Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedura/wniosek o zapewnienie dostępności

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu Gminy Stare Bogaczowice osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd Gminy Stare Bogaczowice niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urząd Gminy Stare Bogaczowice jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1.  przesłać na adres:

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

Ul. Główna 132

58-312 Stare Bogaczowice

 1. złożyć w sekretariacie

poniedziałek, środa czwartek  w godzinach od  7.30 do 15.30

wtorek w godzinach od  7.30 do 17.00

piątek w godzinach od  7.30 do 14.00

 1. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /4k550ubrw5/skrytka
 2. przesłać pocztą elektroniczną  na adres sekretarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Wnioski rozpatrywane są przez kierującego jednostką w uzgodnieniu z koordynatorem dostępności.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Urząd Gminy Stare Bogaczowice nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności – wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych Urzędu gminy Stare Bogaczowice lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd Gminy Stare Bogaczowice niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd Gminy Stare Bogaczowice powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1.  przesłać na adres:

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

Ul. Główna 132

58-312 Stare Bogaczowice

 1. złożyć w sekretariacie

poniedziałek, środa czwartek  w godzinach od  7.30 do 15.30

wtorek w godzinach od  7.30 do 17.00

piątek w godzinach od  7.30 do 14.00

 1. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /4k550ubrw5/skrytka
 2. przesłać pocztą elektroniczną  na adres sekretarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Żądania rozpatrywane są przez kierującego jednostką w uzgodnieniu z koordynatorem dostępności o.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Urząd Gminy Stare Bogaczowice odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 05_07_2023_14_51_22_Informacja o braku dostępności Załącznik nr 1.pdf (PDF, 305.00Kb) 2023-07-05 14:51:22 189 razy
2 05_07_2023_14_51_22_Wniosek o zapewnienie dostępności Załącznik nr 2 do procedury.pdf (PDF, 326.85Kb) 2023-07-05 14:51:22 199 razy
3 05_07_2023_14_51_22_Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępnośc Załącznik nr 3 do procedury.pdf (PDF, 322.82Kb) 2023-07-05 14:51:22 188 razy
4 Informacja o braku dostępności Załącznik nr 1.pdf (, 301.51Kb) 2022-11-10 14:32:44 73 razy
5 Wniosek o zapewnienie dostępności Załącznik nr 2 do procedury.pdf (, 326.36Kb) 2022-11-10 14:32:44 81 razy
6 Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępnośc Załącznik nr 3 do procedury.pdf (, 320.03Kb) 2022-11-10 14:32:44 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Kurasińska 10-11-2022 14:32:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Kurasińska 10-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Kurasińska 05-07-2023 14:51:22