Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stare Bogaczowice

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej Wójta Gminy Stare Bogaczowice

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy

Firma /                           imię i nazwisko

Adres

NIP

REGON

Rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Data wpisu

Data wykreślenia

           1/2012

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne

 i Handlowe „COM-D”

Sp. z o.o.

ul.Poniatowskiego 25 59-400 Jawor

6950001773

390044713

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 – opakowania z drewna;

15 01 04 – opakowania z metali;

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 – opakowania ze szkła;

15 01 09 – opakowania z tekstyliów;

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 – gruz ceglany;

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06;

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 02 01 – drewno;

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01;

17 03 80 – odpadowa papa;

17 04 05 – żelazo i stal;

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

20 01 01 – papier i tektura;

20 01 02 – szkło;

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – odzież;

20 01 11 – tekstylia;

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice ine niż wymienione w 20 01 27;

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 34 – baterie i Akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 – tworzywa sztuczne;

20 01 40 – metale;

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 – odpady z targowisk;

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych grupach

 

20 01 13* - Rozpuszczalniki;

20 01 14* - Kwasy;

20 01 15* - Alkalia;

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

17 02 02 - Szkło;

17 02 03 - Tworzywa sztuczne;

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 - Aluminium;

17 04 03 - Ołów;

17 04 04 - Cynk;

17 04 06 - Cyna;

17 04 07 - Mieszaniny metali;

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 -Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

16 01 03 - Zużyte opony.

 

10.04.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2012 –

zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów

 

 

  2/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom”                        Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5a

58-420 Lubawka

6141432064

230443311

01 04 13 - Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07;

02 01 01 - Osady z mycia i czyszczenia;

02 01 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca;

02 01 03 - Odpadowa masa roślinna;

02 01 04 - Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);

02 01 06 - Odchody zwierzęce;

02 01 07 - Odpady z gospodarki leśnej;

02 01 83 - Odpady z upraw hydroponicznych;

02 02 01 - Odpady z mycia i przygotowywania surowców;

02 02 03 - Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa;

02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 02 82 - Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80;

02 03 01 - Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców;

02 03 02 - Odpady konserwantów;

02 03 03 - Odpady poekstrakcyjne;

02 03 04 - Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa;

02 03 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81);

02 03 81 - Odpady z produkcji pasz roślinnych;

02 03 82 - Odpady tytoniowe;

02 04 01 - Osady z oczyszczania i mycia buraków;

02 04 02 - Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne);

02 04 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 04 80 – Wysłodki;

02 05 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania;

02 05 02 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 05 80 - Odpadowa serwatka;

02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa;

02 06 02 - Odpady konserwantów;

02 06 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 06 80 - Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze;

02 07 01 - Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców;

02 07 02 - Odpady z destylacji spirytualiów;

02 07 03 - Odpady z procesów chemicznych;

02 07 04 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa;

02 07 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 07 80 - Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary;

03 01 01 - Odpady kory i korka;

03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04;

03 01 81 - Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80;

03 01 82 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

03 03 01 - Odpady z kory i drewna;

03 03 02 - Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego);

03 03 05 - Szlamy z odbarwiania makulatury;

03 03 07 - Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury;

03 03 10 - Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji;

03 03 11 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10;

03 03 80 - Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem;

03 03 81 - Szlamy z innych procesów bielenia;

04 01 01 - Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe);

04 01 02 - Odpady z wapnienia;

04 01 05 - Brzeczka garbująca niezawierająca chromu;

04 01 07 - Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków;

04 01 09 - Odpady z polerowania i wykańczania;

04 02 09 - Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery);

04 02 10 - Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski);

04 02 20 - Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19;

04 02 21 - Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych;

04 02 22 - Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych;

04 02 80 - Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych;

10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04);

10 01 80 - Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych;

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - Opakowania z drewna;

15 01 04 - Opakowania z metali;

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - Opakowania ze szkła;

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów;

15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02;

16 01 12 - Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11;

16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;

16 03 04 - Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80;

16 03 06 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80;

16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia;

16 11 02 - Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01;

16 11 04 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03;

16 11 06 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05;

16 80 01 - Magnetyczne i optyczne nośniki informacji;

16 81 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 81 01;

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - Gruz ceglany;

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 01 82 - Inne niewymienione odpady;

17 02 01 – Drewno;

17 02 02 – Szkło;

17 02 03 - Tworzywa sztuczne;

17 03 80 - Odpadowa papa;

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05;

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

19 08 01 – Skratki;

19 08 02 - Zawartość piaskowników;

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe;

20 01 01 - Papier i tektura;

20 01 02 – Szkło;

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – Odzież;

20 01 11 – Tekstylia;

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 - Tworzywa sztuczne;

20 01 40 – Metale;

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - Odpady z targowisk;

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów;

 

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebiezpieczne

20 01 41 - Odpady z czyszczenia kominów ( w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymiwnionw w 20 01 19

07.05.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2013

zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów

 

13.11.2015

zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów

 

 

  3/2012

 

SIMEKO Sp. z o.o.

 

ul. Krakowska 41

58-500 Jelenia Góra

 

6112485951

 

231180150

 

15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) wybierz kod odpadów:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - Opakowania z drewna;

15 01 04 - Opakowania z metali;

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - Opakowania ze szkła;

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne);

 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

 

17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) wybierz kod odpadów:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - Gruz ceglany;

17 01 06 - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne;

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych:

17 02 01 – Drewno;

17 02 02 – Szkło;

17 02 03 - Tworzywa sztuczne;

17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali:

17 04 05 - Żelazo i stal;

17 05 - Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):

17 05 03 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB);

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu:

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01):

20 01 01 - Papier i tektura;

20 01 02 – Szkło;

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – Odzież;

20 01 11 – Tekstylia;

20 01 13 – Rozpuszczalniki;

20 01 14 – Kwasy;

20 01 15 – Alkalia;

20 01 17 - Odczynniki fotograficzne;

20 01 19 - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23 - Urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1);

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 37 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 - Tworzywa sztuczne;

20 01 40 – Metale;

20 01 41 -Odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy):

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 - Inne odpady komunalne:

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - Odpady z targowisk;

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe;

 

 

06.06.2012

05.12.2016 – dokonano zmiany wpisu w zakresie zmiany siedziby Firmy

 

Wykreślenie 01.07.2021 r. na wniosek przedsiębiorcy

  4/2012

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne „Sady Dolne”

Sp. z o.o.

Sady Dolne 16

59-420 Bolków

 

6141000092

 

980248067

 

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - Opakowania z drewna;

15 01 04 - Opakowania z metali;

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - Opakowania ze szkła;

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów;

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - Gruz ceglany;

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 02 01 – Drewno;

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01;

17 03 80 - Odpadowa papa;

17 04 05 - Żelazo i stal;

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

20 01 01 - Papier i tektura;

20 01 02 – Szkło;

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacj;

20 01 10 – Odzież;

20 01 11 – Tekstylia;

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony;

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 - Tworzywa sztuczne;

20 01 40 – Metale;

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - Odpady z targowisk;

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

20 01 13* - Rozpuszczalniki;

20 01 14* - Kwasy;

20 01 15* - Alkalia;

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,                                   16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

17 02 02 - Szkło;

17 02 03 - Tworzywa sztuczne;

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 - Aluminium;

17 04 03 - Ołów;

17 04 04 - Cynk;

17 04 06 - Cyna;

17 04 07 - Mieszaniny metali;

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 -Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

16 01 03 - Zużyte opony.

 

25.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2012 -

zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów

 

21.06.2019 – na wniosek przedsiębiorcy

  5/2012

 

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

 

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław

 

8862370555

 

890691182

 

20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01):

20 01 01 - Papier i tektura;

20 01 02 – Szkło;

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – Odzież;

20 01 11 – Tekstylia;

12 01 13* - Rozpuszczalniki;

20 01 14* - Kwasy;

20 01 15* - Alkalia;

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 - Tworzywa sztuczne;

20 01 40 – Metale;

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy):

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 - Inne odpady komunalne:

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - Odpady z targowisk;

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

 

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - Opakowania z drewna;

15 01 04 - Opakowania z metali;

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - Opakowania ze szkła;

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

16 01 03 - Zużyte opony;

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - Gruz ceglany;

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 01 82 - Inne niewymienione odpady;

17 02 01 – Drewno;

17 02 02 - Szkło;

17 02 03 - Tworzywa sztuczne;

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01;

17 03 80 - Odpadowa papa;

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – Aluminium;

17 04 03 – Ołów;

17 04 04 - Cynk;

17 04 05 - Żelazo i stal;

17 04 06 – Cyna;

17 04 07 – Mieszaniny metali;

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi;

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne;

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

 

04.07.2012

Zmiana adresu siedziby na wniosek 04.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2013 -

zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów

 

 

  6/2012

 

ENERIS Surowce S.A. Oddział Krapkowice

ul. Piastowska 38

47-303 Krapkowice

 

5272098636

 

012914009

 

 

20 01 01 - Papier i tektura;

20 01 02 – Szkło;

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – Odzież;

20 01 11 – Tekstylia;

20 01 13* - Rozpuszczalniki;

20 01 14* - Kwasy;

20 01 15* - Alkalia;

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 - Tworzywa sztuczne;

20 01 40 – Metale;

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - Odpady z targowisk;

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - Opakowania z drewna;

15 01 04 - Opakowania z metali;

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - Opakowania ze szkła;

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów;

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - Gruz ceglany;

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 82 - Inne niewymienione odpady;

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

 

05.10.2012

28.09.2015 – dokonano zmiany nazwy firmy z dotychczasowej tj.  Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział

w Krapkowicach na ENERIS Surowce S.A. (zmiana od 01.04.2015 r., KRS)

 

06.04.2018 – na wniosek przedsiębiorcy

  7/2012

REMONDIS

Sp. z o.o.

Zawodzie 16

02-514 Warszawa

Oddział we Wrocławiu               ul. Międzylesia 4, 50-514 Wrocław

 

Aders koresp. :

ul. Lotnicza 10 Mirosławice,              55-050 Sobótka

 

7280132515

 

011089141

 

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - Opakowania z drewna;

15 01 04 - Opakowania z metali;

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - Opakowania ze szkła;

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów;

15 01 10*  - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - Gruz ceglany;

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 01 82 - Inne niewymienione odpady;

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 03 80 - Odpadowa papa;

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – Aluminium;

17 04 03 – Ołów;

17 04 04 - Cynk;

17 04 05 – żelazo i stal;

17 04 06 – Cyna;

17 04 07 – Mieszaniny metali;

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

20 01 01 - Papier i tektura;

20 01 02 – Szkło;

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – Odzież;

20 01 11 – Tekstylia;

20 01 13* - Rozpuszczalniki;

20 01 14* - Kwasy;

20 01 15* - Alkalia;

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 - Tworzywa sztuczne;

20 01 40 – Metale;

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - Odpady z targowisk;

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

 

12.10.2012

 

14.09.2018 – na wniosek przedsiębiorcy

  1/2013

Luk-Trans Łukasz Kozłowski

ul.Akacjowa 6D/13

49-318 Skarbimierz Osiedle

 

7471694922

161479621

20 01 10 -  Odzież

20 01 11 - Tekstylia

31.12.2013

02.04.2014 – na wniosek przedsiębiorcy

1/2016

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław

8960000026

931623022

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 - Zużyte opony

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01* - Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03* - Smoła i produkty smołowe

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - Aluminium

17 04 03 - Ołów

17 04 04 - Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 01* - Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 - Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

07.12.2016

29.12.2020 – na wniosek przedsiębiorcy

1/2023

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

657 105 30 27

291128177

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 – opakowania z drewna;

15 01 04 – opakowania z metali;

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 – opakowania ze szkła;

15 01 09 – opakowania z tekstyliów;

16 01 06- zużyte opony;

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 – gruz ceglany;

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 – drewno;

17 02 02 – szkło;

17 02 03 – tworzywa sztuczne;

20 01 01 – papier i tektura;

20 01 02 – szkło;

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – odzież;

20 01 11 – tekstylia;

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34 – baterie i Akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39 – tworzywa sztuczne;

20 01 40 – metale;

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 – odpady z targowisk;

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych grupach

 

12.12.2023 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Barecka-Hajduk 12-11-2021 09:57:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stochaj 15-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Barecka-Hajduk 12-12-2023 12:04:30