Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stare Bogaczowice - F.H.U. AUTO-PLUS Waldemar Bobowski Agnieszka Pasieka 2022-12-01 15:16:37 dodanie dokumentu
Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stare Bogaczowice - mToilet Sp. z o.o. Agnieszka Pasieka 2022-12-01 15:13:39 dodanie dokumentu
Zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych Agnieszka Pasieka 2022-12-01 15:11:14 usunięcie dokumentu
Zarządzenie 127/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/11 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i zasad użytkowania systemu EZD oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej. Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-12-01 08:53:17 dodanie dokumentu
Sylwia Czopek - korekta oświadczenia majątkowego pierwszego Barbara Kurasińska 2022-11-30 09:52:18 dodanie dokumentu
Sylwia Czopek - korekta oświadczenia majątkowego rocznego Barbara Kurasińska 2022-11-30 09:51:25 dodanie dokumentu
Jolanta Kocoń - korekta oświadczenia majątkowego Barbara Kurasińska 2022-11-30 09:50:43 dodanie dokumentu
Tomasz Fąka - korekta oświadczenia majątkowego Barbara Kurasińska 2022-11-30 09:49:58 dodanie dokumentu
Radosława Stramel - Świteńka - korekta oświadczenia majątkowego Barbara Kurasińska 2022-11-30 09:49:20 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027 (zakładka menu) Adrian Potapowicz 2022-11-28 13:25:42 usunięcie pozycji menu
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027 (zakładka menu) Adrian Potapowicz 2022-11-28 13:25:03 usunięcie pozycji menu
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027 Barbara Kurasińska 2022-11-28 13:17:20 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, dz. nr 519 obręb Stare Bogaczowice Anna Karczmarz 2022-11-28 09:14:03 dodanie dokumentu
WYKAZ NR 19/2022 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego Anna Karczmarz 2022-11-25 09:23:57 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO Małgorzata Chryczyk 2022-11-25 08:31:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stare Bogaczowice do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-24 09:17:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-24 09:12:53 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu - III przetarg ustny nieograniczony Anna Karczmarz 2022-11-24 09:08:11 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu - IV przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 52/6 obręb Struga Anna Karczmarz 2022-11-24 09:06:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-23 14:56:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje (zakładka menu) Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-22 09:11:35 edycja pozycji menu
Informacja o przeprowadzeniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-22 08:46:50 dodanie dokumentu
Petycja Inicjatywa-Ułatwiajmy Proces Inwestycyjny-dbajmy o Inwestorów-Zmieniajmy Gminy na Lepsze, Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1 ,04-051 Warszawa Monika Nieruchalska 2022-11-22 07:53:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2022 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz o przyznanie dodatku węglowego. Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-21 14:47:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-16 15:14:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów z dnia 26.10.2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 85/3 w miejscowości Nagórnik, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Pasieka 2022-11-16 13:14:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o pow. 25,83 m2 położonego w Chwaliszowie przy ul. Głównej nr 68 Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-15 15:51:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Stare Bogaczowice oraz pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-15 15:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Bogaczowice na rok 2023 Marcela Piechaczek-Mojsa 2022-11-14 14:37:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów znak RGKŚ.6220.8.2022 z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zawiadomienia stron toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewidencyjnym 84/5 w miejscowości Nagórnik" o otrzymanych opiniach organów pomocniczych, o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Pasieka 2022-11-14 14:12:22 dodanie dokumentu
Referaty Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-14 11:08:14 edycja dokumentu
Procedura/wniosek o zapewnienie dostępności Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:39:26 edycja dokumentu
Procedura/wniosek o zapewnienie dostępności Barbara Kurasińska 2022-11-10 14:32:44 dodanie dokumentu
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:17:28 edycja dokumentu
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:16:52 edycja dokumentu
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice (zakładka menu) Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:13:13 usunięcie pozycji menu
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice (zakładka menu) Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:12:58 usunięcie pozycji menu
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:12:44 usunięcie dokumentu
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:10:52 dodanie dokumentu
Procedura/wniosek o zapewnieniu dostępności (zakładka menu) Magdalena Barecka-Hajduk 2022-11-10 14:09:57 dodanie pozycji menu