Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

|--- Dane teleadresowe

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Referaty

|--- Jednostki pomocnicze

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- 2015

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Kontrole zewnętrzne

|--- Ochrona Danych Osobowych

Rada Gminy Stare Bogaczowice

|--- Skład Rady Gminy

      |--- Komisje Rady Gminy

      |--- Rada Gminy 2014 - 2018

|--- Porządek sesji

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2019

      |--- oświadczenia majątkowe za rok 2018

      |--- oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018- 2023

      |--- 2018 - koniec kadencji

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Protokoły z sesji Rady Gminy

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Nagrania sesji Rady Gminy

|--- Raporty o stanie gminy

Władze Gminy

|--- Wójt Gminy

|--- Zastępca Wójta Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz Gminy

Prawo lokalne

|--- Statut gminy

|--- Uchwały Rady Gminy

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

|--- Zarzadzenia

      |--- 2021 Zarządzenia

      |--- 2020 Zarządzenia

      |--- 2019 Zarządzenia

      |--- 2018 Zarządzenia

      |--- 2017 Zarządzenia

      |--- 2016 Zarządzenia

|--- Informacja publiczna

Budżet

|--- Budżet

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Deklaracje

      |--- 2016

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

Inne przetargi

|--- Obrót mieniem komunalnym

Pożytek publiczny

|--- Program współpracy

      |--- Konsultacje - uchwała

      |--- Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018

      |--- Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019

      |--- Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

      |--- Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Nabór pracowników

|--- Nabór pracowników

Informacje

|--- Karta Mieszkańca

|--- Mienie komunalne

|--- Gospodarka odpadami

      |--- Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

      |--- Rejestry i wykazy

      |--- Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

      |--- Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon

      |--- Zawiadomienia

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami

|--- Ochrona środowiska

      |--- Ochrona powietrza

      |--- Azbest

      |--- nieczystości ciekłe

            |--- Ewidencja zbiorników bezodpływowich (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

      |--- zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych

      |--- kalendarze polowań, łowiectwo

      |--- zawiadomienia dot. postępowań w sprawie nakazu usunięcia odpadów

      |--- monitoring środowiska

      |--- Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

      |--- Afrykański pomór świń (ASF)

      |--- zawiadomienia dot. postępowań środowiskowych

      |--- Informacje dla właścicieli lasów

      |--- Informacje dla rolników i hodowców zwierząt gospodarskich

            |--- Informacja dla hodowców drobiu

|--- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

|--- Ogłoszenia i obwieszczenia

|--- Zgromadzenia publiczne

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Rejestr Żłobków

|--- Archiwum poprzedniego BIP-a

Wybory i referenda

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura 12 lipca 2020 r.

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

|--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

|--- Wybory ławników

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Wybory samorządowe 2018

|--- Wybory do Izby Rolniczej

Konsultacje społeczne dot. statutów sołectw

|--- Uchwały

|--- Ankiety

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027

|--- Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027

Powszechny Spis Rolny

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

|--- Narodowy Spis Powszechny 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Petycje

|--- Petycje

|--- Petycje skierowane do Wójta Gminy Stare Bogaczowice

      |--- 2021

|--- Petycje sierowane do Rady Gminy Stare Bogaczowice

      |--- 2021

            |--- Petycja ws. przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele

            |--- Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego