Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia i obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Grupy Agbud sp. z o.o., ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin 2021-10-06 15:13:59
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych zs. w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce 2021-09-14 15:53:15
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa sieci wodociągowej dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Struga przewidzianej do realizacji na terenie działek: dz. nr 400 obr. Struga własność: Gmina Stare Bogaczowice. - dokument stracił ważność 2021-07-26 12:44:49
dokument Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 2021-07-16 10:29:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji administracyjnej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stare Bogaczowice 2021-06-28 09:39:45
dokument Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu ich składowania 2021-06-14 15:22:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stare Bogaczowice, obręb Gostków- dz. nr 221/4, 222/11, 222/13, 222/12, 222/14. - dokument stracił ważność 2021-05-31 07:43:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Bogaczowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu WAL3113 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem energię elektryczną? przewidzianej do realizacji na dz. nr 164 obręb Cieszów 2021-05-28 11:51:42
dokument Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania 2021-05-19 13:13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2021-05-18 10:00:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych - dokument stracił ważność 2021-05-10 10:28:48
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu WAL3113 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem energię elektryczną przewidzianej do realizacji na dz. nr 164 obręb Cieszów - dokument stracił ważność 2021-04-29 10:21:56
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Podzamcze" w Wałbrzychu pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych 2021-04-22 09:05:27
dokument Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb) 2021-04-06 08:07:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26.02.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice" 2021-03-02 08:30:54
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14.12.2020 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice 2020-12-18 14:01:17
dokument Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy - Brzozowa, ulicy stanowiącej działkę nr geodezyjny 385/14 obręb Stare Bogaczowice 2020-12-09 09:19:47
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak WR.ZUZ.1.4210.317.2020.SC 2020-11-17 12:48:26
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak WR.ZUZ.1.4210.309.2020.SC 2020-11-17 12:46:57
dokument Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu ich składowania. 2020-11-03 14:08:25
dokument "Modernizacja boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847, 848, i 849 - etap I" Dofinasowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych 2020-10-29 09:21:47
dokument Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Trafic - dokument stracił ważność 2020-10-26 13:57:52
dokument Informacja o wszczęciu postępowania ws. przedłużenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - Zarząd Zlewni w Legnicy 2020-10-26 12:44:26
dokument Informacja o planowanym terminie polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 2020-10-16 15:30:36
dokument Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Trafic - dokument stracił ważność 2020-10-13 16:10:51
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów w gminie Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2020-09-09 10:02:35
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2020-09-09 09:58:40
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka Cysterska Woda pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych - dokument stracił ważność 2020-08-28 09:23:58
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda Odlot Sikorek pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych - dokument stracił ważność 2020-08-28 09:20:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestyczji drogowej - budowa drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka) 2020-08-26 10:15:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2020 r. dla GDDKiA w sprawie pozwoleń wodnoprawnych 2020-08-24 13:23:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka ? Cysterska Woda pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych - dokument stracił ważność 2020-08-13 20:33:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda ? ?Odlot Sikorek? pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych - dokument stracił ważność 2020-08-13 20:30:13
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wydaniu decyzji lokalizacji celu publcznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-222 relacji Boguszów R Podzamcze oraz S-223 relacji R Boguszów R Marciszów 2020-07-16 12:20:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika GDDKiA oddział we Wrocławiu postępowania ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych 2020-07-02 15:15:43
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-222 relacji Boguszów Podzamcze oraz S-223 relacji Boguszów Marciszów - dokument stracił ważność 2020-06-25 15:18:12
dokument O G Ł O S Z E N I E Nabór uzupełniający wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb) 2020-06-18 12:24:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - dokument stracił ważność 2020-06-02 08:28:48
dokument Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR M266 2020-05-22 13:18:11
dokument Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR M266 2020-05-15 09:30:12
dokument Obwieszczenie o upublicznieniu i powtórnych konsultacjach ws. Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnosląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych. - dokument stracił ważność 2020-04-28 08:24:14
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-04-07 11:12:00
dokument Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania 2020-03-10 09:56:09
dokument Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR M266 2020-03-06 12:02:33
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Przebudowa drogi gminnej w Strudze przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 130 obr. Struga. - dokument stracił ważność 2020-02-20 15:14:40
dokument Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Struga w sprawie nadania nazw rondom. 2020-02-20 10:32:07
dokument Obwieszenie Wojewody Dolnośląskiego ws wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Lubawka - Legnica 2020-01-30 11:30:03
dokument Split paymant, płatności dokonywane przez Gminę Stare Bogaczowice będą wykonywane przez mechanizm podzielonej płatności 2019-12-16 10:01:38
dokument Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w woj. dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu 2019-12-09 15:09:57
dokument Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu "Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice: w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02.036/19) 2019-11-21 15:13:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-11-20 15:00:40
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Stare Bogaczowice - Rok 2019 2019-11-08 13:14:14
dokument obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 2019-10-30 14:26:38
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu "Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice" 2019-10-24 09:41:38
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV S-222 relacji R-Boguszów ? R?Podzamcze oraz S-223 relacji R-Boguszów ? R-Marciszów - dokument stracił ważność 2019-10-16 13:16:10
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-223 relacji R-Boguszów ? R-Marciszów - dokument stracił ważność 2019-10-16 13:14:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-222 relacji R-Boguszów ? R?Podzamcze - dokument stracił ważność 2019-10-16 13:12:48
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Struga projektowany budenek wielorodzinny 2019-10-16 09:25:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW we Wrocławiu o wydaniu decyzji udzielająccej pozwoleń wodnoprawnych - zaprojektowanie i budowa drogi S3 Legnica-Lubawka 2019-10-15 12:38:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,4MPa we wsi Jabłów ?, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 429 i 416 obr. Jabłów - własność: Gmina Stare Bogaczowice 2019-09-12 13:58:33
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Daniela Mikulskiego 2019-08-29 14:25:06
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 25 w Lubominie 2019-08-27 12:49:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-223 relacji R-Boguszów ? R-Marciszów - dokument stracił ważność 2019-08-23 12:48:14
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2019-08-13 16:20:09
dokument Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2019-07-25 13:53:33
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jabłów, Lubomin, Struga na terenie gminy Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2019-07-19 11:24:28
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-07-10 12:25:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-07-01 13:56:16
dokument Konsultacje ws. Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych 2019-06-28 09:09:22
dokument Ogłoszenie o wolnych miejscach pracy 2019-06-21 09:47:30
dokument Unieważnienie ogłoszenia o konkursie 2019-05-20 14:22:32
dokument OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU PT. ?AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE STARE BOGACZOWICE? - dokument stracił ważność 2019-04-29 14:58:25
dokument Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków - dokument stracił ważność 2019-02-07 14:01:16
dokument obwieszczeie RDOŚ o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projekty plnów zadań ochronych dla obszarów Natura 2000 2018-12-10 13:34:57
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2018-11-19 12:24:32
dokument Zapytanie ofertowe - Odbudowa drogi gminnej w m. Stare Bogaczowice nr geod. 518 0+038 do 0+138 wraz z odwodnieniem [intensywne opady atmosferyczne i powódź 2013 r.] 2018-10-10 09:02:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2018-10-03 08:29:44
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-07-24 12:56:01
dokument Informacja o zgromadzeniu publicznym 2018-07-09 13:47:29
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Stare Bogaczowice - Rok 2018 2018-05-22 09:15:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32/2018 dla zamierzenia pn.: Stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44982 Cieszów zlokalizowanego na części działki nr: 164 obręb 0002 Cieszów, gmina Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-03-21 10:51:45
dokument Budowa mostu drogowego nad rzeką Czyżynką wraz z budową zjazdu w miejscowości Struga zlokalizowanego na działkach nr: 236/11, 236/12, 236/6, 263/5, 261/13 obręb 0008 Struga, gmina Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-03-21 09:09:50
dokument Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodami, słupa energetycznego oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia w granicach działek nr 416, 420, 343/4 obręb Jabłów na terenie gminy Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-03-06 14:18:34
dokument Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodami, słupa energetycznego oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia w granicach działki nr 340 obręb Jabłów na terenie gminy Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-02-26 12:56:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa mostu drogowego nad rzeką Czyżynką wraz z budową zjazdu w miejscowości Struga zlokalizowanego na działkach nr: 236/11, 236/12, 236/6, 263/5, 261/4 obręb 0008 Struga, gmina Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2018-02-19 13:50:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:Stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44982 Cieszów - dokument stracił ważność 2018-02-06 12:14:20
dokument Nieodpłatna pomoc prawna zorganizowana przez powiat wałbrzyski 2018-01-08 14:29:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prawie dla zamierzenia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie WAL3105 wraz z przyłączem energetycznym, na części działki nr: 205 obręb 0007 Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2017-12-06 12:15:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu dedcyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach- Przysiółek Podgórna - dokument stracił ważność 2017-12-06 12:08:33
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał dot. Programu ochrony powietrza 2017-12-04 15:22:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach- Przysiółek Podgórna - dokument stracił ważność 2017-11-03 11:08:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie WAL3105 wraz z przyłączem energetycznym, na części działki nr: 205 obręb 0007 Stare Bogaczowice - dokument stracił ważność 2017-10-18 11:25:57
dokument Obwiszczenie o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarzewojewództwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nstępuje spalanie paliw do 31 października 2017 2017-10-09 10:36:22
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Bogaczowice 2017-10-05 13:24:52
dokument Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy - dokument stracił ważność 2017-09-21 13:42:25
dokument Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2017-09-12 13:11:39
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-05 14:08:44
dokument Obeieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - dokument stracił ważność 2017-07-28 10:31:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Cieszów, gmina Stare Bogaczowice ?II etap 2016-10-28 13:25:45
dokument Informacja o zgromadzeniu 2016-07-08 08:13:00