Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia i obwieszczenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,4MPa we wsi Jabłów ?, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 429 i 416 obr. Jabłów - własność: Gmina Stare Bogaczowice 2019-09-12 13:58:33
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Daniela Mikulskiego 2019-08-29 14:25:06
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 25 w Lubominie 2019-08-27 12:49:16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,4MPa we wsi Jabłów - dokument stracił ważność 2019-08-23 12:48:14
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2019-08-13 16:20:09
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2019-07-25 13:53:33
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jabłów, Lubomin, Struga na terenie gminy Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2019-07-19 11:24:28
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-07-10 12:25:51
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-07-01 13:56:16
Konsultacje ws. Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych 2019-06-28 09:09:22
Ogłoszenie o wolnych miejscach pracy 2019-06-21 09:47:30
Unieważnienie ogłoszenia o konkursie 2019-05-20 14:22:32
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU PT. ?AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE STARE BOGACZOWICE? - dokument stracił ważność 2019-04-29 14:58:25
Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków - dokument stracił ważność 2019-02-07 14:01:16
obwieszczeie RDOŚ o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projekty plnów zadań ochronych dla obszarów Natura 2000 2018-12-10 13:34:57
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2018-11-19 12:24:32
Zapytanie ofertowe - Odbudowa drogi gminnej w m. Stare Bogaczowice nr geod. 518 0+038 do 0+138 wraz z odwodnieniem [intensywne opady atmosferyczne i powódź 2013 r.] 2018-10-10 09:02:23
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2018-10-03 08:29:44
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-07-24 12:56:01
Informacja o zgromadzeniu publicznym 2018-07-09 13:47:29
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Stare Bogaczowice - Rok 2018 2018-05-22 09:15:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32/2018 dla zamierzenia pn.: Stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44982 Cieszów zlokalizowanego na części działki nr: 164 obręb 0002 Cieszów, gmina Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-03-21 10:51:45
Budowa mostu drogowego nad rzeką Czyżynką wraz z budową zjazdu w miejscowości Struga zlokalizowanego na działkach nr: 236/11, 236/12, 236/6, 263/5, 261/13 obręb 0008 Struga, gmina Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-03-21 09:09:50
Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodami, słupa energetycznego oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia w granicach działek nr 416, 420, 343/4 obręb Jabłów na terenie gminy Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-03-06 14:18:34
Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodami, słupa energetycznego oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia w granicach działki nr 340 obręb Jabłów na terenie gminy Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-02-26 12:56:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa mostu drogowego nad rzeką Czyżynką wraz z budową zjazdu w miejscowości Struga zlokalizowanego na działkach nr: 236/11, 236/12, 236/6, 263/5, 261/4 obręb 0008 Struga, gmina Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-02-19 13:50:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:Stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44982 Cieszów - dokument stracił ważność 2018-02-06 12:14:20
Nieodpłatna pomoc prawna zorganizowana przez powiat wałbrzyski 2018-01-08 14:29:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prawie dla zamierzenia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie WAL3105 wraz z przyłączem energetycznym, na części działki nr: 205 obręb 0007 Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2017-12-06 12:15:12
Obwieszczenie o wydaniu dedcyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach- Przysiółek Podgórna - dokument stracił ważność 2017-12-06 12:08:33
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał dot. Programu ochrony powietrza 2017-12-04 15:22:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach- Przysiółek Podgórna - dokument stracił ważność 2017-11-03 11:08:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie WAL3105 wraz z przyłączem energetycznym, na części działki nr: 205 obręb 0007 Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2017-10-18 11:25:57
Obwiszczenie o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarzewojewództwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nstępuje spalanie paliw do 31 października 2017 2017-10-09 10:36:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Bogaczowice 2017-10-05 13:24:52
Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy - dokument stracił ważność 2017-09-21 13:42:25
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2017-09-12 13:11:39
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-05 14:08:44
Obeieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - dokument stracił ważność 2017-07-28 10:31:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Cieszów, gmina Stare Bogaczowice ?II etap 2016-10-28 13:25:45
Informacja o zgromadzeniu 2016-07-08 08:13:00