Jeleń 2019-10-08 16:13:03
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-10-08 09:33:45
dokument kalendarz polowań na sezon 2019, 2020 "Szarak" 2019-10-02 09:18:17
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 ws powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2019-09-30 15:18:33
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 ws powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stare Bogaczowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-30 14:36:00
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 ws ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-30 07:52:55
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-09-30 07:50:14
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 ws powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4X4 2019-09-20 09:36:38
dokument Uchwała Nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strudze przy ul. Szkolnej 2 będącą własnością Gminy Stare Bogaczowice na czas określony 10 lat 2019-09-13 10:53:30
dokument Uchwała Nr VIII/80/2019 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 2019-09-13 10:52:09
dokument Uchwała Nr VIII/79/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw rondom w miejscowości Struga 2019-09-13 10:50:58
dokument Uchwała Nr VIII/78/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2019-09-13 10:48:30
dokument Uchwała Nr VIII/77/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2019-09-13 10:46:01
dokument Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa 2019-09-13 10:31:48
dokument Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-09-13 10:25:14
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2019-09-13 08:40:06
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2019-09-13 08:38:45
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2019-09-13 08:37:30
dokument Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-12 12:14:38
dokument Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cieszów 2019-09-12 11:19:01
dokument Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-09-12 11:18:05
dokument Uchwała Nr VII/71/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032?. 2019-09-12 11:16:02
dokument Uchwała Nr VII/70/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-09-12 11:13:39
dokument Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-09-12 11:10:44
dokument Protokół Nr VII/19 z dnia 11 czerwca 2019r. 2019-09-12 11:05:22
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 ws powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r 2019-09-12 09:27:37
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 ws powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminy działania. 2019-09-12 09:25:03
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 ws powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 " 2019-09-12 09:23:35
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 ws powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w używaniu 2019-09-12 09:18:07
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 ws zmiany budżetu gminy na rok 2019 2019-09-12 09:16:12
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 ws opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2020 przez podległe jednostki i inne jednostki organizacyjne 2019-09-12 09:14:52
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 ws przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I półrocze 2019 roku. 2019-08-28 13:56:13
dokument Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019 dla Gminy Stare Bogaczowice 2019-08-26 09:35:36
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za II kwartały 2019 2019-08-16 09:23:33
dokument Zarządzenie NR 78/2019 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga w gminie Stare Bogaczowice" 2019-08-08 08:56:07
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie nt.:" Świadczenia usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 172a Stare Bogaczowice" 2019-08-08 08:50:10
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 ws. zmiany Zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2019-08-01 13:08:04
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 1/4 lokalu gospodarczego - stodoły o pow. 40,09 m2 położonego w Gostkowie przy ul. Głównej nr 5 2019-08-01 10:50:21
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o pow. 25,83 m2 położonego w Chwaliszowie przy ul. Głównej 68 2019-08-01 10:45:46
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 ws. upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice podczas nieobecności w dniu 31 lipca 2019 r. 2019-07-30 07:56:57
dokument Wzory informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. dla osób fizycznych 2019-07-26 08:36:12
dokument Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. dla osób prawnych 2019-07-26 08:11:57
dokument Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2019-07-26 07:57:59
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-07-24 11:51:04
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 ws. wyprowadzenia regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych w Gminie Stare Bogaczowice 2019-07-23 08:55:26
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Modernizacja i rozbudowa Fermy drobiu w Gostkowie 2019-07-18 15:50:55
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 ws. nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działki 133/12 obręb Gostków 2019-07-17 12:14:18
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2019-07-09 13:57:07
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 ws. przeznaczenia do sprzedania nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2019-07-09 10:42:02
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 ws. zmiany planu budżetu na rok 2019 2019-07-08 09:36:45
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 ws. powołania Komisji likwidacyjnej pieczęci i pieczątek urzędowych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2019-07-02 15:09:07
dokument UCHWAŁA NR VI.53.2019 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2019-07-01 11:32:21
dokument UCHWAŁA NR VI.52.2019 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 7 maja 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-07-01 10:50:04
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 ws. skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2019-07-01 08:39:19
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 ws. skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2019-06-24 15:29:39
dokument Uchwała Nr VII/68/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 Na 2019-06-21 09:10:20
dokument Uchwała Nr VII/67/2019 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 2019-06-21 09:07:48
dokument Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2018. 2019-06-21 09:03:08
dokument Uchwała Nr VII/65/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2018 2019-06-21 09:01:46
dokument Protokół Nr VI/19 z dnia 7 maja 2019r 2019-06-17 15:17:21
dokument Protokół Nr V/19 z dnia 1 marca 2019r 2019-06-17 14:34:24
dokument Informacja o organie realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska od 1 stycznia 2019 r. 2019-06-13 09:06:58
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 ws. upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice podczas nieobecności 6 czerwca 2019 r. 2019-06-06 13:54:15
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 ws. zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-06 13:52:39
dokument Protokół z przebiegu konsultacji społecznych do projektu dokumentu : "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032" 2019-06-06 08:12:01
dokument Obwieszczeie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Aktiw Sp. z o.o. 2019-06-05 10:32:22
dokument Porządek sesji 11 czerwca 2019 r. 2019-06-04 10:49:45
dokument Porządek obrad na sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice dn. 11 czerwca 2019 r. 2019-06-04 09:58:29
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 ws. przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom 2019-06-03 09:01:52
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-06-03 09:00:02
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 ws. powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Strudze przy ul. Kolejowej 1 2019-06-03 07:58:57
dokument Zarządzene Nr 58/2019 ws. powołania Komisji weryfikacyjnej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczeknych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe 2019-06-03 07:57:26
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 ws. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice" 2019-06-03 07:53:34
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 ws. ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. 2019-06-03 07:50:54
dokument Aneta Rajca Przewodnicząca Rady Gminy 2019-05-31 13:07:55
dokument Mirosław Lech - oświadczenie za rok 2018 2019-05-31 13:05:55
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2018 2019-05-31 09:34:18
dokument Edward Podgórski 2019-05-27 12:03:07
dokument Ariel Zarzeczny - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 2019-05-27 12:02:00
dokument Rodryg Świteńki 2019-05-27 12:01:10
dokument Alicja Stępnik 2019-05-27 12:00:12
dokument Nina Stańko 2019-05-27 11:59:03
dokument Justyna Sobota 2019-05-27 11:57:59
dokument Tomasz Pryczek 2019-05-27 11:56:52
dokument Daniel Mikulski 2019-05-27 11:56:03
dokument Marcin Uchmanowicz 2019-05-27 11:54:55
dokument Lucyna Król 2019-05-27 11:53:20
dokument Emilia Kmiecik 2019-05-27 11:52:15
dokument Arkadiusz Karczmarz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 2019-05-27 11:51:13
dokument Izabela Kamińska 2019-05-27 11:49:38
dokument Marzena Data 2019-05-27 11:47:52
dokument Formularz konsultacji społecznych - dokument stracił ważność 2019-05-10 13:39:01
dokument Załącznik do uchwału - projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-20132 2019-05-10 13:36:31
dokument Uchwała Rady Gminy Stare Bogacowice nr VI/61/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - program azbest 2019-05-10 13:23:57
dokument OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2019-05-10 13:09:12
dokument Ilona Bujalska 2019-05-10 12:30:13
dokument Jolanta Kocoń 2019-05-10 12:29:28
dokument Adrian Furmaniak 2019-05-10 12:28:35
dokument Leszek Juchkiewicz 2019-05-10 12:27:24
dokument Tomasz Fąka 2019-05-10 12:26:30
dokument Małgorzata Szczygielska 2019-05-10 12:25:25
dokument Dorota Faściszewska 2019-05-10 12:24:05
dokument Barbara Kurasińska 2019-05-10 12:22:11
dokument Zestawienie zmian w funduszu za 2018 Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:45:22
dokument Rachunek zysków i strat za 2018 Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:44:17
dokument Informacja dodatkowa Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:43:16
dokument Bilans jednostki za 2018 Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:42:06
dokument Zestawienie zmian w funduszu za 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:41:02
dokument Rachunek zysków i strat za 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:39:56
dokument Informacja dodatkowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:38:43
dokument Bilans jednostki za 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-05-10 09:37:41
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 Urząd Gminy Stare Bogaczowice 2019-05-10 09:36:32
dokument Rachunek zysków i strat za 2018 Urząd Gminy Stare Bogaczowice 2019-05-10 09:35:19
dokument Informacja dodatkowa Urząd Gminy Stare Bogaczowice 2019-05-10 09:33:48
dokument Bilans jednostki Urząd Gminy Stare Bogaczowice za 2018 2019-05-10 09:30:54
dokument Uchwała Nr VI/64/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Cieszów 2019-05-08 10:41:11
dokument Uchwała Nr VI/63/2019 w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2019-05-08 10:40:04
dokument Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej i powierzenia jego prowadzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-05-08 10:39:08
dokument Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018- 2032? 2019-05-08 10:38:12
dokument Uchwała Nr VI/60/2019 w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Stare Bogaczowice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. 2019-05-08 10:35:15
dokument Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:31:15
dokument Uchwała Nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Starych Bogaczowicach 2019-05-08 10:30:09
dokument Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Jabłów, Lubomin, Struga na terenie gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:27:07
dokument Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2019-05-08 10:16:10
dokument Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:13:59
dokument Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg, koszenia poboczy oraz oczyszczania rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Stare Bogaczowice. 2019-05-08 10:12:08
dokument Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2019-05-08 10:11:02
dokument Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-08 10:08:29
dokument Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-05-08 10:07:08
dokument Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych 2019-05-08 10:02:31
dokument Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:01:13
dokument Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-05-08 09:58:55
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 ws. powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczychw Gminie Stare Bogaczowice w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-08 08:38:57
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 ws. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-08 08:21:55
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 ws. przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Stare Bogaczoice 2019-05-08 08:18:46
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 ws. upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice podczas nieobecności w dniu 2 maja 2019 r. 2019-05-08 08:12:15
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 ws. zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-05-08 08:06:44
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 ws. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostków, działka nr 463/7 i 402" 2019-05-08 08:04:31
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2019-05-08 07:59:05
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 ws. przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2018 r. 2019-05-08 07:57:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 ws. zmiany planu budżey gminy na 2019 r. 2019-05-08 07:53:33
dokument Uchwała nr III/21/2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby we Wrocławiu z 8 kwietnia 2019 r. 2019-04-30 14:13:39
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I kwartał 2019 r. 2019-04-30 14:02:14
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 2019-04-30 12:50:34
dokument Porządek sesji - 7 maja2019 2019-04-26 08:16:15
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 ws powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ... 2019-03-27 08:06:01
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 ws planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ... 2019-03-27 08:04:11
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 ws zatwierdzenia sprawozdania samorządowej instytucji kultury ... - dokument stracił ważność 2019-03-21 12:41:25
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 ws zmiany Zarządzenia Nr 68/2016 ... 2019-03-21 12:39:06
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 ws powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ... 2019-03-21 12:04:40
dokument Zarządzenie Nr 43 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ... 2019-03-21 11:56:50
dokument Tomasz Fąka - powołanie 2019-03-21 11:29:41
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości .. 2019-03-15 10:17:34
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 ws zamiany gruntów ... 2019-03-15 10:16:10
dokument Protokół Nr IV/2019 z dnia 22.02.2019r 2019-03-06 12:10:48
dokument Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2019-03-06 11:51:44
dokument Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:50:26
dokument Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Bogaczowice na lata 2019-2021 2019-03-06 11:49:38
dokument Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-03-06 11:43:15
dokument Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?IV GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2019-03-06 11:42:11
dokument Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2019 r.? 2019-03-06 11:41:10
dokument Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-03-06 11:39:58
dokument Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnoślaskiego 2019-03-06 11:38:53
dokument Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-03-06 11:37:53
dokument Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej ?Strategia Rozwoju Sudety 2030? 2019-03-06 11:23:21
dokument Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:19:08
dokument Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej za środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz sposobu jej rozliczania. 2019-03-06 11:17:18
dokument Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania. 2019-03-06 11:14:10
dokument Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice. 2019-03-06 11:11:12
dokument Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 2019-03-06 11:09:48
dokument Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/281/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2019 2019-03-06 11:08:41
dokument Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnychoraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2019-03-06 11:07:32
dokument Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:06:13
dokument Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-03-06 10:57:35
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 ws powierzenia prowadzenia spraw Gminy ... 2019-03-05 16:34:21
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 ws powołania Zastępcy Wójta 2019-03-05 16:33:11
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 ws powołania komisji przetargowej ... 2019-03-01 13:30:07
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 ws nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-01 13:23:18
dokument Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-02-28 11:34:41
dokument Protokół Nr III/18 z dnia 28.12.2018r. 2019-02-28 09:14:53
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 ws. zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy 2019-02-27 09:26:45
dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018 r. dla Gminy Stare Bogaczowice 2019-02-18 11:08:11
dokument Porządek sesji - 1 marca 2019 2019-02-18 10:58:41
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 ws upoważnienie do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice .. 2019-02-18 10:51:59
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 ws ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w roku 2019. 2019-02-12 16:07:28
dokument Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice 2019-02-12 16:05:47
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 ws powołania Administratora Systemu Informatycznego ... 2019-02-12 16:05:21
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ... 2019-02-12 16:04:12
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-02-12 16:02:59
dokument Zarządzenie Nr 27 ws powołania Inspektora Ochrony Danych 2019-02-12 16:01:01
dokument Zarządzenie Nr 26 ws odwołania Inspektora Ochrony Danych 2019-02-12 16:00:14
dokument Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice 2019-02-12 15:59:55
dokument Zarządzenie Nr 13 ws powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej ... 2019-02-12 15:58:40
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 ws wprowadzenia zasad rachunkowości ... 2019-02-12 15:57:21
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 ws przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową ... 2019-02-12 15:55:11
dokument Uchwała nr III/2/2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2019-02-12 15:39:53
dokument Uchwała nr III/144.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2019-02-12 15:38:37
dokument Uchwała nr III/142/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2019-02-12 15:37:07
dokument Informacja i druk zgłoszenia do Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i oczyszczalni ścieków 2019-02-07 13:51:48
katalog Ewidencja zbiorników bezodpływowich (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 2019-02-07 13:47:37
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 ws wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego ... 2019-01-30 13:20:58
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 ws powołania Gminnego Koordynatora badania liczby bezdomnych 2019-01-29 13:19:46
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 ws wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych ... 2019-01-29 13:18:02
dokument Ariel Zarzeczny 2019-01-23 12:09:44
dokument Marcin Uchmanowicz 2019-01-23 12:08:57
dokument Nina Stańko 2019-01-23 12:07:41
dokument Justyna Sobota 2019-01-23 12:06:48
dokument Rodryg Świteńki 2019-01-23 12:05:55
dokument Alicja Stępnik 2019-01-23 12:04:37
dokument Marzena Data 2019-01-23 10:54:47
dokument Edward Podgórski 2019-01-23 10:52:07
dokument Daniel Mikulski 2019-01-23 10:50:31
dokument Lucyna Król 2019-01-23 10:49:46
dokument Emilia Kmiecik 2019-01-23 10:49:00
dokument Arkadiusz Karczmarz 2019-01-23 10:48:12
dokument Izabela Kamińska 2019-01-23 10:47:28
dokument Tomasz Pryczek 2019-01-23 10:45:55
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 ws upoważnienie do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice .. 2019-01-23 10:42:40
dokument Uchwała Nr XXXII/281/18 z 16 października 2018 roku w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2019 2019-01-22 11:21:57
dokument Mirosław Lech 2019-01-22 09:00:06
dokument Aneta Rajca 2019-01-22 08:58:39
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 ws określenia terminów postępowania rekrutacyjnego ... do udziałów przedszkolnych i do klas pierwszych ... 2019-01-18 09:31:17
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 ws zmiany Zarządzenia Nr 25/2018 ws Regulaminu wynagradzania ... 2019-01-16 08:00:53
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 ws ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2019-01-16 07:57:59
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Starych Bogaczowicach 2019-01-16 07:34:49
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Gostkowie 2019-01-14 15:24:51
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Cieszowie 2019-01-14 15:23:44
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Lubominie 2019-01-14 15:22:12
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 ws zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 ws Regulaminu Pracy 2019-01-11 11:36:59
dokument zarządzenie Nr 8/2019 ws powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 2019-01-11 11:35:37
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 ws zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Nowych Bogaczowicach 2019-01-10 08:58:33
dokument Zarządzenie Nr 98/2018 ws zmiany Zarządzenia Nr 81/2018 ws przyjęcia norm zużycia paliwa w samochodach pożarniczych ... 2019-01-09 08:49:59
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 ws upoważnienie do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice .. 2019-01-09 08:46:47
dokument umorzenie postępowania środowiskowego - budowa domów jednrodzinnych 2019-01-08 12:10:27
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Strudze 2019-01-07 11:58:37
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 ws wysokości stawki za 1km przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym w roku 2019 2019-01-07 11:57:26
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2019-01-07 11:54:59
dokument Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2019-01-07 11:54:11
dokument Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2019. 2019-01-04 08:34:54
dokument Uchwała Nr III/26/2018 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Stare Bogaczowice na 2019 rok. 2019-01-04 08:34:09
dokument Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2019-01-04 08:32:34
dokument Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-01-04 08:31:36
dokument Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/277/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Bogaczowice. 2019-01-04 08:29:57
dokument Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-01-04 08:28:25
dokument Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-01-04 08:27:24
dokument Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice 2019-01-04 08:26:34
dokument Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. 2019-01-04 08:23:13
dokument Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-01-04 08:21:52
dokument Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice. 2019-01-04 08:20:03
dokument Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018. 2019-01-04 08:18:25
dokument Protokół Nr II/2018 z dnia 27.11.2018r 2019-01-04 07:59:53
dokument Marek Rajca - korekta 2019-01-03 13:08:04
dokument Konrad Wójcik - korekta 2019-01-03 13:07:10
dokument Emilia Kmiecik -korekta 2019-01-03 13:06:02
dokument Marcin Uchmanowicz - korekta 2019-01-03 13:05:09
dokument Marzena Data - korekta 2019-01-03 13:04:29
dokument Izabela Kamińska - korekta 2019-01-03 13:03:48
dokument Roman Trębacz - korekta 2019-01-03 13:03:02
dokument Eugeniusz Rajca - korekta 2019-01-03 12:59:29
dokument Kmiecik Emilia - korekta 2019-01-03 12:46:46
dokument Zieliński Adam - korekta 2019-01-03 12:46:04
dokument zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajcej - Budowa kurnika z niezbedną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 2019-01-02 15:31:30
dokument Zarządzenie Nr 94/2018 ws przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-02 13:28:31
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Jabłowie 2019-01-02 13:25:29
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Chwaliszowie 2019-01-02 13:24:57
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 ws zwołania zebrania wiejskiego w Nowych Bogaczowicach 2019-01-02 13:07:46
dokument Zarządzenie Nr 97/2018 ws upoważnienie do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice ... 2018-12-31 11:05:43
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:,, Produkcja ekologicznego peletu" 2018-12-28 13:17:09
dokument Postanowienie od odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Produkcja ekologicznego peletu" 2018-12-28 13:14:58
dokument Nagranie przebiegu obrad sesji Nr III -28.12.2018 2018-12-28 12:27:50
dokument Zarządzenie Nr 95/2018 ws szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej ... 2018-12-27 13:03:01
dokument Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-12-21 11:20:48
dokument Zarządzenie nr 92/2018 ws powołania zespołu powypadkowego 2018-12-17 10:58:44
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 28 grudnia 2018 2018-12-14 11:41:15
dokument Stochaj Bogdan - korekta 2018-12-14 10:59:34
dokument Bujalska Ilona - korekta 2018-12-14 10:58:39
dokument Furmaniak Adrian - korekta 2018-12-14 10:57:58
dokument Juchkiewicz Leszek - korekta 2018-12-14 10:57:30
dokument Kocoń Jolanta - korekta 2018-12-14 10:57:07
dokument Faściszewska Dorota - korekta 2018-12-14 10:56:32
dokument Ślawski Wiesław - korekta 2018-12-14 10:56:01
dokument Adam Zieliński - korekta 2018-12-14 10:55:02
dokument Aneta Rajca - korekta 2018-12-14 10:54:32
dokument Data Marzena - korekta 2018-12-13 10:50:13
dokument Karczmarz Arkadiusz - korekta 2018-12-13 10:07:56
dokument Rajca Aneta - korekta 2018-12-13 10:07:08
dokument Rajca Eugeniusz - korekta 2018-12-13 10:06:38
dokument Trębacz Roman - korekta 2018-12-13 10:06:07
dokument Uchmanowicz Marcin - korekta 2018-12-13 10:05:33
dokument Wójcik Konrad - korekta 2018-12-13 10:04:56
dokument Wyrzykowska Marta - korekta 2018-12-13 10:04:25
dokument Kamińska Izabela - korekta 2018-12-13 10:03:16
dokument Zarządzenie Nr 91/2018 ws upoważnienie do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice ... 2018-12-13 09:38:46
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 ws w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/15 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 grudnia 2015 roku. 2018-12-13 09:37:30
dokument Zarządzenie Nr 90/2018 ws powołania komisji odbiorowej ... 2018-12-07 14:04:52
dokument Zarządzenie Nr 89/2018 ws powołania komisji odbiorowej ... 2018-12-07 14:03:59
dokument Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-12-07 14:03:04
dokument Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:46:02
dokument Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:45:08
dokument Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:44:18
dokument Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:43:15
dokument Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:42:27
dokument Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:41:17
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:39:31
dokument Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:37:58
dokument Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-12-03 12:36:39
dokument Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-12-03 12:34:28
dokument Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018 2018-12-03 12:32:29
dokument Protokół z sesji z dnia 19.11.2018 roku 2018-12-03 12:29:38
dokument Bogdan Stochaj - koniec kadencji 2018-11-29 12:37:02
dokument Mirosław Lech - koniec kadencji 2018-11-29 12:36:21
dokument Roman Trębacz 2018-11-29 12:34:42
dokument Marzena Data 2018-11-29 12:34:13
dokument Marta Wyrzykowska 2018-11-29 12:33:49
dokument Marek Rajca 2018-11-29 12:33:07
dokument Marcin Uchmanowicz 2018-11-29 12:32:41
dokument Konrad Wójcik 2018-11-29 12:32:08
dokument Izabela Kamińska 2018-11-29 12:31:32
dokument Eugeniusz Rajca 2018-11-29 12:31:01
dokument Emilia Kmiecik 2018-11-29 12:30:32
dokument Arkadiusz Karczmarz 2018-11-29 12:29:58
dokument Ariel Zarzeczny 2018-11-29 12:29:23
dokument Aneta Rajca 2018-11-29 12:28:42
dokument Alicja Stępnik 2018-11-29 12:28:14
dokument Adam Zieliński 2018-11-29 12:27:46
dokument Zarządzenie Nr.85/2018 ws zmiany zarządzenia Nr 25/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania ... 2018-11-29 11:24:48
dokument Nagranie przebiegu obrad sesji Nr II - 27.11.2018 2018-11-27 16:39:53
dokument Decyzja zezwalająca na odbiór i transport nieczystości ciekłych - Usługi Komunalne Danuta Walczak 2018-11-27 15:54:59
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 27 listopada 2018 2018-11-27 13:16:33
dokument zarządzenie Nr 84/2018 ws wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy ... 2018-11-23 09:09:38
dokument Zarządzenie nr 83/2018 ws powierzenia i upoważnienia Sekretarza Gminy Stare Bogaczowice do prowadzenia spraw gminy. 2018-11-23 09:08:06
dokument Zarządzenie Nr 82/2018 ws powołania komisji odbiorowej ... 2018-11-23 09:05:46
dokument Zarządzenie Nr 81 ws ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach pożarniczych ... 2018-11-23 09:04:42
dokument Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-11-23 09:03:09
dokument Zarządzenie Nr 78/2018 ws projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2019 2018-11-23 09:02:02
dokument Zarządzenie nr 77/2018 ws projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ... 2018-11-23 08:52:50
dokument Zarządzenie Nr 76/2018 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania ... 2018-11-23 08:50:06
dokument Uchwała Nr XXXI/273/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2018-11-22 11:30:17
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organow opiniujących - modernizacja i rozbudowa fermy drobiu - Aktiw Sp. z o.o. 2018-11-21 14:56:57
dokument Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice. 2018-11-21 08:39:45
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:38:27
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:37:36
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:36:24
dokument Zarządzenie Nr 80/2018 ws odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2018-11-15 15:30:41
dokument Zawiadomienie o wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej Stare Bogczowice 1 i o wycofaniu niniejszego wniosku i zamiarze umorzenia postępowania - Quadran PolskaSp. z o.o. 2018-11-14 14:01:35
dokument Zawiadomienie o wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej Stare Bogczowice 2 i o wycofaniu niniejszego wniosku i zamiarze umorzenia postępowania - Quadran PolskaSp. z o.o. 2018-11-14 13:57:03
dokument Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kurnika z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną" - Aktiw Sp. z o.o. 2018-11-14 13:50:09
dokument zawiadomienie o przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy 2018-11-09 13:20:44
dokument Zarządzenie Nr 74/2018 ws w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/11 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 grudnia 2011 roku. 2018-11-08 14:32:05
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 19 listopada 2018 r 2018-11-08 13:26:25
dokument Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-11-07 14:13:40
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za III kwartały 2018 roku 2018-11-06 13:47:52
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za II kwartały 2018 roku 2018-11-06 13:46:29
dokument Protokół Nr XXXII/18 z dnia 16 października 2018 2018-11-06 09:45:44
dokument Zarządzenie Nr72/2018 ws ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice ... 2018-10-30 15:46:05
dokument Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-10-26 08:37:41
dokument Uchwała Nr XXXII/282/18 w sprawie zmiany statutu gminy 2018-10-24 10:50:42
dokument Uchwała Nr XXXII/281/18 w sprawie stawek podatków lokalnych na 2019 rok 2018-10-24 10:49:30
dokument Uchwała Nr XXXII/280/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok 2018-10-24 10:47:36
dokument Protokół Nr XXXI/18 z dnia 3 wrzesnia 2018 2018-10-24 10:43:39
dokument plany polowań i zawiadomienia o dodatkowych terminach polowań zbiorowych 2018-10-16 12:24:30
dokument zawiadomienie o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magzynowania 2018-10-16 11:54:57
dokument Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-10-12 12:51:24
dokument Formularz konsultacji 2018-10-12 12:48:01
dokument Projekt uchwały sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi 2018-10-12 12:47:25
dokument Zarządzenie Nr70/2018 ws zmiany składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 2018-10-10 13:14:39
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 16 października 2018r 2018-10-10 13:01:05
dokument zarządzenie Nr 69/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej ... 2018-10-09 16:45:11
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 ws powołania komisji odbiorowej ... 2018-10-09 16:43:15
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 ws zmiany Zarządzenia Nr 25/2018 ws ustalenia regulaminu wynagradzania 2018-10-02 16:53:41
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 ws zmiany Zarządzenia nr 133/2015 ws nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2018-10-02 16:43:08
dokument Opinia o informacji dotyczącej wykonania budżetu za I półrocze 2018 2018-10-02 16:32:34
dokument Protokół Nr XXX/18 z sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2018r 2018-09-27 08:42:16
dokument Uchwała Nr XXXI/279/18 w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice? . 2018-09-27 08:39:42
dokument Uchwała Nr XXXI/278/18 w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice? . 2018-09-27 08:38:50
dokument Uchwała Nr XXXI/277/18 sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Bogaczowice 2018-09-27 08:37:52
dokument Uchwała Nr XXXI/276/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2018-09-27 08:36:19
dokument Uchwała Nr XXXI/275/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2018-09-27 08:35:36
dokument Uchwała Nr XXXI/274/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/259/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-09-27 08:34:12
dokument Uchwała Nr XXXI/273/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2018-09-27 08:32:47
dokument Uchwała Nr XXXI/272/18 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. 2018-09-27 08:30:41
dokument Uchwała Nr XXXI/271/18 w sprawie zmiany uchwały XXX/257/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2018-09-27 08:28:39
dokument Uchwała Nr XXXI/270/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/256/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022. 2018-09-27 08:27:31
dokument Uchwała Nr XXXI/269/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-09-27 08:23:17
dokument Uchwała Nr XXXI/268/18 w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice. 2018-09-27 08:20:37
dokument Uchwała Nr XXXI/267/18 w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bgaczowice. 2018-09-27 08:10:39
dokument Uchwała Nr XXXI/266/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-27 08:07:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniea i wystąpieniu do organów opiniujących - produkcja peletu 2018-09-13 15:00:13
dokument Zarządzenie Nr 64/2018 ws ochrony lokalo OKW ... 2018-09-13 11:21:46
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 ws powołania operatorów informatycznej obsługi OKW ... 2018-09-13 11:20:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 ws powołania komisji przetargowej ... 2018-09-13 11:18:29
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 ws ochrony lokali OKW 2018-09-13 11:17:23
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 21 września 2018r 2018-09-12 13:18:27
dokument UCHWAŁA NR XXX/259/18 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-09-07 11:18:58
dokument Zarządzenie Nr 60/2018 ws opracowania materiałów planistycznych ... 2018-09-06 12:08:52
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-09-05 10:32:18
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 ws przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2018r. 2018-09-05 10:31:08
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 3 września 2018r 2018-08-30 10:26:42
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych ... 2018-08-03 12:06:04
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych ... 2018-08-03 12:05:21
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 ws zamiany gruntów w obrębie Stare Bogaczowice 2018-08-03 12:01:58
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 ws nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działki ... 2018-08-03 12:00:38
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej ... 2018-08-03 11:57:13
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2018-08-03 11:55:58
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2018-08-03 11:55:02
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 ws. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2018-08-01 12:49:26
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 ws zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom i wychowankom niepełnosprawnym ... 2018-08-01 10:22:22
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 ws zmiany składu KGPiRPP 2018-07-24 16:11:48
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 ws upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start ... 2018-07-17 13:30:45
dokument Zarządzenie Nr 46/2018 ws upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start ... 2018-07-17 13:28:41
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-07-17 13:26:13
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 ws nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działki ... 2018-07-13 10:37:43
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2018-07-12 10:00:07
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 ws ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów na obszar Gminy Stare Bogaczowice 2018-07-11 14:02:53
dokument Furmaniak Adrian 2018-07-11 13:54:05
dokument Gudz Anna 2018-07-11 13:46:10
dokument Stochaj Bogdan 2018-07-11 13:44:12
dokument Kurasińska Barbara 2018-07-11 13:43:19
dokument Juchkiewicz Leszek 2018-07-11 13:42:53
dokument Faściszewska Dorota 2018-07-11 13:19:41
dokument Bujalska Ilona 2018-07-11 13:17:44
dokument Kocoń Jolanta 2018-07-11 13:13:06
dokument Ślawski Wiesław 2018-07-11 13:12:42
dokument Szczygielska Małgorzata 2018-07-11 13:12:14
dokument Zarzeczny Ariel 2018-07-11 13:08:03
dokument Rajca Eugeniusz 2018-07-11 13:07:21
dokument Rajca Aneta 2018-07-11 13:06:36
dokument Data Marzena 2018-07-11 13:05:45
dokument Wójcik Konrad 2018-07-11 13:05:14
dokument Zieliński Adam 2018-07-11 13:04:31
dokument Kamińska Izabela 2018-07-11 12:05:26
dokument Kmiecik Emilia 2018-07-11 12:04:43
dokument Trębacz Roman 2018-07-11 12:03:11
dokument Wyrzykowska Marta 2018-07-11 12:02:39
dokument Karczmarz Arkadiusz 2018-07-11 11:04:34
dokument Rajca Marek 2018-07-11 11:03:36
dokument Skarżyńska Mirosława 2018-07-11 11:02:02
dokument Uchmanowicz Marcin 2018-07-11 11:01:22
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2018-06-29 10:53:20
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-06-29 10:48:55
dokument Informacja dot. monitoringu środowiska 2018-06-29 08:58:07
dokument Uchwała Nr XXX/264/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice. 2018-06-26 15:46:11
dokument Uchwała Nr XXX/263/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Starych Bogaczowicach 2018-06-26 15:45:20
dokument Uchwała Nr XXX/262/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/134/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Bogaczowice 2018-06-26 15:44:13
dokument Uchwała Nr XXX/261/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych , liczby zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na wybranych masowych imprezach na określonych terenach gminy Stare Bogaczowice . 2018-06-26 15:42:49
dokument Uchwała Nr XXX/260/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. 2018-06-26 15:39:48
dokument Uchwała Nr XXX/259/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-06-26 15:33:28
dokument Uchwała Nr XXX/258/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2018-06-26 14:57:26
dokument Uchwała Nr XXX/257/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2018-06-26 14:35:43
dokument Uchwała Nr XXX/256/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2022 2018-06-26 14:34:24
dokument Uchwała Nr XXX/255/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice. 2018-06-26 14:32:09
dokument Uchwała Nr XXX/254/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego, obowiązujących w szkole, dla której Gmina Stare Bogaczowice jest organem prowadzącym. 2018-06-26 14:31:00
dokument Uchwała Nr XXX/253/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2017. 2018-06-26 14:29:37
dokument Uchwała Nr XXX/252/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2018-06-26 14:28:27
dokument Uchwała Nr XXX/251/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018rok. 2018-06-26 14:26:33
dokument Protokół Nr XXIX/18 z dnia 27 marca 2018r. 2018-06-26 14:23:37
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 ws powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-06-21 13:40:33
dokument Zarzadzenie Nr 38/2018 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania ... 2018-06-19 11:17:02
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 21 czerwca 2018 2018-06-14 10:28:38
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 ws powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ... 2018-06-14 08:12:52
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu .... 2018-06-14 08:11:19
dokument Stępnik Alicja 2018-06-11 11:08:59
dokument Lech Mirosław 2018-06-11 11:04:32
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 ws zmiany zarządzenia Nr 52/2015 ws ustalenia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu ... 2018-06-11 10:53:00
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 ws powołania Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-06-11 10:50:59
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-06-08 08:15:21
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 ws utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP 2018-06-06 10:34:51
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 ws powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w użytkowaniu 2018-06-06 10:21:34
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2017 2018-05-28 09:39:04
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 ws powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora Ochrony Danych. 2018-05-28 08:54:06
dokument Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji śrosdowiskowej - przebudowa mostu drogowego w Strudze 2018-05-25 08:49:35
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa mostu drogowego w Strudze 2018-05-25 08:45:52
dokument Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu Gminy Stare Bogaczowice 2018-05-24 14:05:40
dokument Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2018-05-24 14:04:07
dokument Opinia RIO o projekcie uchwały budzetowej na rok 2018 2018-05-24 14:02:09
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 ws powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-05-24 11:53:51
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 ws wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2018-05-24 11:52:38
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko - dot. budowy kurnika z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 2018-05-23 09:07:30
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 2018-05-23 09:02:12
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 ws powołania komisji weryfikacyjnej do przeprowadzenia oceny formalnej ... 2018-05-22 15:20:36
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 ws powołania komisji przetargowej ... 2018-05-22 15:18:45
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 ws powołania komisji przetargowej 2018-05-15 15:20:48
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 ws zmiany planu budżetu na rok 2018 2018-05-15 15:16:31
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 ws przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach 2018-05-15 15:11:53
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 ws ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2018-05-15 14:57:15
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 ws zmiany planu budżetu gminy 2018-05-15 14:53:16
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-05-15 14:52:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 2018-05-15 14:51:02
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 ws przekazania Radzie Gminy i RIO sprawozdania z z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 2018-05-15 14:49:43
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 ws Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-05-15 14:48:01
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-05-15 14:40:33
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 ws zmiany planu budżetu gminy na rok 2018 2018-05-15 14:39:08
dokument Informacja ws podatku leśnego 2018-05-08 15:06:28
dokument Informacja ws podatku od nieruchomości 2018-05-08 15:05:39
dokument Informacja ws podatku rolnego 2018-05-08 15:04:43
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I kwartał 2018 roku 2018-04-26 08:25:21
dokument zawiadonienie o wydaniu opinii organów opiniujących w sprawie budowy kurnika WW2 w Gostkowie 2018-04-23 15:20:20
dokument zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu opinii przez organy opiniujące co do braku potrzeby przeprowadzenia postępowania OOŚ - przebudowa mostu drogowego w Strudze 2018-04-20 13:51:39
dokument Protokół Nr XXVIII/18 z sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2018r 2018-04-04 13:19:30
dokument Uchwała Nr XXIX/250/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego. 2018-04-04 13:16:49
dokument Uchwała Nr XXIX/249/18 w sprawie przyjęcia "Koncepcji integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług w dwóch obiektach na terenie Gminy Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów i Struga" 2018-04-04 13:15:34
dokument Uchwała Nr XXIX/248/18 w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 2018-04-04 13:10:11
dokument Uchwała Nr XXIX/247/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. 2018-04-04 13:09:02
dokument Uchwała Nr XXIX/246/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-04-04 13:00:52
dokument . Uchwała Nr XXIX/245/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania Gminie Wałbrzych zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 2018-04-04 12:59:51
dokument Uchwała Nr XXIX/244/18 w sprawie podziału Gminy Stare Bogaczowice na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach 2018-04-04 12:59:01
dokument Uchwała Nr XXIX/243/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. 2018-04-04 12:57:46
dokument Uchwała Nr XXIX/242/18 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. 2018-04-04 12:56:14
dokument Uchwała Nr XXIX/241/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok. 2018-04-04 12:41:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - Przebudowa mostu drogowego w Strudze 2018-03-23 11:00:48
dokument Zaiedomienieo wszczęcuiu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla Aktiw Sp. z o.o. - budowa kurnika ww2 2018-03-22 12:00:34
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 27 marzec 2018 2018-03-21 15:15:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/240/18 w sprawie zasad nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice" 2018-03-06 14:20:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/239/18 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?III GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2018-03-06 14:17:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/238/18 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2018-03-06 14:16:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/237/18 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice? 2018-03-06 14:15:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/236/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-03-06 14:14:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/235/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-03-06 14:12:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/234/18 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 Na 2018-03-06 14:10:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/233/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2018-03-06 13:17:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/232/18 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018 2018-03-06 13:14:37
dokument Protokół Nr XXVII/18 z sesji Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2018r 2018-03-06 12:57:55
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 ws przeznaczenia do sprzedaży nieuchomości w trybie przetargowym 2018-02-14 09:38:30
dokument Uchwała Nr XXVII/231/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-12 12:28:20
dokument Uchwała Nr XXVII/230/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-12 12:27:30
dokument Uchwała Nr XXVII/229/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. 2018-02-12 12:26:38
dokument Uchwała Nr XXVII/228/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin 2018-02-12 12:25:04
dokument Uchwała Nr XXVII/227/17 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2018-02-12 12:23:24
dokument Uchwała Nr XXVII/226/18 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2018-02-12 12:21:53
dokument Uchwała Nr XXVII/225/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Bogaczowice i nadania jej statutu 2018-02-12 12:21:10
dokument Uchwała Nr XXVII/224/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok. 2018-02-12 12:18:45
dokument Harmonogram posiedzeń komisji 2018-02-12 08:56:20
dokument Porządek obrad Rady Gminy - 19 luty 2018 2018-02-12 08:55:11
katalog 2018 2018-02-07 08:35:10
dokument Protokół Nr XXVI/17 z sesji z dnia 28 grudnia 2017r. 2018-02-05 10:58:10
dokument Uchwała Nr XXVII/231/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-05 10:54:34
dokument Uchwała Nr XXVII/230/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-05 10:52:37
dokument Uchwała Nr XXVII/229/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. 2018-02-05 10:51:12
dokument Uchwała Nr XXVII/228/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin 2018-02-05 10:49:24
dokument Uchwała Nr XXVII/227/18 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2018-02-05 10:47:27
dokument Uchwała Nr XXVII/226/18 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2018-02-05 10:33:22
dokument Uchwała Nr XXVII/225/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Bogaczowice i nadania jej statutu 2018-02-05 10:31:49
dokument Uchwała Nr XXVII/224/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok. 2018-02-05 10:12:38
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 ws wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy ... 2018-02-05 09:15:56
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ... 2018-02-05 09:13:42
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 ws nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice. 2018-01-29 08:38:55
dokument Zarzadzenie Nr 8/2018 ws określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupelniającego a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych ... 2018-01-24 13:36:05
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem ... 2018-01-24 13:33:19
dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017 r. dla Gminy Stare Bogaczowice 2018-01-24 10:00:24
dokument Informacja jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika 2018-01-24 08:51:28
dokument Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich 2018-01-24 08:48:08
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 ws zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy ... 2018-01-18 09:41:40
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 2018-01-18 09:33:38
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 ws powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na rok 2018 - dokument stracił ważność 2018-01-18 09:28:33
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania ... 2018-01-18 09:26:18
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 ws zatwierdzenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2018 2018-01-18 09:24:56
dokument Harmonogram posiedzeń komisji 2018-01-17 14:03:41
dokument Porządek obrad sesji RG 23.01.2018 2018-01-17 14:03:10
dokument Konsultacje - uchwała w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2018-01-11 15:14:19
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 ws zmiany WPF Gminy Stare Bogaczowice 2018-01-11 09:11:29
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2018-01-11 09:09:55
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 ws wysokości stawki za 1km przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym w roku 2018 - dokument stracił ważność 2018-01-10 08:34:58
dokument zarządzenie Nr 77/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2018-01-10 08:30:42
dokument Uchwała Nr XXVI/223/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-01-04 13:09:46
dokument Uchwała Nr XXVI/222/17 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na 2018 rok. 2018-01-04 13:08:12
dokument Uchwała Nr XXVI/221/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-01-04 13:06:57
dokument Uchwała Na XXVI/220/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-01-04 13:05:19
dokument Uchwała Nr XXVI/219/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr IX/58/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 listopada 2007 r. w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice 2018-01-04 13:03:49
dokument Uchwała Nr XXVI/218/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stare Bogaczowice instrumentem płatniczym. 2018-01-04 13:00:12
dokument Uchwała Nr XXVI/217/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 2018-01-04 12:56:33
dokument Uchwała Nr XXVI/216/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2018-01-04 12:53:51
dokument Uchwała Nr XXVI/215/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice. 2018-01-04 12:51:18
dokument Uchwała Nr XXVI/214/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2018-01-04 12:48:41
dokument Protokół Nr XXV/17 z sesji z dnia 27 listopada 2017r. 2018-01-04 12:44:52
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-12-22 11:37:17
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 ws ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu Gminy Stare Bogaczowice ... 2017-12-22 10:39:26
dokument Zarządzenie Nr 74 ws przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych ... 2017-12-22 10:37:47
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla produkcji granulatu oraz chipsów gumowych ze zużytych opon 2017-12-22 09:51:17
dokument Zawiadomienie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla produkcji granulatu oraz chipsów gumowych ze zużytych opon 2017-12-22 09:50:01
dokument Harmonogram posiedzeń komisji 2017-12-19 10:43:08
dokument Porządek obrad sesji RG 28.12.2017 2017-12-14 09:57:28
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 ws umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice 2017-12-08 09:49:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 ws przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy .... 2017-12-08 09:48:26
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 ws powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w używaniu. 2017-12-08 09:47:06
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 2017-12-08 09:45:55
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-12-08 09:21:58
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 ws projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2018 2017-12-08 09:19:26
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 ws projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-12-08 09:15:26
dokument Protokół Nr XXIV z sesji Rady Gminy z dnia 15 września 2017r. 2017-12-01 10:34:24
dokument Uchwała Nr XXV/213/17 w sprawie zmiany statutu Gminy Stare Bogaczowice 2017-12-01 10:30:31
dokument Uchwała Nr XXV/212/17 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2017-12-01 10:28:47
dokument Uchwała Nr XXV/211/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stare Bogaczowice w ośmioletnią szkołę podstawową 2017-12-01 10:20:15
dokument Uchwała Nr XXV/210/17 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice 2017-12-01 10:19:04
dokument Uchwała Nr XXV/209/17 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Stare Bogaczowice z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji ?Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.? 2017-12-01 10:17:47
dokument Uchwała Nr XXV/208/17 Uchwała w sprawie przyjęcia "Koncepcji integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług w dwóch obiektach na terenie Gminy Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów i Struga" 2017-12-01 10:13:49
dokument Uchwała Nr XXV/207/17 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 2017-12-01 10:11:48
dokument Uchwała Nr XXV/206/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2017-12-01 10:10:03
dokument Uchwała Nr XXV/205/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin 2017-12-01 10:07:04
dokument Uchwała Nr XXV/204/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice i Chwaliszów 2017-12-01 10:05:29
dokument Uchwała Nr XXV/203/17 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2018. 2017-12-01 10:03:15
dokument Uchwała Nr XXV/202/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice. 2017-12-01 09:54:15
dokument Uchwała Nr XXV/201/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2017-12-01 09:51:56
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 ws upoważnienia pracowników GOPS do do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawianych przez strony ... 2017-11-23 09:15:14
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Starych Bogaczowicach 2017-11-22 14:28:08
dokument Harmonogram posiedzeń komisji 2017-11-17 13:11:14
dokument Porządek obrad sesji RG - 27.11.2017 2017-11-17 13:10:51
dokument Zarządzenie Nr 64 ws powołania komisji odbiorowej ... 2017-11-09 13:03:41
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-11-07 14:48:31
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Starych Bogaczowicach 2017-11-06 08:54:26
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 ws sprzedaży nieruchomości zabudowanej w obrebie Jabłów 2017-11-06 08:53:00
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za III kwartały 2017 r. 2017-11-03 08:59:15
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za II kwartały 2017 r. 2017-11-03 08:57:40
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 ws powołania stałej Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze gminy w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 2017-10-26 09:00:58
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 ws nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Starych Bogaczowicach w granicach działki 839/7 2017-10-26 08:58:04
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 133/2015 ws nadania regulaminu organizacyjnego ... 2017-10-26 08:55:08
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym 2017-10-26 08:45:53
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-10-26 08:44:31
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 54/2017 z dnia 11 października 2017r, ws zwołania zebrania wiejskiego w Jabłowie. 2017-10-25 10:52:47
dokument Uchwała Nr XXIV/200/17 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego S?ląska ?SUDETY 2030? 2017-10-18 13:27:06
dokument Uchwała Nr XXIV/199/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-10-18 13:25:40
dokument Uchwała Nr XXIV/198/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2017-10-18 13:02:06
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 ws zwołania zebrania wiejskiego w Jabłowie 2017-10-13 08:11:10
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania zadania"Kompleksowa modernizacja energetyczna ... 2017-10-06 13:05:46
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 ws zmian w planie budzetu gminy na rok 2017 2017-10-06 13:03:36
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 z dnia 11.09.2017 2017-10-02 09:21:36
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej ... działka 671 Stare Bogaczowice 2017-10-02 09:18:48
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - działka 819/4 Stare Bogaczowice 2017-10-02 09:16:47
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 ws udzielenia Panu Adrianowi Furmaniakowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2017-09-28 13:48:33
dokument Decyzja środowiskowa nr 156/2017 2017-09-26 11:12:55
dokument zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu drogowego nad rzeką Czyżynką wraz z budową zjazdu w miejscowości Struga - dokument stracił ważność 2017-09-26 11:11:33
dokument Protokół Nr XXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. 2017-09-26 10:12:34
dokument Uchwała Nr XXIV/197/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 2017-09-22 09:01:24
dokument Uchwała Nr XXIV/196/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gm. Stare Bogaczowice 2017-09-22 09:00:04
dokument Uchwała Nr XXIV/195/17 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strudze przy ul. Szkolnej 2 będącą własnością Gminy Stare Bogaczowice 2017-09-22 08:58:36
dokument Uchwała Nr XXIV/194/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Stare Bogaczowice i Chwaliszów 2017-09-22 08:57:30
dokument Uchwała Nr XXIV/193/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 2017-09-22 08:56:07
dokument Uchwała Nr XXIV/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-09-22 08:55:14
dokument Uchwała Nr XXIV/191/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2017-09-22 08:53:12
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania ... "Przebudowa drogi dojazdowej do druntów rolnych w Cieszowie". 2017-09-21 09:37:58
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 ws powołania komisji przetargowej dp przeprowadzenia postępowania na zadanie "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół. 2017-09-14 10:28:07
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego ... 2017-09-14 10:25:33
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 ws opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu ... 2017-09-14 10:23:38
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi dojazdowej... w Cieszowie . 2017-09-06 10:21:04
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 ws powołania komisji odbiorowej dla zadania; Odbudowa drogi gminnej w Jabłowie 2017-09-06 10:18:50
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ... - dokument stracił ważność 2017-09-06 10:16:55
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-08-25 12:16:42
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 ws przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice 2017-08-25 12:15:18
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 ws powołania Zespołu projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół ... 2017-08-11 11:45:40
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ... 2017-08-10 09:28:59
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-08-10 09:26:36
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 42/13 ws ustalenia regulaminy wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. 2017-08-10 08:48:52
dokument zawiadomienie 2017-08-07 15:23:35
dokument Gudz Anna 2017-07-28 12:19:35
dokument Juchkiewicz Leszek 2017-07-28 12:19:05
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 ws ustalenie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r. 2017-07-20 09:01:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-07-20 08:58:20
dokument Protokół z sesji z dnia 19 maja 2017r. 2017-07-04 09:02:33
dokument Uchwała Nr XXIII/190/17 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Lubomin. 2017-07-04 09:01:11
dokument Uchwała Nr XXIII/189/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-07-03 11:01:16
dokument Uchwała Nr XXIII/188/17 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2017. 2017-07-03 10:54:35
dokument zawiadomenie 2017-06-26 15:17:58
dokument Harmonogram posiedzeń komisji 2017-06-22 11:11:35
dokument Porządek obrad sesji RG - 29.06.2017 2017-06-22 11:10:34
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 ws powołania komisji przetargowej ... 2017-06-22 09:33:04
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 ws upoważnienia do prowadzenia spraw oraz wydawania w imieniu Wójta Gminy Stare Bogaczowice decyzji administracyjnych ... 2017-06-12 11:22:11
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 ws upoważnienia do prowadzenia spraw oraz wydawania w imieniu Wójta Gminy Stare Bogaczowice decyzji administracyjnych ... 2017-06-12 11:18:26
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 ws wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 134/2015 z 31 grudnia 2015r. 2017-06-09 12:17:14
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 ws zamiany gruntów w obrębie Stare Bogaczowice 2017-06-09 12:15:11
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-06-09 12:13:32
dokument Zieliński Adam 2017-06-01 12:26:02
dokument Zarzeczny Ariel 2017-06-01 12:25:37
dokument Rajca Aneta 2017-06-01 12:24:55
dokument Trębacz Roman 2017-06-01 12:24:08
dokument Wyrzykowska Marta 2017-06-01 12:23:21
dokument Wójcik Konrad 2017-06-01 12:22:45
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 ws powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w użytkowaniu 2017-06-01 12:20:58
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ... 2017-06-01 12:19:35
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-06-01 12:18:01
dokument Uchmanowicz Marcin 2017-06-01 10:58:50
dokument Skarżyńska Mirosława 2017-06-01 10:57:21
dokument Rajca Marek 2017-06-01 10:56:21
dokument Kamińska Izabela 2017-06-01 10:55:38
dokument Data Marzena 2017-06-01 10:54:15
dokument Karczmarz Arkadiusz 2017-06-01 09:18:53
dokument Kmiecik Emilia 2017-06-01 09:18:22
dokument Rajca Eugeniusz 2017-06-01 09:17:48
dokument Stępnik Alicja 2017-06-01 08:09:14
dokument Lech Mirosław 2017-05-31 14:39:29
dokument Stochaj Bogdan 2017-05-31 11:59:20
dokument Kurasińska Barbara 2017-05-31 11:58:49
dokument Kocoń Jolanta 2017-05-31 11:58:04
dokument Ślawski Wiesław 2017-05-31 11:57:19
dokument Szczygielska Małgorzata 2017-05-31 11:56:51
dokument Furmaniak Adrian 2017-05-31 11:55:06
dokument Faściszewska Dorota 2017-05-31 11:54:11
dokument Bujalska Ilona 2017-05-31 11:53:29
dokument Uchwała Nr XXII/187/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Bogaczowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 2017-05-26 11:07:02
dokument Uchwała Nr XXII/186/17 w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony. 2017-05-26 11:05:43
dokument Uchwała Nr XXII/185/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostków. 2017-05-26 11:04:03
dokument Uchwała Nr XXII/184/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy Tarnopolska w sołectwie Stare Bogaczowice i Chwaliszów 2017-05-26 11:02:43
dokument Uchwała Nr XXII/183/17 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych,położonych w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132. 2017-05-26 10:56:51
dokument Uchwała Nr XXII/182/17 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 2017-05-26 10:22:43
dokument Uchwała Nr XXII/181/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2016. 2017-05-26 10:20:40
dokument Uchwała Nr XXII/180/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2017 2017-05-26 10:18:24
dokument Protokół z sesji z dnia 31 marca 2017r. 2017-05-24 12:51:22
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2016 2017-05-19 12:00:33
dokument Harmonogram posiedzeń komisji - sesja XXII 2017-05-15 10:55:16
dokument Porządek obrad sesji RG - 19.05.2017 2017-05-15 10:53:49
dokument Zawiadomienie o wszczęcu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - recykling opon 2017-05-10 15:26:51
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I kwartały 2017 r. 2017-04-28 11:22:36
dokument Zarządzenia Nr 22/2017 ws upoważnienia do przyjmowania, przechowywania i analizy oświadczeń majatkowych. 2017-04-21 10:26:06
dokument Protokół z sesji z dnia 3 marca 2017r. 2017-04-20 10:11:52
dokument Uchwała Nr XX/161/17 ws zmiany planu budżetu na rok 2017 2017-04-20 09:59:47
dokument Uchwała Nr XVIII/152/16 ws uchwalenia budzetu gminy na rok 2017 2017-04-20 09:40:15
dokument Uchwała Nr XXI/173/17 ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-04-20 09:07:43
dokument Uchwała Nr XVII/138/16 ws stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017. 2017-04-20 09:03:01
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 ws zasad udostępniania i przekazywania w celu ponownego wykorzystania informacji publicznej 2017-04-19 12:47:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 ws powołania komisji przetargowej. 2017-04-10 09:50:10
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017. 2017-04-10 09:38:07
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 ws przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2016. 2017-04-10 09:36:13
dokument zarządzenie Nr 17/2017 ws wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Budzetu Gminy ... 2017-04-10 09:34:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 ws przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy 2017-04-10 09:30:02
dokument Uchwała Nr XXI/179/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2017-04-05 13:11:25
dokument Uchwała Nr XXI/178/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2017-04-05 13:10:23
dokument Uchwała Nr XXI/177/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 2017-04-05 13:09:10
dokument Uchwała Nr XXI/176/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-05 13:07:46
dokument Uchwała Nr XXI/175/17 w sprawie zmiany statutu gminy 2017-04-05 13:06:18
dokument Uchwała Nr XXI/174/17 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2017-04-05 13:03:12
dokument Uchwała Nr XXI/173/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-04-05 12:51:43
dokument Uchwała Nr XXI/172/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2017 2017-04-05 12:45:29
dokument Porządek obrad sesji RG - 31.03.2017 2017-03-24 12:49:03
dokument Zawiadmienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy mostu w Strudze 2017-03-21 09:33:50
dokument Zawiadmienie o wydaniu postanowień przez organy opiniujące w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2017-03-21 09:31:32
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 ws zmiany zarządzenia Nr 11/2017 2017-03-16 08:59:47
dokument Protokół z sesji z dnia 27.01.2017 2017-03-10 09:44:04
dokument Uchwała Nr XX/171/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-03-10 08:52:54
dokument Uchwała Nr XX/170/17 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Wałbrzych 2017-03-10 08:51:45
dokument Uchwała Nr XX/169/17 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2017-03-10 08:50:15
dokument Uchwała Nr XX/168/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2017-03-10 08:49:06
dokument Uchwała Nr XX/167/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiegoo 2017-03-10 08:45:03
dokument Uchwała Nr XX/166/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Gostków 2017-03-10 08:43:44
dokument Uchwała Nr XX/165/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-10 08:42:12
dokument Uchwała Nr XX/164/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Strudze 2017-03-10 08:38:33
dokument Uchwała Nr XX/163/17 w sprawie Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2017-03-10 08:34:25
dokument Uchwała Nr XX/162/17 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 2017-03-10 08:33:24
dokument Uchwała Nr XX/161/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2017 2017-03-10 08:32:22
dokument zarządzenie Nr 14/2017 ws nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2017-03-09 08:40:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 ws wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej ... 2017-03-09 08:37:29
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-03-01 12:24:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 ws wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2017-02-28 14:25:09
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 ws przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową ... 2017-02-28 14:23:28
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 ws określenia Instrukcji użytkowania samochodu służbowego ... 2017-02-28 14:18:27
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 2017-02-28 14:15:59
dokument Porządek obrad sesji RG - 03.03.2017 2017-02-28 09:29:16
dokument Harmonogram posiedzeń komisji - sesja XX 2017-02-28 09:27:27
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 ws postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "Tajemnica skarbowa" 2017-02-09 08:57:26
dokument Zarządzenie Nr 6/2017ws wyznaczenia podmiotów na rok 2017 w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 2017-02-02 11:57:59
dokument Protokół z sesji RG - 21.12.2016 2017-02-02 11:42:09
dokument Uchwała Nr XIX/160/17 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2017 2017-02-02 09:00:33
dokument Uchwała Nr XIX/159/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-02-02 08:59:31
dokument Uchwała Nr XIX/158/17w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice? 2017-02-02 08:58:15
dokument Uchwała Nr XIX/157/17 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Strudze 2017-02-02 08:56:42
dokument Protokół z sesji RG - 28.09.2016 2017-01-25 09:17:35
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanych ... 2017-01-20 10:51:49
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ... 2017-01-20 10:49:56
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 ws powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań 2017-01-20 10:48:16
dokument Harmonogram posiedzeń komisji - sesja XIX 2017-01-20 10:45:15
dokument Porządek obrad sesji RG - 27.01.2017 2017-01-20 10:43:09
dokument Apel do hodowców drobiu - dokument stracił ważność 2017-01-13 14:33:38
katalog Informacja dla hodowców drobiu 2017-01-13 14:29:28
dokument Zarządzenie Nr 68/2016 ws wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych ... 2017-01-12 08:18:55
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 ws upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji ... 2017-01-05 14:23:01
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 ws wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej ... 2017-01-05 14:21:05
dokument Zarządzenie Nr 84/2016 ws upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowań ... 2017-01-05 14:18:03
dokument Zarządzenie Nr 84/2016 ws upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowań ... 2017-01-05 14:18:03
dokument Zarządzenie Nr 83/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2017-01-05 14:16:08
dokument Zarządzenie Nr 82/2016 ws przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-01-05 14:15:08
katalog 2017 2017-01-04 08:32:16
dokument Uchwała Nr XVIII/156/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice? 2017-01-03 09:29:03
dokument Uchwała Nr XVIII/155/16 w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach 2017-01-03 09:28:11
dokument Uchwała Nr XVIII/154/16 w sprawie ustalania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 2017-01-03 09:27:01
dokument Uchwała Nr XVIII/153/16 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017 2017-01-03 09:24:47
dokument Uchwała Nr XVIII/152/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 2017-01-03 09:18:47
dokument Uchwała Nr XVIII/151/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-01-03 08:42:25
dokument Uchwała Nr XVIII/150/16 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2016 2017-01-03 08:40:25
dokument Uchwała Nr XVIII/149/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 2017-01-03 08:38:19
dokument Zarządzenie Nr 81/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-12-28 13:36:01
dokument Zarządzenie Nr 80/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-12-28 13:35:01
dokument Zarządzenie Nr 78/2016 ws nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice działki 799/2 2016-12-28 13:33:55
dokument Zarządzenie Nr 77/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-12-28 13:27:27
dokument Zarządzenie Nr 79/2016 ws. powołania komisji odbiorowej ... 2016-12-14 12:02:52
dokument Protokoł z sesji Rady Gminy - 18.10.2016 2016-12-02 13:19:51
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn. "Budowa mostu drogowego nad rzeką Czyżynka wraz z budową zjazdu w miejscowości Struga" oraz o wystąpieniu do organów opiniujących 2016-12-01 14:30:13
dokument Uchwała Nr XVII/148/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-11-29 12:31:42
dokument Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2016-11-29 12:30:22
dokument Uchwała Nr XVII/146/16 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jabłów 2016-11-29 12:29:10
dokument Uchwała Nr XVII/145/16 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwaliszów 2016-11-29 12:28:04
dokument Uchwała Nr XVII/144/16 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Lubomin 2016-11-29 12:26:40
dokument Uchwała Nt XVII/143/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice 2016-11-29 12:22:53
dokument Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Boguszów -Gorce 2016-11-29 12:16:13
dokument Uchwała Nr XVII/141/16 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji projektu konkursowego ?Szansa na lepsze jutro" - Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2016-11-29 12:13:04
dokument Uchwała Nr XVII/140/16 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego ?Szansa na lepsze jutro" - Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2016-11-29 12:06:23
dokument Uchwała Nr XVII/139/16 w sprawie podziału gminy Stare Bogaczowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 2016-11-29 12:00:22
dokument Uchwała Nr XVII/138/16 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017. 2016-11-29 11:58:06
dokument Uchwała Nr XVII/137/16 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2016. 2016-11-29 11:50:25
dokument Harmonogram posiedzeń komisji - sesja XVII 2016-11-17 10:04:24
dokument Porządek sesji Rady Gminy - 25.11.2016 2016-11-17 10:03:12
dokument Zarządzenie Nr 76/2016 ws projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2017 2016-11-16 13:03:28
dokument Zarządzenie Nr 75/2016 ws projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2016-11-16 13:00:57
dokument Zarządzenie Nr 74/2016 ws zmiany Zarządzenia Nr 133/2015 z dnia 31 grudnia 2015 ... 2016-11-16 12:59:13
dokument Zarządzenie Nr 73/2016 ws wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych 2016-11-16 12:56:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2016 ws zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 2016-11-09 13:46:35
dokument Zarządzenie Nr 71/2016 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ... 2016-11-09 13:44:09
dokument Zarządzenie Nr 69/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-11-07 10:34:54
dokument Zarządzenie nr 70/2016 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 2016-11-03 09:21:10
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za III kw.2016 r. 2016-10-28 08:44:13
dokument Zarządzenie Nr 67/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-10-27 09:45:48
dokument Adrian Furmaniak 2016-10-27 09:08:45
dokument Uchwała Nr XVI/136/16 zmiany Uchwały Nr X/87/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2016-10-24 11:46:27
dokument Porządek obrad sesji RG - 18.10.2016 2016-10-17 14:49:15
dokument Zarządzenie Nr 66/2016 ws przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom 2016-10-11 14:18:09
dokument Zarządzenie Nr 65/2016 ws nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2016-10-11 14:15:51
dokument Zarządzenie Nr 64/2016 ws powołania komisji odbiorowej ... 2016-10-11 14:13:04
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 ws powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ... 2016-10-11 14:11:27
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 ws powołania komisji odbiorowej dla przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym ... 2016-10-11 14:05:27
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-10-11 14:03:04
dokument Protokół z sesji Rady Gminy - 21 czerwiec 2016 2016-10-07 10:53:50
dokument Uchwała Nr XV/135/16 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach 2016-09-30 15:20:21
dokument Uchwała Nr XV/134/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stare Bogaczowice 2016-09-30 15:19:07
dokument Uchwała Nr XV/133/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stare Bogaczowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Bogaczowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich 2016-09-30 15:18:03
dokument Uchwała Nr XV/132/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chwaliszów 2016-09-30 15:15:09
dokument Uchwała Nr XV/131/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Jabłów. 2016-09-30 15:13:44
dokument Uchwała Nr XV/130/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Lubomin 2016-09-30 15:12:13
dokument Uchwała Nr XV/129/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-09-30 15:11:08
dokument Uchwała Nr XV/128/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-09-30 15:09:46
dokument Uchwała Nr XV/127/16 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-09-30 15:08:06
dokument Uchwała Nr XV/126/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniego fragmentu obrębu Stare Bogaczowice 2016-09-30 15:06:47
dokument Uchwała Nr XV/125/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX 65 03 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. 2016-09-30 15:04:44
dokument Uchwała Nr XV/124/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/79/12 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 2016-09-30 15:03:15
dokument Uchwała Nr XV/123/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-09-30 15:00:49
dokument Uchwała Nr XV/122/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czarny Bór na realizację wspólnego zadania ?Zagospodarowanie Turystyczne Wokół Trójgarbu?. 2016-09-30 14:59:33
dokument Uchwała Nr XV/121/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-09-30 14:57:43
dokument Uchwała Nr XV/120/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. 2016-09-30 14:34:53
dokument Zarządzenie Nr 59/2016 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargowym. 2016-09-29 14:23:30
dokument Informacja o prowadzonych pracach związanych z monitoringiem siedlisk z prośbą o umożliwienie pracownikom Instytutu Badawczego Leśnictwa wstępu na teren lasów prywatnych 2016-09-27 09:52:53
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu dotycząca sposobu postępowania z padłymi zwierzętami gospodarskimi - dokument stracił ważność 2016-09-27 08:56:56
dokument Porządek obrad sesji Rady Gminy - 28.09.2016r. 2016-09-21 13:21:48
dokument Harmonogram posiedzeń komisji RG 2016-09-19 10:53:54
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-09-16 09:27:19
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 ws powołania komisji odbiorowej dla przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym zadań inwestycyjnych. 2016-09-13 09:07:58
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 ws zamiany gruntów w obrębie Gostków 2016-09-13 09:05:12
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 ws opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2017 ... 2016-09-13 09:02:33
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 ws przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I półrocze 2016r. 2016-09-06 13:56:15
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-08-29 13:17:21
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-08-19 08:39:07
dokument Uchwała nr XIII/118/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2016-08-09 14:48:58
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 ws wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2016-08-04 13:13:11
dokument Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za II kwartały 2016 r. 2016-08-01 10:37:05
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 ws zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2016-07-29 09:32:19
dokument Zarządzenie Nr 48/2016 ws powołania Komisji ds. naboru dla przeprowadzenia czynności związanych z naborem na stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych 2016-07-29 08:49:12
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 ws dowozu i dofinansowania przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice do przedszkoli, szkół, ośrodków 2016-07-27 13:27:23
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-07-21 14:56:07
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 ws powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-07-19 12:30:23
dokument Zarządzenie Nr 44/2016 ws zmiany zarządzenia Nr 42/2013 ws ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników ... 2016-07-19 12:28:13
dokument Zarządzenie Nr 43/2016 ws zmiany zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ze zm. 2016-07-13 11:45:31
dokument Zmiana WPF 2016-07-12 14:31:45
dokument Wieloletnia prognoza Finansowa 2016-07-12 14:30:42
dokument Ilona Lewkowicz 2016-07-07 08:12:15
dokument Uchwała Nr XIII/110/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016 2016-07-01 13:55:07
dokument Uchwała Nr XII/107/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016 2016-07-01 13:52:14
dokument Uchwała Nr XI/90/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016I 2016-07-01 13:49:55
dokument Uchwała Nr X/84/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016 2016-07-01 13:47:00
dokument Roman Trębacz 2016-07-01 11:32:47
dokument Mirosława Skarżyńska 2016-07-01 11:32:24
dokument Marzena Data 2016-07-01 11:31:49
dokument Marta Wyrzykowska 2016-07-01 11:31:23
dokument Marek Rajca 2016-07-01 11:30:11
dokument Marcin Uchmanowicz 2016-07-01 11:29:29
dokument Konrad Wójcik 2016-07-01 11:28:57
dokument Izabela Kamińska 2016-07-01 11:28:31
dokument Eugeniusz Rajca 2016-07-01 11:27:56
dokument Emilia Kmiecik 2016-07-01 11:27:25
dokument Arkadiusz Karczmarz 2016-07-01 11:26:49
dokument Ariel Zarzeczny 2016-07-01 11:26:14
dokument Aneta Rajca 2016-07-01 11:25:44
dokument Alicja Stępnik 2016-07-01 11:24:52
dokument Adam Zieliński 2016-07-01 11:21:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 ws określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2016-07-01 08:13:31
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym 2016-07-01 08:10:41
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 ws powołania Kolegium do udzielenia stypendiów za osiągnięcia w nauce oraz udział w konkursach. 2016-07-01 08:08:30
dokument Uchwała Nr XIII/119/16 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2016-06-30 10:25:22
dokument Uchwała Nr XIII/118/16 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2016-06-30 10:24:37
dokument Uchwała Nr XIII/117/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice oraz wysokości tej opłaty. 2016-06-30 10:17:01
dokument Uchwała Nr XIII/116/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wysokości z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, na których powstają odpady komunalne. 2016-06-30 10:16:09
dokument Uchwała Nr XIII/115/16 w sprawie przyjęcia w zarządzanie przez Gminę Stare Bogaczowice przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. 2016-06-30 10:14:27
dokument Uchwała Nr XIII/114/16 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 2016-06-30 10:12:41
dokument Uchwała Nr XIII/113/16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Gminy Stare Bogaczowice. 2016-06-30 10:11:21
dokument Uchwała Nr XIII/112/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 2016-06-30 10:09:41
dokument Uchwała Nr XIII/111/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2016-06-30 10:06:21
dokument Uchwała Nr XIII/110/16 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2016. 2016-06-30 10:04:26
dokument Uchwała Nr XIII/109/16 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 2016-06-30 10:00:56
dokument Uchwała Nr XIII//108/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2015. 2016-06-30 09:47:49
katalog 2016 2016-06-30 09:42:36
dokument PSZOK 2016-06-30 08:55:16
dokument Protokół z sesji Rady Gminy - 13 maj 2016 2016-06-22 14:39:04
dokument Wzory formularzy deklaracji 2016-06-22 10:58:31
dokument Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2016 . 2016-06-22 10:50:01
dokument Uchwała Nr IX/76/15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 2016-06-22 10:44:04
dokument Komisje Rady Gminy 2016-06-20 10:52:39
dokument Rada Gminy Stare Bogaczowice 2016-06-20 10:45:39
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego ... 2016-06-20 10:27:07
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 ws powołania komisji odbiorowej ... 2016-06-20 10:25:20
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierzawę pomieszczenia gospodarczego ... 2016-06-20 10:16:00
dokument Zarządzenie Nr 36/2016 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2016. 2016-06-20 10:09:31
dokument Mirosław Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice - oświadczenie majątkowe za rok 2019 2020-06-16 15:20:35
dokument Informacja ws podatku rolnego 2019-01-22 11:37:14
dokument Miejsce zagospodarowania odpadów 2016-07-07 15:01:12
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 2016-06-29 11:22:14
dokument Tomasz Fąka 2020-06-30 14:01:13
dokument Informacja ws podatku od nieruchomości 2019-01-22 11:35:42
dokument Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 2016-07-07 14:54:27
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 2016-06-22 08:50:30
dokument Dorota Faściszewska 2020-06-30 14:00:32
dokument Informacja ws podatku leśnego 2019-01-22 11:33:40
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 2017-05-04 14:49:04
dokument Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2016-07-07 14:55:46
dokument Barbara Kurasińska 2020-06-30 14:02:22
dokument Analiza stanu godpodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 2018-04-27 13:13:07
dokument Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2016-07-07 14:58:09
dokument Małgorzata Szczygielska 2020-06-30 14:03:04
dokument Poziomy odzysku i recyklingu 2016-07-06 15:26:37
dokument Leszek Juchkiewicz 2020-06-30 14:03:43
dokument Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2016-07-06 15:09:32
dokument Ilona Bujalska 2020-06-30 14:04:29
dokument Jolanta Kocoń 2020-06-30 14:05:11
dokument Adrian Furmaniak 2020-06-30 14:05:47