Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan do celów grzewczych w ilości około 40 000 l w sezonie grzewczym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. 2021-10-19 14:32:50 Składanie ofert w toku
2021-10-27 13:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - Wymiana źródeł ciepła (3 sztuki) w budynkach użyteczności publicznej 2021-10-13 11:16:39 Składanie ofert w toku
2021-10-28 10:00
Zapytanie ofertowe - Remont z przebudową lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 149 w Starych Bogaczowicach, w ramach zadania: Stworzenie mieszkania chronionego, treningowego w Gminie Stare Bogaczowice poprzez remont i modernizację lokalu mieszkalnego o powierzchni 60 m2. 2021-10-18 12:18:11 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Dostawy paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice 2021-09-30 13:54:59 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych 2021-08-30 14:51:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego" 2021-08-16 09:56:16 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe "Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczącej zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych z działki nr 486 obręb Stare Bogaczowice" 2021-08-23 14:16:16 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznychUtworzenie i wyposażenie ośrodka Klub Senior+, ul. Główna 149, 58-312 Stare Bogaczowice - etap I roboty budowlane 2021-08-19 13:30:34 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjnej na działce nr 852/4 w Starych Bogaczowicach. 2021-07-30 13:50:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 170/1 powiat wałbrzyski. 2021-08-24 12:22:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjnej na działce nr 852/4 w Starych Bogaczowicach. 2021-07-23 11:00:47 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 170/1, powiat wałbrzyski 2021-08-24 12:26:15 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup używanego, bezwypadkowego autobusu 2021-07-08 14:09:27 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działkach nr 162/6 i 170/1, obręb 0008 Struga. 2021-06-28 13:08:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działkach nr 162/6 i 170/1, obręb 0008 Struga. 2021-06-15 16:33:51 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 36 w Jabłowie. 2021-05-27 13:05:48 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach 2021-05-24 15:16:35 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 36 w Jabłowie. 2021-05-10 10:37:04 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464d w Starych Bogaczowicach etap III 2021-06-02 12:34:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż trzech altan rekreacyjnych w miejscowościach Cieszów, Gostków i Struga w Gminie Stare Bogaczowice 2021-03-25 14:27:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup używanego autobusu 2021-03-04 10:50:13 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na 2021 r. 2021-08-03 09:07:52 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego , w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-12-16 13:13:37 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego , w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-12-09 10:50:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Zarządzanie, wdrażanie, realizacja projektu pn. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój 2021-01-21 09:26:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego , w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-12-01 15:29:04 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego , w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-11-20 13:48:11 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego i urządzeń do zimowego utrzymania dróg w postaci: pługa odśnieżnego i posypywarki zawieszanej oraz kosiarki bijakowej na wysięgniku 2020-11-19 11:54:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice 2020-12-16 12:38:11 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania, likwidacji gołoledzi i posypywania dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w sezonie zimowym 2020/2021 2020-11-05 12:42:23 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 36 w Jabłowie. 2020-10-20 11:13:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości około 29 000 l w sezonie grzewczym 2020/2021 2020-10-05 12:48:56 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe -Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan do celów grzewczych w ilości około 40 000 l w sezonie grzewczym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-10-02 12:48:08 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe -Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 36 w Jabłowie 2020-10-05 10:06:24 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa kontenera socjalnego na terenie stadionu sportowego w Starych Bogaczowicach. 2020-09-25 12:55:57 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego w Chwaliszowie 2020-08-20 13:42:27 Minął termin składania ofert
Zmiana w zapytaniu ofertowym: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha realizowany do końca 2020 roku 2020-08-19 14:45:58 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego w Chwaliszowie. 2020-08-11 15:06:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony. 2020-07-29 14:27:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Dostawa autobusu turystycznego (szkolnego) na potrzeby Gminy Stare Bogaczowice 2020-07-24 12:09:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieorgraniczony - Modernizacja boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847, 848, i 849 etap I 2020-08-04 10:59:32 Minął termin składania ofert
Zaktualizowany plan zamówień publicznych na rok 2020 2020-06-23 09:55:30 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego , w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 2020-05-29 08:58:46 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego , w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 2020-05-19 07:40:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego. 2020-05-19 15:53:22 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego , w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 2020-05-11 11:33:36 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Realizacja robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni poboczy wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice na działkach nr 534 i 772 2020-05-05 12:51:27 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony. 2020-03-03 15:59:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach - etap II 2020-04-16 11:41:25 Minął termin składania ofert
Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2020 2020-01-31 11:09:40 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na 2020 r. 2020-01-17 09:44:55 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice 2020-01-16 12:23:13 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach 2019-11-07 14:52:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan do celów grzewczych w ilości około 40 000 l w sezonie grzewczym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. 2019-10-10 15:09:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości około 25 000 l w sezonie grzewczym 2019/2020 2019-10-08 15:07:33 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych w ilości około 40 000 l w sezonie grzewczym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. 2019-10-02 14:47:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 2019-09-30 12:41:00 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 2019-09-06 13:13:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 172a, 58-312 Stare Bogaczowice 2019-09-05 15:09:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - PRZEWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY STARE BOGACZOWICE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WAŁBRZYCHA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 2019-08-14 09:49:14 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu na działce nr 259/2 w Strudze gmina Stare Bogaczowice. 2019-08-09 10:52:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga w gminie Stare Bogaczowice 2019-09-12 11:12:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 852/1 w Starych Bogaczowicach . 2019-07-19 10:20:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gostkowie na działkach nr 162/2 i 162/3, gmina Stare Bogaczowice 2019-07-08 14:03:21 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice 2019-06-18 16:15:46 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostków, działka nr 463/7 i 402 2019-04-30 15:16:29 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice 2019-04-30 16:49:21 Minął termin składania ofert
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 2019-02-14 14:48:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1 2019-03-14 09:22:25 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe p.n. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, gmina Stare Bogaczowice 2019-01-08 08:53:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach projektu ?Budowa i wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga? 2019-01-15 11:52:03 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice, położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 2018-12-31 10:16:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 172a, 58-312 Stare Bogaczowice 2018-12-14 13:29:04 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018-2019 2018-11-08 13:26:03 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych w ilości 40 000 l w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2018-11-14 11:20:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostków, działka nr 463/7 i 402 2018-09-26 11:35:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha w roku szkolnym 2018/2019 2018-08-17 11:50:35 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego Sprawnościowego Placu Zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach na działce nr 852/1 wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-08-10 11:42:22 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, gmina Stare Bogaczowice. 2018-08-10 11:41:38 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego Sprawnościowego Placu Zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach na działce nr 852/1 wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-07-27 13:13:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, gmina Stare Bogaczowice. 2018-07-27 13:12:37 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego Sprawnościowego Placu Zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach na działce nr 852/1 wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-07-16 15:17:28 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, gmina Stare Bogaczowice. 2018-07-16 15:16:54 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice 2018-06-26 08:59:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostków, działka nr 463/7 i 402 2018-06-21 09:32:54 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Stare Bogaczowice 2018-05-29 10:10:58 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach 2018-05-22 13:55:59 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostków, działka nr 463/7 i 402 2018-05-24 13:55:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Odbudowa drogi gminnej w m. Gostków dz. nr 427 w km 0+000 do 0+070 wraz z odwodnieniem (intensywne opady atmosferyczne maj 2010 r.) 2018-05-08 15:17:54 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice wraz z inwentaryzacją tych wyrobów. 2018-03-26 12:47:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga. 2018-03-13 08:32:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Stare Bogaczowice. 2018-02-27 11:10:33 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3464 D w Nowych Bogaczowicach 2018-02-20 14:40:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony -Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga 2018-02-19 13:58:42 Minął termin składania ofert
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKIE GMINA STARE BOGACZOWICE PRZEWIDUJE NA 2018 ROK 2018-01-18 11:20:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 234/1 w m. Cieszów 2018-02-19 13:44:32 Minął termin składania ofert
Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga 2018-01-12 13:21:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z wymaganymi Załącznikami, w tym Studium wykonalności, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą : Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług - ZIT AW. 2017-11-22 12:13:18 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - odsnieżanie dróg gminnych 2017-10-18 15:15:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2017-10-20 11:44:02 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zadanie 1 - Uruchomienie 16 miejsc żłobkowych w Strudze - przygotowanie obiektu 2017-10-06 09:13:34 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2017-10-13 12:57:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 234/1 w m. Cieszów 2017-09-27 10:27:48 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2017-09-15 13:34:23 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 234/1 w m. Cieszów 2017-09-05 14:08:51 Minął termin składania ofert
Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska 2017-09-15 13:26:49 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci. 2017-08-14 09:48:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-29 16:20:18 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie majątku Gminy Stare Bogaczowice oraz jednostek organizacyjnych 2017-08-07 08:24:35 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie majątku Gminy Stare Bogaczowice oraz jednostek organizacyjnych 2017-07-13 09:55:43 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2017-07-10 14:39:38 Minął termin składania ofert
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2017-06-22 10:47:20 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2017-06-21 14:34:51 Minął termin składania ofert
Budowa trzech ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów, Cieszów i Stare Bogaczowice 2017-06-23 13:00:53 Minął termin składania ofert
Odbudowa drogi gminnej w m. Jabłów nr geod. 226 od 0+000 do 0+086 wraz z odwodnieniem [intensywne opady deszczu wrzesień 2014 2017-04-11 12:32:51 Minął termin składania ofert
zapytanie ofertowe - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 375 w Strudze 2017-03-31 13:46:35 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Dostawa oraz montaż barier energochłonnych w pasie drogi gminnej nr 114586D, dz. nr geod. 661 w miejscowości Stare Bogaczowice. 2017-03-03 14:06:08 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe -kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych 2017-02-14 15:18:09 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 2017-02-01 12:10:28 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach? 2016-11-29 13:03:30 Minął termin składania ofert
zapytanie ofertowe - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Bogaczowice i jej jednostek organizacyjnych. 2016-11-30 14:28:33 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul, Głównej 172a w Starych Bogaczowicach" 2016-11-16 10:04:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za merytoryczną obsługę projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach 2016-11-07 11:28:40 Minął termin składania ofert
zapytanie ofertowe na odśnieżanie w sezonie zimowym 2016-2017 2016-10-20 13:53:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 2016-09-27 08:45:18 Minął termin składania ofert
Odbudowa zniszczonego mostu w drodze nr geod. 421 w Jabłowie wraz z odbudową drogi gminnej nr geod. 421 w Jabłowie 0+005 do 0+225 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] 2016-10-10 14:47:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha w roku szkolnym 2016/2017 2016-08-19 13:36:37 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - Przygotowanie, opakowanie i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 50 dzieci 2016-07-22 14:35:02 Minął termin składania ofert
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy zlokalizowanego w Starych Bogaczowicach 2016-07-20 15:03:11 Minął termin składania ofert
Przetarg na lokal użytkowy w Jabłowie 2016-06-22 09:09:09 Minął termin składania ofert