Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLIII/410/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2024 r.? 2024-04-26 09:32:25
dokument UCHWAŁA NR XLIII/409/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin 2024-04-26 09:30:22
dokument UCHWAŁA NR XLIII/408/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Struga 2024-04-26 09:28:21
dokument UCHWAŁA NR XLIII/407/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2024-04-26 09:26:51
dokument UCHWAŁA NR XLIII/406/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-04-26 09:25:09
dokument UCHWAŁA NR XLII/405/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uzgodnienia zakresu przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 2024-03-05 13:47:31
dokument UCHWAŁA NR XLII/404/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice 2024-03-05 13:46:11
dokument UCHWAŁA NR XLII/403/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego elektrowni słonecznej w Starych Bogaczowicach 2024-03-05 13:44:27
dokument UCHWAŁA NR XLII/402/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony 10 lat 2024-03-05 13:42:48
dokument UCHWAŁA NR XLII/401/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/236/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 2024-03-05 13:41:07
dokument UCHWAŁA NR XLII/400/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2025 2024-03-05 13:39:47
dokument UCHWAŁA NR XLII/399/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2024-03-05 13:38:24
dokument UCHWAŁA NR XLII/398/2024 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 2024-03-05 13:37:01
dokument UCHWAŁA NR XLI/397/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2023-12-28 09:02:21
dokument UCHWAŁA NR XLI/396/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2023-12-28 09:01:05
dokument UCHWAŁA NR XLI/395/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice 2023-12-28 08:56:41
dokument UCHWAŁA NR XLI/394/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2023-12-28 08:54:18
dokument UCHWAŁA NR XLI/393/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Jaskółczej w miejscowości Gostków 2023-12-28 08:52:56
dokument UCHWAŁA NR XLI/392/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2023-12-28 08:50:20
dokument UCHWAŁA NR XLI/391/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwaliszów 2023-12-28 08:46:48
dokument UCHWAŁA NR XLI/390/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłów 2023-12-28 08:45:18
dokument UCHWAŁA NR XLI/389/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2023-12-28 08:43:51
dokument UCHWAŁA NR XLI/388/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej Komisji na rok 2024 2023-12-28 08:42:14
dokument UCHWAŁA NR XLI/387/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 2023-12-28 08:40:51
dokument UCHWAŁA NR XLI/386/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-12-28 08:39:01
dokument UCHWAŁA NR XLI/385/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 2023-12-28 08:36:46
dokument UCHWAŁA NR XLI/384/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/368/2023 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatków lokalnych na 2024 rok 2023-12-28 08:34:54
dokument UCHWAŁA NR XLI/383/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-12-28 08:33:34
dokument UCHWAŁA NR XLI/382/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 2023-12-28 08:27:25
dokument UCHWAŁA NR XL/381/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/177/17 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków. 2023-11-24 09:32:33
dokument UCHWAŁA NR XL/380/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki. 2023-11-24 09:31:21
dokument UCHWAŁA NR XL/379/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych. 2023-11-24 09:30:02
dokument UCHWAŁA NR XL/378/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. 2023-11-24 09:28:46
dokument UCHWAŁA NR XL/377/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłów. 2023-11-24 09:27:23
dokument UCHWAŁA NR XL/376/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwaliszów. 2023-11-22 15:25:42
dokument UCHWAŁA NR XL/375/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szmaragdowej w miejscowości Jabłów. 2023-11-22 15:23:22
dokument UCHWAŁA NR XL/374/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostków. 2023-11-22 15:22:03
dokument UCHWAŁA NR XL/373/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. 2023-11-22 15:21:08
dokument UCHWAŁA NR XL/372/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2023-11-22 15:19:55
dokument UCHWAŁA NR XL/371/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice 2023-11-22 15:18:45
dokument UCHWAŁA NR XL/370/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie gminnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice 2023-11-22 15:17:09
dokument UCHWAŁA NR XL/369/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. 2023-11-22 15:15:40
dokument UCHWAŁA NR XL/368/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatków lokalnych na 2024 rok. 2023-11-22 15:14:24
dokument UCHWAŁA NR XL/367/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice. 2023-11-22 15:13:16
dokument UCHWAŁA NR XL/366/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023. 2023-11-22 15:12:00
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/365/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/16 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Bogaczowice oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym 2023-10-03 15:42:17
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/364/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostków 2023-10-03 15:40:55
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/363/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2023-10-03 15:39:50
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/362/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stare Bogaczowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-10-03 15:38:08
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/361/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/184/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2025 2023-10-03 15:35:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/360/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/17 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków 2023-10-03 15:33:58
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/359/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2023-10-03 15:32:32
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/358/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-10-03 15:31:14
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/357/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 2023-10-03 15:29:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 2023-06-27 15:01:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2023-06-27 14:59:45
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice 2023-06-27 14:57:27
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Stare Bogaczowice 2023-06-27 14:54:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2023-06-27 14:45:19
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik 2023-06-27 14:43:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2023-06-27 14:40:29
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 2023-06-27 14:38:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/348/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-06-27 14:36:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/347/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 2023-06-27 14:35:27
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/346/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022 2023-06-27 14:32:51
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2022 2023-06-27 14:31:15
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2022 2023-06-27 14:29:43
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/343/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-04-26 14:20:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/342/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 2023-04-26 14:18:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/341/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2023-03-28 08:43:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/340/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/93/16 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Bogaczowice oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym 2023-03-28 08:41:27
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/339/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice 2023-03-28 08:39:07
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/338/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "VIII GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2023-03-28 08:33:18
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/337/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do klastra energii pn. Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru 2023-03-28 08:31:33
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/336/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-03-28 08:30:07
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/335/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 2023-03-28 08:28:17
dokument UCHWAŁA NR XXXV/334/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2023-02-16 12:24:52
dokument UCHWAŁA NR XXXV/333/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2023 r.? 2023-02-16 12:23:45
dokument UCHWAŁA NR XXXV/332/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2023-02-16 12:22:35
dokument UCHWAŁA NR XXXV/331/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/129/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2023-02-16 12:21:19
dokument UCHWAŁA NR XXXV/330/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/266/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2023-02-16 12:19:51
dokument UCHWAŁA NR XXXV/329/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/249/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-02-16 12:18:37
dokument UCHWAŁA NR XXXV/328/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia ?Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego? (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) 2023-02-16 12:16:50
dokument UCHWAŁA NR XXXV/327/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/260/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2023-02-16 12:15:24
dokument UCHWAŁA NR XXXV/326/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2023-02-16 12:12:00
dokument UCHWAŁA NR XXXV/325/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 2023-02-16 12:10:35
dokument UCHWAŁA NR XXXV/324/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024 2023-02-16 12:09:27
dokument UCHWAŁA NR XXXV/323/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-02-16 12:08:07
dokument UCHWAŁA NR XXXV/322/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 2023-02-16 12:06:00
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/321/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2023-01-02 15:07:13
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/320/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/300/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2023-01-02 15:06:04
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/319/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2023-01-02 15:05:05
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/318/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2023-01-02 15:04:00
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/317/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Leśnej w miejscowości Stare Bogaczowice 2023-01-02 14:00:46
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/316/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwaliszów 2023-01-02 13:59:22
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/315/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Struga 2023-01-02 13:58:00
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/314/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2023-01-02 13:56:22
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/313/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2023-01-02 13:52:57
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/312/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2023-01-02 13:51:27
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/311/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów przewozu jakie ponoszą dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2023-01-02 13:50:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/310/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/214/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2023-01-02 13:48:54
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/309/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej Komisji na rok 2023 2023-01-02 13:47:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/308/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 2023-01-02 13:46:07
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/307/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-01-02 13:45:03
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/306/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatków lokalnych na 2023 rok 2023-01-02 13:43:17
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/305/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2023-01-02 13:41:20
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/304/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 2023-01-02 13:39:49
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/303/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice 2022-11-08 12:06:07
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/302/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Stare Bogaczowice a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW 2022-11-08 12:01:40
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/301/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-11-08 11:59:46
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/300/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2022-11-08 11:58:38
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/299/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwaliszów 2022-11-08 11:57:01
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/298/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Struga 2022-11-08 11:55:41
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/297/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2022-11-08 11:54:32
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/296/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice 2022-11-08 11:53:17
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/295/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, funkcji organu doradczego Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2022-11-08 11:51:47
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/294/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2022-2030 2022-11-08 11:50:03
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/293/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 2022-11-08 11:47:45
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/292/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatków lokalnych na 2023 rok 2022-11-08 11:46:28
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/291/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2022-11-08 11:44:58
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/290/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 2022-11-08 11:43:22
dokument Uchwała Nr XXXII/289/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 2022-09-26 14:41:05
dokument UCHWAŁA NR XXXI/288/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 8 września 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jabłów 2022-09-13 16:29:09
dokument UCHWAŁA NR XXXI/287/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 8 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2022-09-13 16:27:55
dokument UCHWAŁA NR XXXI/286/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2025 2022-09-13 16:26:46
dokument UCHWAŁA NR XXXI/285/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/254/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego, obowiązujących w szkole dla której Gmina Stare Bogaczowice jest organem prowadzącym 2022-09-13 16:25:35
dokument UCHWAŁA NR XXXI/284/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Stare Bogaczowice potrzebnej do wyliczenia kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z kosztami jakie ponoszą dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2022-09-13 16:23:58
dokument UCHWAŁA NR XXXI/283/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2022-09-13 16:22:37
dokument UCHWAŁA NR XXXI/282/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 2022-09-13 16:20:05
dokument UCHWAŁA NR XXX/281/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Gminy Stare Bogaczowice wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Stare Bogaczowice wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego 2022-07-01 11:36:05
dokument UCHWAŁA NR XXX/280/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Bogaczowice na lata 2022-2024 2022-07-01 11:34:46
dokument UCHWAŁA NR XXX/279/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Bogaczowice na lata 2022-2030? 2022-07-01 11:33:30
dokument UCHWAŁA NR XXX/278/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2022-07-01 11:32:08
dokument UCHWAŁA NR XXX/277/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/184/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2025 2022-07-01 11:30:06
dokument UCHWAŁA NR XXX/276/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2022-07-01 11:27:47
dokument UCHWAŁA NR XXX/275/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jabłów 2022-07-01 11:26:28
dokument UCHWAŁA NR XXX/274/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice 2022-07-01 11:25:16
dokument UCHWAŁA NR XXX/273/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2022-07-01 11:23:42
dokument UCHWAŁA NR XXX/272/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2022-07-01 11:20:56
dokument UCHWAŁA NR XXX/271/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2022 2022-07-01 11:19:41
dokument UCHWAŁA NR XXX/270/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 2022-07-01 11:18:19
dokument UCHWAŁA NR XXX/269/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2021 2022-07-01 11:17:06
dokument UCHWAŁA NR XXX/268/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2021 2022-07-01 11:15:38
dokument UCHWAŁA NR XXIX/255/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2022 2022-05-06 11:09:52
dokument UCHWAŁA NR XXIX/267/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 1 marca 2019 r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz sposobu jej rozliczania 2022-04-28 13:51:15
dokument UCHWAŁA NR XXIX/266/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2022-04-28 13:49:45
dokument UCHWAŁA NR XXIX/265/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Bogaczowice na lata 2022-2025 2022-04-28 13:48:17
dokument UCHWAŁA NR XXIX/264/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice 2022-04-28 13:46:46
dokument UCHWAŁA NR XXIX/263/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-04-28 13:45:29
dokument UCHWAŁA NR XXIX/262/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2022-04-28 13:43:50
dokument UCHWAŁA NR XXIX/261/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2022-04-28 13:41:21
dokument UCHWAŁA NR XXIX/260/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2022-04-28 13:39:56
dokument UCHWAŁA NR XXIX/259/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2022-04-28 13:38:31
dokument UCHWAŁA NR XXIX/258/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2022 2022-04-28 13:37:12
dokument UCHWAŁA NR XXIX/257/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2022-04-28 13:34:46
dokument UCHWAŁA NR XXIX/256/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2022-04-28 13:30:05
dokument UCHWAŁA NR XVIII/172/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 2 MARCA 2021 R. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 2022-04-14 08:28:37
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/254/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia apelu w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 2022-03-09 14:44:39
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/253/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku wzywającej Radę Gminy Stare Bogaczowice do podjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Stare Bogaczowice "maseczek ochronnych", o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania "szczepionek" mRNA (wszystkich producentów) 2022-03-09 14:43:39
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/252/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2022 r.? 2022-03-09 14:42:18
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/251/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 1 marca 2019 r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz sposobu jej rozliczania 2022-03-09 14:41:13
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/250/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2022-03-09 14:39:44
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/249/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-03-09 14:38:40
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/248/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIII/134/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 2022-03-09 14:37:19
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/247/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-03-09 14:36:10
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/246/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej nr geod. 259 obręb Stare Bogaczowice o pow. 15 ha 6081 m2 na okres powyżej 3 lat 2022-03-09 14:34:57
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/245/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłów 2022-03-09 14:33:39
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/244/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice 2022-03-09 14:32:33
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/243/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-03-09 14:01:06
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/242/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia Gminy Stare Bogaczowice ze stowarzyszenia pod nazwą: "Lokalna Organizacja Turystyczna AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA" 2022-03-09 13:59:04
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/241/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "VII GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2022-03-09 13:57:48
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/240/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 2022-03-09 13:56:30
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/239/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2022-03-09 13:55:10
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/238/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 2022-03-09 13:53:46
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/237/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2022-03-09 13:52:29
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/236/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2022 2022-03-09 13:48:54
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/235/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice 2022-03-09 13:37:07
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/234/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice 2022-03-09 13:35:18
dokument UCHWAŁA NR XXVII/233/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/188/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-12-21 16:57:08
dokument UCHWAŁA NR XXVII/232/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu "Senior+" w Starych Bogaczowicach oraz włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2021-12-21 16:55:18
dokument UCHWAŁA NR XXVII/231/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2021-12-21 16:53:51
dokument UCHWAŁA NR XXVII/230/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe 2021-12-21 16:52:19
dokument UCHWAŁA NR XXVII/229/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2022 2021-12-21 16:51:02
dokument UCHWAŁA NR XXVII/228/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 2021-12-21 16:49:53
dokument UCHWAŁA NR XXVII/227/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-12-21 16:38:46
dokument UCHWAŁA NR XXVII/226/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-21 16:37:27
dokument UCHWAŁA NR XXVII/225/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-12-21 16:35:16
dokument UCHWAŁA NR XXVII/224/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-12-21 16:33:42
dokument UCHWAŁA NR XXVI/223/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2021-12-08 12:06:18
dokument UCHWAŁA NR XXVI/222/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/188/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-12-08 12:05:01
dokument UCHWAŁA NR XXVI/221/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Stare Bogaczowice na 2022 rok. 2021-12-08 12:03:45
dokument UCHWAŁA NR XXVI/220/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłów 2021-12-08 11:55:56
dokument UCHWAŁA NR XXVI/219/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2021-12-08 11:54:26
dokument UCHWAŁA NR XXVI/218/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 2021-12-08 11:53:17
dokument UCHWAŁA NR XXVI/217/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Stare Bogaczowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Czadrowie w okresie programowania 2021-2027 2021-12-08 11:51:37
dokument UCHWAŁA NR XXVI/216/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2022 2021-12-08 11:49:08
dokument UCHWAŁA NR XXVI/215/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2021-12-08 11:46:54
dokument UCHWAŁA NR XXVI/214/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2021-12-08 11:45:44
dokument UCHWAŁA NR XXVI/213/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-12-08 11:43:38
dokument UCHWAŁA NR XXVI/212/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-12-08 11:40:35
dokument UCHWAŁA NR XXV/211/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-11-09 08:48:29
dokument UCHWAŁA NR XXIV/210/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?VI GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2021-09-29 15:46:39
dokument UCHWAŁA NR XXIV/209/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Stare Bogaczowice potrzebnej do wyliczenia kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z kosztami jakie ponoszą dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:45:29
dokument UCHWAŁA NR XXIV/208/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/65/15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo - księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:44:30
dokument UCHWAŁA NR XXIV/207/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:42:58
dokument UCHWAŁA NR XXIV/206/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-09-29 15:41:28
dokument UCHWAŁA NR XXIII/205/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-08-26 12:36:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII/204/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu 2021-08-26 12:23:08
dokument UCHWAŁA NR XXII/203/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-07-30 12:34:57
dokument UCHWAŁA NR XXII/ 202 /2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-07-30 12:32:22
dokument UCHWAŁA NR XXI/201/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ 2021-06-30 10:39:31
dokument UCHWAŁA NR XXI/200/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-30 10:37:21
dokument UCHWAŁA NR XXI/199/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 25 CZERWCA 2021 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021 -2027 2021-06-30 10:35:08
dokument UCHWAŁA NR XXI/198/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/183/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gminnej Karty Mieszkańca" 2021-06-30 10:33:09
dokument UCHWAŁA XXI/197/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/133/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-06-30 10:30:40
dokument UCHWAŁA NR XXI/196/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2021-06-30 10:29:06
dokument UCHWAŁA NR XXI/195/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 10:26:30
dokument UCHWAŁA NR XXI/194/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-06-30 10:23:36
dokument UCHWAŁA NR XXI/193/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 10:18:24
dokument UCHWAŁA NR XXI/192/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2020. 2021-06-30 10:15:18
dokument UCHWAŁA NR XXI/191/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2020. 2021-06-30 10:12:28
dokument Uchwała Nr XX/190/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2021-04-27 14:04:17
dokument Uchwała Nr XX/189/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa 2021-04-27 14:01:04
dokument Uchwała Nr XX/188/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-04-27 13:59:38
dokument Uchwała Nr XX/187/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 2021-04-27 13:56:52
dokument Uchwała NR XX/186/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 22 lutego 2021 r. według właściwości 2021-04-27 13:53:25
dokument Uchwała Nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-27 13:48:31
dokument Uchwała Nr XX/184/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2025 2021-04-27 13:42:14
dokument Uchwała NR XX/183/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gminnej Karty Mieszkańca" 2021-04-27 13:39:14
dokument Uchwała Nr XX/182/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-27 13:36:23
dokument Uchwała Nr XX/181/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-04-27 13:34:02
dokument Uchwała NR XIX/180/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-23 14:46:07
dokument Uchwała NR XVIII/179/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2021 r." 2021-03-04 13:46:33
dokument Uchwała Nr XVIII/178/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2021-03-04 13:44:23
dokument Uchwała Nr XVIII/177/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:42:28
dokument Uchwała Nr XVIII/176/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2021-03-04 13:40:14
dokument Uchwała Nr XVIII/175/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 2021-03-04 13:38:08
dokument Uchwała Nr XVIII/174/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-04 13:34:53
dokument Uchwała NR XVIII/173/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:31:33
dokument Uchwała Nr XVIII/171/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:27:57
dokument Uchwała Nr XVIII/170/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r.w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-03-04 13:26:17
dokument Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2020-12-18 13:26:40
dokument Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2021 2020-12-18 13:25:15
dokument Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:23:52
dokument Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:21:29
dokument Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:19:39
dokument Uchwała Nr XVII/164/2020 r. Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stare Bogaczowice na 2021 rok. 2020-12-18 13:13:02
dokument Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/153/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 6 listopada 2020r w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 2020-12-18 13:11:30
dokument Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:01:55
dokument Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021. 2020-12-18 12:59:39
dokument Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 12:47:40
dokument Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-12-18 12:45:21
dokument Uchwała Nr XVI/158/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-11-13 13:11:47
dokument Uchwała Nr XVI/157/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2020-11-13 13:10:11
dokument Uchwała Nr XVI/156/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2020-11-13 13:09:06
dokument Uchwała Nr XVI/155/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-11-13 13:07:49
dokument Uchwała Nr XVI/154/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" 2020-11-13 13:06:26
dokument Uchwała Nr XVI/153/2020 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 2020-11-13 13:04:51
dokument Uchwała Nr XVI/152/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-13 13:03:49
dokument Uchwała Nr XVI/151/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-11-13 12:58:32
dokument Uchwała Nr XV/150/2020 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:12:39
dokument Uchwała Nr XV/149/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-10-05 09:11:33
dokument Uchwała Nr XV/148/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Boguszów Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych 2020-10-05 09:10:17
dokument Uchwała Nr XV/147/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032" 2020-10-05 09:09:14
dokument Uchwała Nr XV/146/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Bogaczowice potrzebnej do wyliczenia wysokości kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym, w związku z kosztami jakie ponoszą, dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:08:22
dokument Uchwała Nr XV/145/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:07:26
dokument Uchwała Nr XV/144/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-10-05 08:12:33
dokument Uchwała Nr XIV/143/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2020-06-28 18:33:50
dokument Uchwała Nr XIV/142/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-06-28 18:30:18
dokument Uchwała Nr XIV/141/20 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-06-28 18:20:12
dokument Uchwała Nr XIV/140/20 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 2020-06-28 18:18:38
dokument Uchwała Nr XIV/139/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2019. 2020-06-28 18:16:31
dokument Uchwała Nr XIV/138/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2019. 2020-06-28 18:12:19
dokument Uchwała Nr XIII/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2020-05-13 14:31:22
dokument Uchwała Nr XIII/136/2020 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Struga 2020-05-13 14:30:16
dokument Uchwała Nr XIII/135/2020 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Struga 2020-05-13 14:28:25
dokument Uchwała Nr XIII/134/2020 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 2020-05-13 14:26:48
dokument Uchwała Nr XIII/133/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-05-13 14:24:06
dokument Uchwała Nr XIII/132/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2020-05-13 14:14:13
dokument Uchwała Nr XIII/131/2020 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości 2020-05-13 14:12:55
dokument Uchwała Nr XIII/130/2020 w sprawie zmiany do Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Stare Bogaczowice a Gminą Czarny Bór w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. 2020-05-13 14:09:47
dokument Uchwała Nr XIII/129/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/108/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych publicznych 2020-05-13 14:07:29
dokument Uchwała Nr XIII/128/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2020 r." 2020-05-13 14:05:31
dokument Uchwała Nr XIII/127/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strae Bogaczowice na lata 2021 -2027 2020-05-13 14:03:56
dokument Uchwała Nr XIII/126/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-05-13 14:02:40
dokument Uchwała Nr XIII/125/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-05-13 14:00:53
dokument Uchwała Nr XII/124/2020 w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania. 2020-02-12 10:38:54
dokument Uchwała Nr XII/123/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2020-02-12 10:37:54
dokument Uchwała Nr XII/122/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2020. 2020-02-12 10:36:57
dokument Uchwała Nr XII/121/2020 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-02-12 10:35:58
dokument Uchwała Nr XII/120/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE - szlaki biegowe oraz spacerowe wokół Trójgarbu" 2020-02-12 10:34:57
dokument Uchwała Nr XII/119/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "V GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2020-02-12 10:33:52
dokument Uchwała Nr XII/118/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do stowarzyszenia pod nazwą: "Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska" 2020-02-12 10:32:39
dokument Uchwała Nr XII/117/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 marca 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz Regulaminu korzystania z z boisk sportowych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice 2020-02-12 10:31:38
dokument Uchwała Nr XII/116/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2020-02-12 10:30:18
dokument Uchwała Nr XII/115/2020 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 2020-02-12 10:28:55
dokument Uchwała Nr XII/114/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-02-12 10:26:06
dokument Uchwała Nr XII/113/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-02-12 10:24:55
dokument Uchwała Nr XI/112/2019 w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-12-30 10:56:02
dokument Uchwała Nr XI/111/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/93/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2019-12-30 10:54:46
dokument Uchwała Nr XI/110/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:53:33
dokument Uchwała Nr XI/109/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2019 z dnia 1 marca 2019r. Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-12-30 10:46:39
dokument Uchwała Nr XI/108/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych publicznych 2019-12-30 10:43:46
dokument Uchwała Nr XI/107/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice nr II/7/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-12-30 10:42:33
dokument Uchwała Nr XI/106/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:41:40
dokument Uchwała Nr XI/105/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 2019-12-30 10:40:20
dokument Uchwała Nr XI/104/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:38:14
dokument Uchwała Nr XI/103/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-12-30 10:36:51
dokument Uchwała Nr X/102/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stare Bogaczowice na 2020 rok. 2019-12-03 11:51:32
dokument Uchwała Nr X/101/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-03 11:50:35
dokument Uchwała Nr X/100/2019 w sprawie współdziałania Gminy Stare Bogaczowice z Gminami: Walim, Boguszów Gorce, Mieroszów, Głuszyca, Szczawno Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. ?Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024?. 2019-12-03 11:49:21
dokument Uchwała Nr X/99/2019 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2019-12-03 11:46:36
dokument Uchwała Nr X/98/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2019-12-03 11:38:46
dokument Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2019-12-03 11:37:32
dokument Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice 2019-12-03 11:36:16
dokument Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-12-03 11:34:24
dokument Uchwała Nr IX/94/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-11-05 11:25:23
dokument Uchwała Nr IX/93/2019 w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2019-11-05 11:24:15
dokument Uchwała Nr IX/92/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży 2019-11-05 11:22:57
dokument Uchwała Nr IX/91/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach dla której Gmina Stare Bogaczowice jest organem prowadzącym 2019-11-05 11:21:32
dokument Uchwała Nr IX/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:20:18
dokument Uchwała Nr IX/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:19:22
dokument Uchwała Nr IX/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:18:42
dokument Uchwała Nr IX/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:17:54
dokument Uchwała Nr IX/86/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:16:33
dokument Uchwała Nr IX/85/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:15:10
dokument Uchwała Nr IX/84/2019 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020. 2019-11-05 11:14:02
dokument Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:12:42
dokument Uchwała Nr IX/82/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-11-05 11:10:40
dokument Uchwała Nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strudze przy ul. Szkolnej 2 będącą własnością Gminy Stare Bogaczowice na czas określony 10 lat 2019-09-13 10:53:30
dokument Uchwała Nr VIII/80/2019 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 2019-09-13 10:52:09
dokument Uchwała Nr VIII/79/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw rondom w miejscowości Struga 2019-09-13 10:50:58
dokument Uchwała Nr VIII/78/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2019-09-13 10:48:30
dokument Uchwała Nr VIII/77/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2019-09-13 10:46:01
dokument Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa 2019-09-13 10:31:48
dokument Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-09-13 10:25:14
dokument Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-12 12:14:38
dokument Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cieszów 2019-09-12 11:19:01
dokument Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-09-12 11:18:05
dokument Uchwała Nr VII/71/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032?. 2019-09-12 11:16:02
dokument Uchwała Nr VII/70/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-09-12 11:13:39
dokument Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-09-12 11:10:44
dokument Uchwała Nr VII/68/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 Na 2019-06-21 09:10:20
dokument Uchwała Nr VII/67/2019 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 2019-06-21 09:07:48
dokument Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2018. 2019-06-21 09:03:08
dokument Uchwała Nr VII/65/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2018 2019-06-21 09:01:46
dokument Uchwała Nr VI/64/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Cieszów 2019-05-08 10:41:11
dokument Uchwała Nr VI/63/2019 w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2019-05-08 10:40:04
dokument Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej i powierzenia jego prowadzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-05-08 10:39:08
dokument Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018- 2032? 2019-05-08 10:38:12
dokument Uchwała Nr VI/60/2019 w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Stare Bogaczowice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. 2019-05-08 10:35:15
dokument Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:31:15
dokument Uchwała Nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Starych Bogaczowicach 2019-05-08 10:30:09
dokument Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Jabłów, Lubomin, Struga na terenie gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:27:07
dokument Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2019-05-08 10:16:10
dokument Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:13:59
dokument Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg, koszenia poboczy oraz oczyszczania rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Stare Bogaczowice. 2019-05-08 10:12:08
dokument Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2019-05-08 10:11:02
dokument Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-08 10:08:29
dokument Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-05-08 10:07:08
dokument Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych 2019-05-08 10:02:31
dokument Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:01:13
dokument Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-05-08 09:58:55
dokument Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2019-03-06 11:51:44
dokument Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:50:26
dokument Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Bogaczowice na lata 2019-2021 2019-03-06 11:49:38
dokument Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-03-06 11:43:15
dokument Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?IV GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2019-03-06 11:42:11
dokument Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2019 r.? 2019-03-06 11:41:10
dokument Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-03-06 11:39:58
dokument Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnoślaskiego 2019-03-06 11:38:53
dokument Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-03-06 11:37:53
dokument Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej ?Strategia Rozwoju Sudety 2030? 2019-03-06 11:23:21
dokument Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:19:08
dokument Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej za środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz sposobu jej rozliczania. 2019-03-06 11:17:18
dokument Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania. 2019-03-06 11:14:10
dokument Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice. 2019-03-06 11:11:12
dokument Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 2019-03-06 11:09:48
dokument Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/281/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2019 2019-03-06 11:08:41
dokument Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnychoraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2019-03-06 11:07:32
dokument Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:06:13
dokument Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-03-06 10:57:35
dokument Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-02-28 11:34:41
dokument Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2019. 2019-01-04 08:34:54
dokument Uchwała Nr III/26/2018 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Stare Bogaczowice na 2019 rok. 2019-01-04 08:34:09
dokument Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2019-01-04 08:32:34
dokument Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-01-04 08:31:36
dokument Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/277/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Bogaczowice. 2019-01-04 08:29:57
dokument Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-01-04 08:28:25
dokument Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-01-04 08:27:24
dokument Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice 2019-01-04 08:26:34
dokument Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. 2019-01-04 08:23:13
dokument Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-01-04 08:21:52
dokument Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice. 2019-01-04 08:20:03
dokument Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018. 2019-01-04 08:18:25
dokument Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:46:02
dokument Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:45:08
dokument Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:44:18
dokument Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:43:15
dokument Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:42:27
dokument Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:41:17
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:39:31
dokument Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:37:58
dokument Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-12-03 12:36:39
dokument Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-12-03 12:34:28
dokument Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018 2018-12-03 12:32:29
dokument Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice. 2018-11-21 08:39:45
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:38:27
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:37:36
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:36:24