Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Porządek obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 27 września 2023 r. Monika Nieruchalska 2023-09-21 13:06:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2023 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stare Bogaczowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe zarządzonych na dzień 15 października 2023 r Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-20 09:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stare Bogaczowice Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-20 09:14:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 08.09.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowów drogowych wraz z ich ujściem Agnieszka Pasieka 2023-09-19 14:40:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.09.2023 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa systemu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturą techniczną- na dz. nr 34/1 i 34/2 obręb Lubomin Agnieszka Pasieka 2023-09-18 15:29:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na dz. nr 93, 105, 116 (część1) oraz dz. nr 457 (część 2) w obrębie Stare Bogaczowice Agnieszka Pasieka 2023-09-18 15:24:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na dz. nr 93, 105, 116 (część1) oraz dz. nr 457 (część 2) w obrębie Stare Bogaczowice Agnieszka Pasieka 2023-09-18 15:19:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na dz. nr 93, 105, 116 (część1) oraz dz. nr 457 (część 2) w obrębie Stare Bogaczowice Agnieszka Pasieka 2023-09-18 15:18:50 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń oraz o terminie i miejscu losowania Barbara Kurasińska 2023-09-18 14:14:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zebraniu materiału i wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa systemu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturą techniczną planowana na dz. nr 34/1 i 34/2 obręb Lubomin Agnieszka Pasieka 2023-09-15 13:22:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zebraniu materiału i wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa systemu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturą techniczną planowana na dz. nr 34/1 i 34/2 obręb Lubomin Agnieszka Pasieka 2023-09-15 13:09:22 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o zebraniu materiału i wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa systemu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturą techniczną planowana na dz. nr 34/1 i 34/2 obręb Lubomin Agnieszka Pasieka 2023-09-15 13:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawy paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice. Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-15 11:11:07 dodanie dokumentu
Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 r. Jacek Kalus 2023-09-13 13:47:04 dodanie dokumentu
Odpowiedź na petycję w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej Monika Nieruchalska 2023-09-12 16:32:59 dodanie dokumentu
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 12 września 2023 r. Barbara Kurasińska 2023-09-12 11:01:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Barbara Kurasińska 2023-09-12 10:57:08 dodanie dokumentu
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 r. - Obwieszczenie OKW w Starych Bogaczowicach - w naborze uzupełniającym nie zgłosił się żaden kandydat, 2 mandaty pozostają nieobsadzone, głosowania się nie przeprowadza Agnieszka Pasieka 2023-09-12 08:44:24 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej Monika Nieruchalska 2023-09-11 11:24:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-11 10:34:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-11 10:26:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2023 w sprawie w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Stare Bogaczowice podczas nieobecności w dniach 28 września 2023 r. i 29 września 2023 r. Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-11 09:52:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2024 przez podległe jednostki i inne jednostki organizacyjne. Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-08 08:15:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, Anna Karczmarz 2023-09-07 09:03:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice Anna Karczmarz 2023-09-07 08:04:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice Anna Karczmarz 2023-09-07 07:55:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Marcela Piechaczek-Mojsa 2023-09-06 10:14:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie przetargowe - drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 221/27, położonej w miejscowości Struga Anna Karczmarz 2023-09-05 10:52:28 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Magdalena Barecka-Hajduk 2023-09-05 09:26:30 dodanie dokumentu
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 133 w Starych Bogaczowicach o dodatkowym naborze kandydatów do dnia 8 września 2023 r. oraz o pełnionych przez Komisję dyżurach Agnieszka Pasieka 2023-09-05 08:54:51 edycja dokumentu
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 133 w Starych Bogaczowicach o dodatkowym naborze kandydatów do dnia 8 września 2023 r. oraz o pełnionych przez Komisję dyżurach Agnieszka Pasieka 2023-09-05 08:53:47 dodanie dokumentu
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.08.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych Agnieszka Pasieka 2023-09-04 14:00:35 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Barbara Kurasińska 2023-09-04 08:52:42 edycja dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Barbara Kurasińska 2023-09-04 08:52:37 usunięcie załacznika
Prawo do głosowania korespondencyjnego Barbara Kurasińska 2023-09-04 08:52:26 edycja dokumentu
Prawo do głosowania przez pełnomocnika Barbara Kurasińska 2023-09-04 08:52:10 edycja dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Barbara Kurasińska 2023-09-04 08:51:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. (wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Magdalena Barecka-Hajduk 2023-09-01 13:19:53 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. (wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Magdalena Barecka-Hajduk 2023-09-01 13:19:47 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. (wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Magdalena Barecka-Hajduk 2023-09-01 13:18:16 edycja dokumentu