Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXIV/210/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?VI GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2021-09-29 15:46:39
dokument UCHWAŁA NR XXIV/209/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Stare Bogaczowice potrzebnej do wyliczenia kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z kosztami jakie ponoszą dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:45:29
dokument UCHWAŁA NR XXIV/208/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/65/15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo - księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:44:30
dokument UCHWAŁA NR XXIV/207/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-09-29 15:42:58
dokument UCHWAŁA NR XXIV/206/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-09-29 15:41:28
dokument UCHWAŁA NR XXIII/205/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-08-26 12:36:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII/204/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu 2021-08-26 12:23:08
dokument UCHWAŁA NR XXII/203/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-07-30 12:34:57
dokument UCHWAŁA NR XXII/ 202 /2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-07-30 12:32:22
dokument UCHWAŁA NR XXI/201/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ 2021-06-30 10:39:31
dokument UCHWAŁA NR XXI/200/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-30 10:37:21
dokument UCHWAŁA NR XXI/199/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE Z DNIA 25 CZERWCA 2021 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021 -2027 2021-06-30 10:35:08
dokument UCHWAŁA NR XXI/198/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/183/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gminnej Karty Mieszkańca" 2021-06-30 10:33:09
dokument UCHWAŁA XXI/197/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/133/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-06-30 10:30:40
dokument UCHWAŁA NR XXI/196/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2021-06-30 10:29:06
dokument UCHWAŁA NR XXI/195/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 10:26:30
dokument UCHWAŁA NR XXI/194/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-06-30 10:23:36
dokument UCHWAŁA NR XXI/193/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 2021-06-30 10:18:24
dokument UCHWAŁA NR XXI/192/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2020. 2021-06-30 10:15:18
dokument UCHWAŁA NR XXI/191/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2020. 2021-06-30 10:12:28
dokument Uchwała Nr XX/190/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2021-04-27 14:04:17
dokument Uchwała Nr XX/189/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa 2021-04-27 14:01:04
dokument Uchwała Nr XX/188/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-04-27 13:59:38
dokument Uchwała Nr XX/187/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 2021-04-27 13:56:52
dokument Uchwała NR XX/186/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 22 lutego 2021 r. według właściwości 2021-04-27 13:53:25
dokument Uchwała Nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-27 13:48:31
dokument Uchwała Nr XX/184/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2025 2021-04-27 13:42:14
dokument Uchwała NR XX/183/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gminnej Karty Mieszkańca" 2021-04-27 13:39:14
dokument Uchwała Nr XX/182/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-04-27 13:36:23
dokument Uchwała Nr XX/181/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-04-27 13:34:02
dokument Uchwała NR XIX/180/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-23 14:46:07
dokument Uchwała NR XVIII/179/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2021 r." 2021-03-04 13:46:33
dokument Uchwała Nr XVIII/178/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2021-03-04 13:44:23
dokument Uchwała Nr XVIII/177/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:42:28
dokument Uchwała Nr XVIII/176/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2021-03-04 13:40:14
dokument Uchwała Nr XVIII/175/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 2021-03-04 13:38:08
dokument Uchwała Nr XVIII/174/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-04 13:34:53
dokument Uchwała NR XVIII/173/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:31:33
dokument Uchwała Nr XVIII/171/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2021-03-04 13:27:57
dokument Uchwała Nr XVIII/170/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 marca 2021 r.w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2021 2021-03-04 13:26:17
dokument Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2020-12-18 13:26:40
dokument Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2021 2020-12-18 13:25:15
dokument Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:23:52
dokument Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:21:29
dokument Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:19:39
dokument Uchwała Nr XVII/164/2020 r. Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stare Bogaczowice na 2021 rok. 2020-12-18 13:13:02
dokument Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/153/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 6 listopada 2020r w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 2020-12-18 13:11:30
dokument Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 13:01:55
dokument Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021. 2020-12-18 12:59:39
dokument Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-12-18 12:47:40
dokument Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-12-18 12:45:21
dokument Uchwała Nr XVI/158/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-11-13 13:11:47
dokument Uchwała Nr XVI/157/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2020-11-13 13:10:11
dokument Uchwała Nr XVI/156/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2020-11-13 13:09:06
dokument Uchwała Nr XVI/155/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-11-13 13:07:49
dokument Uchwała Nr XVI/154/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" 2020-11-13 13:06:26
dokument Uchwała Nr XVI/153/2020 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 2020-11-13 13:04:51
dokument Uchwała Nr XVI/152/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-11-13 13:03:49
dokument Uchwała Nr XVI/151/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-11-13 12:58:32
dokument Uchwała Nr XV/150/2020 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:12:39
dokument Uchwała Nr XV/149/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-10-05 09:11:33
dokument Uchwała Nr XV/148/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Boguszów Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych 2020-10-05 09:10:17
dokument Uchwała Nr XV/147/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032" 2020-10-05 09:09:14
dokument Uchwała Nr XV/146/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Bogaczowice potrzebnej do wyliczenia wysokości kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym, w związku z kosztami jakie ponoszą, dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:08:22
dokument Uchwała Nr XV/145/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-10-05 09:07:26
dokument Uchwała Nr XV/144/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-10-05 08:12:33
dokument Uchwała Nr XIV/143/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2020-06-28 18:33:50
dokument Uchwała Nr XIV/142/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-06-28 18:30:18
dokument Uchwała Nr XIV/141/20 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-06-28 18:20:12
dokument Uchwała Nr XIV/140/20 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 2020-06-28 18:18:38
dokument Uchwała Nr XIV/139/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2019. 2020-06-28 18:16:31
dokument Uchwała Nr XIV/138/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2019. 2020-06-28 18:12:19
dokument Uchwała Nr XIII/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2020-05-13 14:31:22
dokument Uchwała Nr XIII/136/2020 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Struga 2020-05-13 14:30:16
dokument Uchwała Nr XIII/135/2020 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Struga 2020-05-13 14:28:25
dokument Uchwała Nr XIII/134/2020 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 2020-05-13 14:26:48
dokument Uchwała Nr XIII/133/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-05-13 14:24:06
dokument Uchwała Nr XIII/132/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2020-05-13 14:14:13
dokument Uchwała Nr XIII/131/2020 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości 2020-05-13 14:12:55
dokument Uchwała Nr XIII/130/2020 w sprawie zmiany do Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Stare Bogaczowice a Gminą Czarny Bór w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. 2020-05-13 14:09:47
dokument Uchwała Nr XIII/129/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/108/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych publicznych 2020-05-13 14:07:29
dokument Uchwała Nr XIII/128/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2020 r." 2020-05-13 14:05:31
dokument Uchwała Nr XIII/127/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strae Bogaczowice na lata 2021 -2027 2020-05-13 14:03:56
dokument Uchwała Nr XIII/126/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-05-13 14:02:40
dokument Uchwała Nr XIII/125/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-05-13 14:00:53
dokument Uchwała Nr XII/124/2020 w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania. 2020-02-12 10:38:54
dokument Uchwała Nr XII/123/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2020-02-12 10:37:54
dokument Uchwała Nr XII/122/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2020. 2020-02-12 10:36:57
dokument Uchwała Nr XII/121/2020 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2020-02-12 10:35:58
dokument Uchwała Nr XII/120/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE - szlaki biegowe oraz spacerowe wokół Trójgarbu" 2020-02-12 10:34:57
dokument Uchwała Nr XII/119/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "V GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2020-02-12 10:33:52
dokument Uchwała Nr XII/118/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do stowarzyszenia pod nazwą: "Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska" 2020-02-12 10:32:39
dokument Uchwała Nr XII/117/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 marca 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz Regulaminu korzystania z z boisk sportowych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice 2020-02-12 10:31:38
dokument Uchwała Nr XII/116/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2020-02-12 10:30:18
dokument Uchwała Nr XII/115/2020 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 2020-02-12 10:28:55
dokument Uchwała Nr XII/114/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2020-02-12 10:26:06
dokument Uchwała Nr XII/113/2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 2020-02-12 10:24:55
dokument Uchwała Nr XI/112/2019 w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-12-30 10:56:02
dokument Uchwała Nr XI/111/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/93/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2019-12-30 10:54:46
dokument Uchwała Nr XI/110/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:53:33
dokument Uchwała Nr XI/109/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2019 z dnia 1 marca 2019r. Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-12-30 10:46:39
dokument Uchwała Nr XI/108/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych publicznych 2019-12-30 10:43:46
dokument Uchwała Nr XI/107/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice nr II/7/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-12-30 10:42:33
dokument Uchwała Nr XI/106/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:41:40
dokument Uchwała Nr XI/105/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 2019-12-30 10:40:20
dokument Uchwała Nr XI/104/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-12-30 10:38:14
dokument Uchwała Nr XI/103/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 2019-12-30 10:36:51
dokument Uchwała Nr X/102/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stare Bogaczowice na 2020 rok. 2019-12-03 11:51:32
dokument Uchwała Nr X/101/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-03 11:50:35
dokument Uchwała Nr X/100/2019 w sprawie współdziałania Gminy Stare Bogaczowice z Gminami: Walim, Boguszów Gorce, Mieroszów, Głuszyca, Szczawno Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. ?Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024?. 2019-12-03 11:49:21
dokument Uchwała Nr X/99/2019 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2019-12-03 11:46:36
dokument Uchwała Nr X/98/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2019-12-03 11:38:46
dokument Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2019-12-03 11:37:32
dokument Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice 2019-12-03 11:36:16
dokument Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-12-03 11:34:24
dokument Uchwała Nr IX/94/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-11-05 11:25:23
dokument Uchwała Nr IX/93/2019 w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich 2019-11-05 11:24:15
dokument Uchwała Nr IX/92/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży 2019-11-05 11:22:57
dokument Uchwała Nr IX/91/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach dla której Gmina Stare Bogaczowice jest organem prowadzącym 2019-11-05 11:21:32
dokument Uchwała Nr IX/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:20:18
dokument Uchwała Nr IX/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:19:22
dokument Uchwała Nr IX/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:18:42
dokument Uchwała Nr IX/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2019-11-05 11:17:54
dokument Uchwała Nr IX/86/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:16:33
dokument Uchwała Nr IX/85/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:15:10
dokument Uchwała Nr IX/84/2019 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020. 2019-11-05 11:14:02
dokument Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice 2019-11-05 11:12:42
dokument Uchwała Nr IX/82/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-11-05 11:10:40
dokument Uchwała Nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strudze przy ul. Szkolnej 2 będącą własnością Gminy Stare Bogaczowice na czas określony 10 lat 2019-09-13 10:53:30
dokument Uchwała Nr VIII/80/2019 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 2019-09-13 10:52:09
dokument Uchwała Nr VIII/79/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw rondom w miejscowości Struga 2019-09-13 10:50:58
dokument Uchwała Nr VIII/78/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2019-09-13 10:48:30
dokument Uchwała Nr VIII/77/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2019-09-13 10:46:01
dokument Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie poboru opłaty skarbowej w formie inkasa 2019-09-13 10:31:48
dokument Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-09-13 10:25:14
dokument Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-12 12:14:38
dokument Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cieszów 2019-09-12 11:19:01
dokument Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-09-12 11:18:05
dokument Uchwała Nr VII/71/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032?. 2019-09-12 11:16:02
dokument Uchwała Nr VII/70/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-09-12 11:13:39
dokument Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-09-12 11:10:44
dokument Uchwała Nr VII/68/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2019 Na 2019-06-21 09:10:20
dokument Uchwała Nr VII/67/2019 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 2019-06-21 09:07:48
dokument Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2018. 2019-06-21 09:03:08
dokument Uchwała Nr VII/65/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2018 2019-06-21 09:01:46
dokument Uchwała Nr VI/64/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Cieszów 2019-05-08 10:41:11
dokument Uchwała Nr VI/63/2019 w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2019-05-08 10:40:04
dokument Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej i powierzenia jego prowadzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2019-05-08 10:39:08
dokument Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018- 2032? 2019-05-08 10:38:12
dokument Uchwała Nr VI/60/2019 w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Stare Bogaczowice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. 2019-05-08 10:35:15
dokument Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:31:15
dokument Uchwała Nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Starych Bogaczowicach 2019-05-08 10:30:09
dokument Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Jabłów, Lubomin, Struga na terenie gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:27:07
dokument Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 2019-05-08 10:16:10
dokument Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:13:59
dokument Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg, koszenia poboczy oraz oczyszczania rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Stare Bogaczowice. 2019-05-08 10:12:08
dokument Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2019-05-08 10:11:02
dokument Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-08 10:08:29
dokument Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie Uchwały Nr XXIX/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2019-05-08 10:07:08
dokument Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych 2019-05-08 10:02:31
dokument Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-05-08 10:01:13
dokument Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-05-08 09:58:55
dokument Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów 2019-03-06 11:51:44
dokument Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:50:26
dokument Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Bogaczowice na lata 2019-2021 2019-03-06 11:49:38
dokument Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-03-06 11:43:15
dokument Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?IV GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2019-03-06 11:42:11
dokument Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2019 r.? 2019-03-06 11:41:10
dokument Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-03-06 11:39:58
dokument Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnoślaskiego 2019-03-06 11:38:53
dokument Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2019-03-06 11:37:53
dokument Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej ?Strategia Rozwoju Sudety 2030? 2019-03-06 11:23:21
dokument Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:19:08
dokument Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej za środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz sposobu jej rozliczania. 2019-03-06 11:17:18
dokument Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania. 2019-03-06 11:14:10
dokument Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice. 2019-03-06 11:11:12
dokument Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 2019-03-06 11:09:48
dokument Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/281/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2019 2019-03-06 11:08:41
dokument Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnychoraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2019-03-06 11:07:32
dokument Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-03-06 11:06:13
dokument Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-03-06 10:57:35
dokument Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok. 2019-02-28 11:34:41
dokument Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2019. 2019-01-04 08:34:54
dokument Uchwała Nr III/26/2018 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Stare Bogaczowice na 2019 rok. 2019-01-04 08:34:09
dokument Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2019-01-04 08:32:34
dokument Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-01-04 08:31:36
dokument Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/277/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Bogaczowice. 2019-01-04 08:29:57
dokument Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-01-04 08:28:25
dokument Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-01-04 08:27:24
dokument Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice 2019-01-04 08:26:34
dokument Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. 2019-01-04 08:23:13
dokument Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2019-01-04 08:21:52
dokument Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice. 2019-01-04 08:20:03
dokument Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018. 2019-01-04 08:18:25
dokument Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:46:02
dokument Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:45:08
dokument Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:44:18
dokument Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:43:15
dokument Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:42:27
dokument Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice. 2018-12-03 12:41:17
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:39:31
dokument Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2018-12-03 12:37:58
dokument Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-12-03 12:36:39
dokument Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-12-03 12:34:28
dokument Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018 2018-12-03 12:32:29
dokument Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice. 2018-11-21 08:39:45
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:38:27
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:37:36
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice . 2018-11-21 08:36:24