Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 45/2024 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2024-05-08 14:51:28
dokument Zarządzenie Nr 44/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-05-02 08:04:27
dokument Zarządzenie 43/2024 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stare Bogaczowice oraz zmiany Zarządzenia Nr 93/2023 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stare Bogaczowice. 2024-04-30 14:45:09
dokument Zarządzenie Nr 42 / 2024 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2024 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w nieruchomości przy ul. Szkolnej 2B i 2C. 2024-04-23 15:28:04
dokument Zarządzenie Nr 41/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2024 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Stare Bogaczowice 2024-04-17 07:55:51
dokument Zarządzenie Nr 40/2024 w sprawie nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice nieruchomości położonej w obrębie Struga 2024-04-15 08:09:37
dokument Zarządzenie Nr 39/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice i jednostek organizacyjnych 2024-04-12 13:04:29
dokument Zarządzenie Nr 38/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-04-10 09:04:54
dokument Zarządzenie Nr 37 / 2024 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2024-04-10 09:00:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-04-02 10:42:28
dokument Zarządzenie Nr 35/2024 w sprawie przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej izbie Obrachunkowej - Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2023. 2024-04-02 10:39:56
dokument Zarządzenie 34/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice 2024-03-20 10:07:00
dokument Zarządzenie Nr 33/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-03-20 09:56:05
dokument Zarządzenie Nr 32/2024 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2024-03-18 10:27:42
dokument Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 2024-03-12 08:39:49
dokument Zarządzenie Nr 30/2024 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stare Bogaczowice udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Struga 2024-03-06 14:45:51
dokument Zarządzenie Nr 29/2024 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2024-03-06 14:42:12
dokument Zarządzenie Nr 28/2024 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-06 11:34:53
dokument Zarządzenie Nr 27/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice w trybie przetargowym 2024-03-01 13:15:08
dokument Zarządzenie Nr 26/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-02-29 14:04:02
dokument Zarządzenie Nr 25/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczowicach za rok 2023. 2024-02-27 16:45:33
dokument Zarządzenie Nr 24/2024w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Stare Bogaczowice w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-23 12:44:30
dokument Zarządzenie Nr 23/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-02-22 13:12:29
dokument Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w celu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-21 14:11:21
dokument Zarządzenie Nr 21/2024 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 2024-02-21 14:06:58
dokument Zarządzenie Nr 20/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-02-15 10:02:17
dokument Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 2024-02-15 09:58:51
dokument Zarządzenie Nr 18/2024 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Bogaczowice 2024-02-15 09:38:01
dokument Zarządzenie Nr 17/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-02-14 08:58:48
dokument Zarządzenie Nr 16/2024 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 2024-02-14 08:54:42
dokument Zarządzenie Nr 15/2024 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do ustalania prawa do dodatku osłonowego 2024-02-14 08:45:06
dokument Zarządzenie Nr 14/2024 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe 2024-02-14 08:24:50
dokument Zarządzenie Nr 13/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-02-14 08:21:28
dokument Zarządzenie Nr 12/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w nieruchomości przy ul. Szkolnej 2B i 2C. 2024-01-23 16:57:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2024 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Stare Bogaczowice 2024-01-23 08:32:42
dokument Zarządzenie Nr 10/2024 w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego treningowego w mieszkanie treningowe 2024-01-19 09:19:39
dokument Zarządzenie Nr 9/2024 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w użytkowaniu 2024-01-17 14:55:56
dokument Zarządzenie Nr 8/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych 2024-01-11 13:59:14
dokument Zarządzenie Nr 7/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-01-11 13:55:53
dokument Zarządzenie Nr 6/2024 w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania pism 2024-01-11 08:10:20
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 w sprawie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach w roku szkolnym 2024/2025 2024-01-11 08:07:14
dokument Zarządzenie Nr 4/2024 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego 2024-01-09 13:06:23
dokument Zarządzenie Nr 3/2024 w sprawie ustalenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na 2024 rok. 2024-01-08 10:57:24
dokument Zarządzenie Nr 2/2024 w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w 2024 roku 2024-01-02 15:55:43
dokument Zarządzenie Nr 1/2024 w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu przejazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym w roku 2024. 2024-01-02 15:52:54