Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r., poz.1728)

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ww. ustawie Powszechnego Spisu Rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Stare Bogaczowice, w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1.  Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Stare Bogaczowice,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      2.  Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

       5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1),
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2),
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

       6.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie do 08.07.2020 r.  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

 

 1. Dodatkowych informacji udziela koordynator gminny – Barbara Kurasińska, tel. 74 8452220

 

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

 1. Dla Gminy Stare Bogaczowice wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 1 rachmistrza.

 

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Mirosław Lech

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 plakat informacyjny.pdf (PDF, 11.42Mb) 2020-06-15 14:21:02 189 razy
2 15_06_2020_14_21_02_plakat informacyjny.pdf (, 11.42Mb) 2020-06-15 14:21:02 0 razy
3 Załącznik nr 1 do nr 3 - nabór na rachmistrzów.pdf (PDF, 395.73Kb) 2020-06-15 14:05:32 213 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Kurasińska 15-06-2020 14:05:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Kurasińska 15-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Barecka-Hajduk 15-06-2020 14:26:00