Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 ws zmiany WPF Gminy Stare Bogaczowice 2018-01-11 09:11:29
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2018-01-11 09:09:55
dokument zarządzenie Nr 77/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2018-01-10 08:30:42
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-12-22 11:37:17
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 ws ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu Gminy Stare Bogaczowice ... 2017-12-22 10:39:26
dokument Zarządzenie Nr 74 ws przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych ... 2017-12-22 10:37:47
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 ws umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice 2017-12-08 09:49:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 ws przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy .... 2017-12-08 09:48:26
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 ws powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w używaniu. 2017-12-08 09:47:06
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 2017-12-08 09:45:55
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-12-08 09:21:58
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 ws projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2018 2017-12-08 09:19:26
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 ws projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-12-08 09:15:26
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 ws upoważnienia pracowników GOPS do do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawianych przez strony ... 2017-11-23 09:15:14
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Starych Bogaczowicach 2017-11-22 14:28:08
dokument Zarządzenie Nr 64 ws powołania komisji odbiorowej ... 2017-11-09 13:03:41
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-11-07 14:48:31
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Starych Bogaczowicach 2017-11-06 08:54:26
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 ws sprzedaży nieruchomości zabudowanej w obrebie Jabłów 2017-11-06 08:53:00
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 ws powołania stałej Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze gminy w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 2017-10-26 09:00:58
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 ws nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Starych Bogaczowicach w granicach działki 839/7 2017-10-26 08:58:04
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 133/2015 ws nadania regulaminu organizacyjnego ... 2017-10-26 08:55:08
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym 2017-10-26 08:45:53
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-10-26 08:44:31
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 54/2017 z dnia 11 października 2017r, ws zwołania zebrania wiejskiego w Jabłowie. 2017-10-25 10:52:47
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 ws zwołania zebrania wiejskiego w Jabłowie 2017-10-13 08:11:10
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania zadania"Kompleksowa modernizacja energetyczna ... 2017-10-06 13:05:46
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 ws zmian w planie budzetu gminy na rok 2017 2017-10-06 13:03:36
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 z dnia 11.09.2017 2017-10-02 09:21:36
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej ... działka 671 Stare Bogaczowice 2017-10-02 09:18:48
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - działka 819/4 Stare Bogaczowice 2017-10-02 09:16:47
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 ws udzielenia Panu Adrianowi Furmaniakowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2017-09-28 13:48:33
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania ... "Przebudowa drogi dojazdowej do druntów rolnych w Cieszowie". 2017-09-21 09:37:58
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 ws powołania komisji przetargowej dp przeprowadzenia postępowania na zadanie "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół. 2017-09-14 10:28:07
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego ... 2017-09-14 10:25:33
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 ws opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu ... 2017-09-14 10:23:38
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi dojazdowej... w Cieszowie . 2017-09-06 10:21:04
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 ws powołania komisji odbiorowej dla zadania; Odbudowa drogi gminnej w Jabłowie 2017-09-06 10:18:50
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ... - dokument stracił ważność 2017-09-06 10:16:55
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-08-25 12:16:42
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 ws przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice 2017-08-25 12:15:18
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 ws powołania Zespołu projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół ... 2017-08-11 11:45:40
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ... 2017-08-10 09:28:59
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-08-10 09:26:36
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 42/13 ws ustalenia regulaminy wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. 2017-08-10 08:48:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 ws ustalenie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r. 2017-07-20 09:01:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-07-20 08:58:20
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 ws powołania komisji przetargowej ... 2017-06-22 09:33:04
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 ws upoważnienia do prowadzenia spraw oraz wydawania w imieniu Wójta Gminy Stare Bogaczowice decyzji administracyjnych ... 2017-06-12 11:22:11
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 ws upoważnienia do prowadzenia spraw oraz wydawania w imieniu Wójta Gminy Stare Bogaczowice decyzji administracyjnych ... 2017-06-12 11:18:26
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 ws wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 134/2015 z 31 grudnia 2015r. 2017-06-09 12:17:14
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 ws zamiany gruntów w obrębie Stare Bogaczowice 2017-06-09 12:15:11
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-06-09 12:13:32
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 ws powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w użytkowaniu 2017-06-01 12:20:58
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ... 2017-06-01 12:19:35
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-06-01 12:18:01
dokument Zarządzenia Nr 22/2017 ws upoważnienia do przyjmowania, przechowywania i analizy oświadczeń majatkowych. 2017-04-21 10:26:06
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 ws zasad udostępniania i przekazywania w celu ponownego wykorzystania informacji publicznej 2017-04-19 12:47:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 ws powołania komisji przetargowej. 2017-04-10 09:50:10
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017. 2017-04-10 09:38:07
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 ws przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2016. 2017-04-10 09:36:13
dokument zarządzenie Nr 17/2017 ws wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Budzetu Gminy ... 2017-04-10 09:34:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 ws przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy 2017-04-10 09:30:02
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 ws zmiany zarządzenia Nr 11/2017 2017-03-16 08:59:47
dokument zarządzenie Nr 14/2017 ws nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2017-03-09 08:40:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 ws wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej ... 2017-03-09 08:37:29
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 ws zmian w planie budżetu gminy na rok 2017 2017-03-01 12:24:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 ws wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2017-02-28 14:25:09
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 ws zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 ws przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową ... 2017-02-28 14:23:28
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 ws określenia Instrukcji użytkowania samochodu służbowego ... 2017-02-28 14:18:27
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 ws powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 2017-02-28 14:15:59
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 ws postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "Tajemnica skarbowa" 2017-02-09 08:57:26
dokument Zarządzenie Nr 6/2017ws wyznaczenia podmiotów na rok 2017 w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 2017-02-02 11:57:59
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanych ... 2017-01-20 10:51:49
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 ws przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ... 2017-01-20 10:49:56
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 ws powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań 2017-01-20 10:48:16
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 ws upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji ... 2017-01-05 14:23:01
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 ws wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej ... 2017-01-05 14:21:05