Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik 2024-02-06 14:10:21
dokument UCHWAŁA NR XXXV/330/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/266/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2024-02-06 14:09:27
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/247/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-07-04 09:26:23
dokument UCHWAŁA NR XXIX/266/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2022-06-06 12:44:45
dokument UCHWAŁA NR XXIX/263/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-06-06 12:43:44
dokument UCHWAŁA NR XXIX/262/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2022-06-06 12:42:46
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/249/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-06-06 12:41:24
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/248/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIII/134/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 2022-06-06 12:40:08
dokument UCHWAŁA XXI/197/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/133/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-08-25 10:56:00
dokument UCHWAŁA NR XXI/196/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2021-08-25 10:53:39
dokument Uchwała Nr XVI/156/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2021-04-28 12:19:48
dokument Uchwała Nr XIII/133/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-04-28 12:18:50
dokument Uchwała Nr XIII/132/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-28 12:17:53
dokument Uchwała Nr XIII/134/2020 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 2021-04-28 12:16:36
dokument UCHWAŁA NR VI.53.2019 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2019-07-01 11:32:21
dokument UCHWAŁA NR VI.52.2019 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 7 maja 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-07-01 10:50:04
dokument Uchwała Nr XXXI/273/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2018-11-22 11:30:17
dokument UCHWAŁA NR XXX/259/18 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-09-07 11:18:58
dokument Uchwała nr XIII/118/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2016-08-09 14:48:58