Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXVIII/247/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Magdalena Barecka-Hajduk 2022-07-04 09:26:23 dodanie dokumentu
Raport z kalkulacji relacji wykonywania zadań powierzonych przez podmioty sprawujące kontrolę nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o.o. do ogółu działalności Spółki Magdalena Barecka-Hajduk 2022-07-04 08:04:21 edycja dokumentu
Raport z kalkulacji relacji wykonywania zadań powierzonych przez podmioty sprawujące kontrolę nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o.o. do ogółu działalności Spółki Magdalena Barecka-Hajduk 2022-07-04 08:04:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/281/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Gminy Stare Bogaczowice wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Stare Bogaczowice wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:36:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/280/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Bogaczowice na lata 2022-2024 Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:34:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/279/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Bogaczowice na lata 2022-2030? Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:33:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/278/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:32:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/277/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/184/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2025 Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:30:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/276/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:27:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/275/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jabłów Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:26:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/274/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:25:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/273/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:23:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/272/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:20:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/271/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2022 Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:19:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/270/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:18:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/269/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2021 Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:17:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/268/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2021 Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:15:38 dodanie dokumentu
Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 25 kwietnia 2022 r. Monika Nieruchalska 2022-07-01 11:12:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ?Remont drogi gminnej ul. Główna w Starych Bogaczowicach, działka nr 661? Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-07-01 09:41:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego, który odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. Anna Karczmarz 2022-07-01 09:33:17 dodanie dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych - Remont drogi gminnej ul. Główna w Starych Bogaczowicach, działka nr 661 Urszula Chwastyk 2022-07-01 08:47:58 edycja dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych - Remont drogi gminnej ul. Główna w Starych Bogaczowicach, działka nr 661 Urszula Chwastyk 2022-07-01 08:46:33 edycja dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych - Remont drogi gminnej ul. Główna w Starych Bogaczowicach, działka nr 661 Urszula Chwastyk 2022-07-01 08:46:01 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. Anna Karczmarz 2022-06-30 09:17:09 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. Anna Karczmarz 2022-06-30 09:15:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o pozostawieniu petycji dot. ograniczenia uciążliwości emisji hałasu wskutek działalności strzelnicy przy zalewie rekreacyjno-kąpielowym w Gminie Stare Bogaczowice bez rozpatrzenia Gabriela Roszczyk 2022-06-29 10:19:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o pozostawieniu petycji dot. ograniczenia uciążliwości emisji hałasu wskutek działalności strzelnicy przy zalewie rekreacyjno-kąpielowym w Gminie Stare Bogaczowice bez rozpatrzenia Gabriela Roszczyk 2022-06-29 10:19:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 ma odc. Żarów- Świdnica-Wałbrzych-granica państwa -Etap II Leszek Juchkiewicz 2022-06-28 14:20:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 ma odc. Żarów- Świdnica-Wałbrzych-granica państwa -Etap II Leszek Juchkiewicz 2022-06-28 14:19:59 dodanie dokumentu
Porządek obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 28 czerwca 2022 r. Monika Nieruchalska 2022-06-24 08:56:57 dodanie dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych - Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice Urszula Chwastyk 2022-06-23 14:35:07 edycja dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych - Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, do placówek oświatowych na zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne przez Gminę Stare Bogaczowice Urszula Chwastyk 2022-06-23 14:34:43 edycja dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych - Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, do placówek oświatowych na zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne przez Gminę Stare Bogaczowice Urszula Chwastyk 2022-06-23 14:34:22 edycja dokumentu
System Informacji Przetrzennej (zakładka menu) Magdalena Barecka-Hajduk 2022-06-23 11:37:47 usunięcie pozycji menu
System Informacji Przestrzennej Magdalena Barecka-Hajduk 2022-06-23 11:37:17 usunięcie dokumentu
System Informacji Przestrzennej Magdalena Barecka-Hajduk 2022-06-23 10:48:19 dodanie dokumentu
Sysytem Informacji Przestrzennej (zakładka menu) Magdalena Barecka-Hajduk 2022-06-23 10:46:20 dodanie pozycji menu
System Informacji Przestrzennej (zakładka menu) Magdalena Barecka-Hajduk 2022-06-23 10:43:02 dodanie pozycji menu
System Informacji Przestrzennej Magdalena Barecka-Hajduk 2022-06-23 10:38:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12/2, położonej w miejscowości Lubomin, stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice Anna Karczmarz 2022-06-23 08:38:00 edycja dokumentu