Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

|--- Dane teleadresowe

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Referaty

|--- Jednostki pomocnicze

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Kontrole zewnętrzne

|--- Ochrona Danych Osobowych

Rada Gminy Stare Bogaczowice

|--- Skład Rady Gminy

      |--- Rada Gminy 2014 - 2018

|--- Porządek sesji

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2024- 2029

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2023

      |--- Oświadczenia majatkowe za rok 2022

      |--- Oświadczenia majatkowe za rok 2021

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2019

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2018

      |--- Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018- 2023

      |--- Oświadczenia majatkowe za rok 2018 - koniec kadencji

      |--- Oświadczenia majatkowe za rok 2018

|--- Protokoły z sesji Rady Gminy

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Nagrania sesji Rady Gminy

|--- Raporty o stanie gminy

      |--- Raport o stanie Gminy Stare Bogaczowice za rok 2021

Władze Gminy

|--- Wójt Gminy

|--- Zastępca Wójta Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz Gminy

Prawo lokalne

|--- Statut gminy

|--- Uchwały Rady Gminy

      |--- Kadencja 2024-2029

      |--- Kadencja 2018-2024

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

|--- Zarządzenia

      |--- 2024 Zarządzenia nowa kadencja

      |--- 2024 Zarządzenia

      |--- 2023 Zarządzenia

      |--- 2022 Zarządzenia

      |--- 2021 Zarządzenia

      |--- 2020 Zarządzenia

      |--- 2019 Zarządzenia

      |--- 2018 Zarządzenia

      |--- 2017 Zarządzenia

      |--- 2016 Zarządzenia

Budżet

|--- Budżet

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Deklaracje

      |--- 2016

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne do 130 000 zł netto

|--- Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł netto

|--- Plan zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Inne przetargi

|--- Obrót mieniem komunalnym

Pożytek publiczny

|--- Program współpracy

      |--- Konsultacje - uchwała

      |--- Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018

      |--- Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019

      |--- Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

      |--- Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

      |--- Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

      |--- Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

|--- Informacja dla organizacji pozarządowych

Konsultacje ws. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

|--- Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027

Nabór pracowników

|--- Nabór pracowników do Urzędu Gminy

      |--- 2024

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu

            |--- Ogłoszenie o II naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. utrzymania zasobu komunalnego

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

      |--- 2023

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice

      |--- 2022

|--- Nabór pracowników do Jednostek Podległych

      |--- 2024

            |--- Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach

      |--- 2023

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu ?Senior+?

      |--- 2022

|--- Nabór pracowników

Informacje

|--- Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje

|--- Karta Mieszkańca

|--- Mienie komunalne

|--- Gospodarka odpadami

      |--- Zawiadomienia

      |--- Zamówienie z wolnej ręki in house powierzone zadanie

      |--- Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stare Bogaczowice

      |--- Wykaz podmiotów prowadzących działaność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na Terenie Gminy Stare Bogaczowice

      |--- Gospodarka odpadami - Informacje (art. 3 ust. 2 pkt 9)

      |--- Deklaracje

      |--- Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami

|--- Ochrona środowiska

      |--- Palny zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

      |--- Ochrona powietrza

      |--- Azbest

      |--- nieczystości ciekłe

            |--- Ewidencja zbiorników bezodpływowich (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

      |--- zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych

      |--- kalendarze polowań, łowiectwo

      |--- zawiadomienia dot. postępowań w sprawie nakazu usunięcia odpadów

      |--- monitoring środowiska

      |--- Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

      |--- Afrykański pomór świń (ASF)

      |--- zawiadomienia dot. postępowań środowiskowych

      |--- Informacje dla właścicieli lasów

      |--- Informacje dla rolników i hodowców zwierząt gospodarskich

            |--- Informacja dla hodowców drobiu

|--- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

|--- Komunikacja - Rozkłady Jazdy

|--- Zgromadzenia publiczne

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Rejestr Żłobków

|--- Działaność lobbingowa

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

|--- Archiwum poprzedniego BIP-a

System Informacji Przestrzennej

|--- Sysytem Informacji Przestrzennej

|--- Plany na etapie uzgodnień

|--- Plany w trakcie konsultacji społecznych

Czujniki jakości powietrza

|--- Czujniki jakości powietrza

Wybory i referenda

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

      |--- Transport do lokali wyborczych w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r.

|--- Wybory samorządowe 2024

      |--- Transport do lokali wyborczych

|--- Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

      |--- Transport do lokali wyborczych

      |--- Vademecum wyborcy - obywatele polscy

      |--- Vademecum wyborcy - wyborcy z niepełnosprawnościami

|--- Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura 12 lipca 2020 r.

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

|--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

|--- Wybory ławników

      |--- Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Wybory samorządowe 2018

|--- Wybory do Izby Rolniczej

Konsultacje społeczne dot. statutów sołectw

|--- Uchwały

|--- Ankiety

Powszechny Spis Rolny

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

|--- Narodowy Spis Powszechny 2021

Dostępności podmiotu publicznego

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice

|--- Procedura/wniosek o zapewnieniu dostępności

Petycje

|--- Petycje

|--- Petycje skierowane do Wójta Gminy Stare Bogaczowice

      |--- 2024

            |--- Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą pozyskiwania tanich źródeł finansowania zadań gminy.

            |--- Petycja w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

            |--- Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych przydomowych oczyszalni ścieków

            |--- Petycja w sprawie optymalizacji wydaków publicznych -ochrona zwierząt

            |--- Petycja w sprawie uzyskania dotacji, promocji i wdrażania automatyzacji, transparentności i dialog, wzmocnienia interoperacyjności.

            |--- Petycja w sprawie montażu ekranów akustycznych na estakadzie w Gostkowie droga nowo budowana S3

            |--- Petycja w sprawie zapoznania się z protokołem NIK oraz o przeprowadzenie analizy obszaru pod kątem tez stawianych w protokole oraz wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z ewentualną potrzebą zastosowania do promocji gminy - w ramach długofalowego planowania - dedykowanych, nowoczesnych form promocji gminy.

            |--- Petycja -Pielęgnujmy aktywność społeczną wywołaną wyborami parlamentarnymi

      |--- 2023

            |--- Petycja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej

            |--- Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

            |--- Petycja ws. wykonania brakującej nawierzchni drogowej na odcinku posesji od nr 68 - 62 w m. Chwaliszów.

            |--- Petycja ws. ustawienia lustra na drodze wojewódzkiej nr 375

            |--- Petycja ws utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

            |--- Petycja- Inicjatywa Bezpieczeczna Administracja - Wszyscy Dbajmy o bezpieczeństwo danych

            |--- Petycja ws. podpisów elektronicznych -dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach - w tym tabletach Poczty Polskiej i banków

      |--- 2022

            |--- Petycja Inicjatywa - Ułatwiajmy Proces Inwestycyjny - dbajmy o Inwestorów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze, Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1 ,04-051 Warszawa

            |--- Petycja Szulc - Efekt sp. z o.o Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

            |--- Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

            |--- Petycja Rady Sołeckiej wsi Gostków dot. interwencji ws. wycięcia krzewów i samosiejek na skrzyżowaniu drogi powiatowej

            |--- Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Szulc-Efekt sp. z o.o.

            |--- Petycja w sprawie sprzeciwu budowy spopielarni zwłok ludzkich na terenie wsi Chwaliszów.

            |--- Petycja Cechu Zdunów Polskich

            |--- Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece

      |--- 2021

|--- Petycje sierowane do Rady Gminy Stare Bogaczowice

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

            |--- Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

      |--- 2021

            |--- Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli

            |--- Petycja ws. przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele

            |--- Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego